Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kdo jsme

Historie a poslání ČKA

Krátce po listopadu 1989 vzniklo v Praze občanské sdružení, které navázalo na práci podzemních teologických a filosofických kroužků. U jeho zrodu stálo mnoho významných osobností, působících v různých sférách kultury a vědy, v církvích, ve státní správě i na scéně politické. Předsedou takto vzniklé Křesťanské akademie Praha se stal známý katolický teolog, filozof, obhájce lidských práv a politický vězeň prof. ThDr. Josef Zvěřina. Ten však v srpnu 1990 zemřel a v prosinci téhož roku byl zvolen prezidentem akademie Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D., jeden z nejvýznamnějších žáků J. Zvěřiny. Jeho volba byla opět potvrzena v roce 1993, kdy bylo sdružení přejmenováno na Českou křesťanskou akademii a následně opakovaně zvolen v letech 1999, 2005, 2011 a 2017. Tomáš Halík je prezidentem České křesťanské akademie více než 30 let.

Česká křesťanská akademie chce v křesťanském duchu pomáhat rozvoji svobodné české společnosti na poli kultury, politiky a ekonomie. Původně občanské sdružení, od roku 2014 zapsaný spolek, je otevřen nejenom křesťanům všech církví, ale i lidem, kteří cítí odpovědnost za uplatňování křesťanských kulturních a morálních hodnot ve společnosti. Je nestátní, neziskový a nadstranický. Žije z členských příspěvků a darů. Ve všech oblastech své činnosti spolupracuje ČKA s řadou zahraničních partnerů.

Orgány ČKA

Nejvyšším orgánem ČKA je Valná hromada všech členů, která se koná každé tři roky. Řídícími orgány jsou Akademický výbor a Prezidium ČKA. Akademický výbor je složen z členů Prezidia ČKA, představitelů místních skupin a odborných sekcí. Akademický výbor zasedá dvakrát do roka. Mezi zasedáními Akademického výboru je ČKA řízena prezidiem.

Členská základna

ČKA má více než 1200 individuálních členů sdružených v 64 místních skupinách. Kolektivními členy akademie jsou Asociace kolegií katolických lékařů, Svatojosefská společnost pro Poličku a okolí, Společnost pro církevní právo a Křesťanské občanské sdružení ve Vsetíně. V ČKA působí odborné sekce: ekologická, uměnovědná, psychoterapeutická, pedagogická a sociálně výchovná a Sekce pro křesťanskou spiritualitu. Od roku 2020 je součástí ČKA Centrum křesťanské spirituality a duchovního doprovázení Kolínský klášter.

Činnost ČKA

Přednášky, konference a kolokvia

Česká křesťanská akademie uspořádala za více než třicet let své existence již stovky přednášek na nejrůznější témata na mnoha místech České republiky.

Dále pořádá semináře, konference, kolokvia, uměnovědné zájezdy, koncerty či komentované výstavy. Jejich výčet lze nalézt na webových stránkách v jednotlivých rubrikách. Z pravidelných kolokvií na aktuální společenská témata, na kterých vystoupilo v průběhu let několik set předních odborníků z různých oblastí vědy, kultury a politiky, pořizujeme v posledních letech videozáznamy a příspěvky do časopisu Universum. Pod patronací ČKA se též schází ekumenický tým teologů a společenských vědců, promýšlející vize budoucího působení církví v naší zemi.

K profilovým akcím ČKA patřily do roku 2014 Dny Josefa Zvěřiny, které byly zaměřeny na vnitrocírkevní dialog. Další významnou akcí byly od roku 1999 až do roku 2005 Mariánsko-lázeňské rozhovory. Byly pořádány ve spolupráci s organizací Ackermann-Gemeinde a orientovány na otázky česko-německých vztahů. Od roku 2015 se konají ve spolupráci s Konrad Adenauer Stiftung každoroční konference pro veřejnost s názvem „Fórum dialogu“. ČKA též poskytuje záštitu pravidelným setkáváním zástupců křesťanských církví, Židů a muslimů v ČR pod názvem "Společný hlas".

Výzkumná činnost

V minulosti se ČKA podílela na rozsáhlém sociologicko-historickém výzkumném projektu Církev ve svobodné společnosti, který byl inspirací pro mezinárodní projekt Aufbruch. Momentálně vede Česká křesťanská akademie jeden velký výzkumný mezinárodní sociologicko-teologický projekt podpořený Templetonovou nadací. Zkoumá „Přesvědčení a víru nevěřících“ za bohaté účasti erudovaných vědeckých osobností. Dále jsou aktivní tři projekty, podpořené nadací Porticus, zaměřené na tři oblasti: 1. Projekt Kategoriální pastorace analyzuje působení nemocničních, vojenských, vězeňských a studentských kaplanů ; 2. Projekt Mezináboženské spolupráce se snaží o aktivní komunikaci mezi muslimy, Židy a křesťany; 3. Projekt Fórum inspirace navazuje na původní kolokvia s cílem je diskutovat o aktuálních otázkách ve společnosti i v církvi.

Ediční činnost

K činnosti ČKA  patřilo původně i vydávání knih. Od roku 1990 vydala ČKA v několika edičních řadách přes 40 knižních titulů domácích a zahraničních autorů. Poté, když se etablovala řada křesťanských nakladatelství a několik knihoven, ČKA zastavila vydávání knih a provozování  příruční knihovny. Nyní ČKA dále vydává čtyřikrát ročně časopis Universum (původně revue přírodovědecké a technické sekce) a Revue církevního práva (vede jej Společnost pro církevní právo, od roku 1996 vycházel třikrát ročně, od roku 2017 vychází čtyřikrát ročně).

ČKA sídlí v emauzském klášteře v Praze (Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2 - tel. 224 917 210, e-mail:cka@krestanskaakademie.cz). Každý, kdo má zájem o podrobnější informace, chce přispět radou či pomocí, je vítán. Můžete se též obrátit na některé z místních skupin v těchto městech: Benešov, Bílovice nad Svitavou, Blatnice pod Svatým Antonínkem, Bošín, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Česká Třebová, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Heřmanův Městec, Hodonín, Humpolec, Chodov u Karlových Varů, Chrudim, Jaroměř-Josefov, Jednov, Jihlava, Jilemnice, Jindřichův Hradec, Klatovy, Kostelec nad Černými lesy, Kostelec nad Orlicí, Kroměříž, Kyjov, Letohrad, Liberec, Litomyšl, Milevsko, Milín, Mladá Boleslav, Moravská Třebová, Nové Město nad Metují, Nová Paka, Nový Jičín, Opava, Pečky, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Polička, Praha 5, Praha 6, Prachatice, Přerov, Rožmitál pod Třemšínem, Rožnov pod Radhoštěm, Říčany, Strážnice, Sušice, Světlá nad Sázavou, Šternberk, Tábor, Trutnov, Třebechovice pod Orebem, Třebíč, Třeboň, Týn nad Vltavou, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vizovice, Vodňany, Vrchlabí, Vsetín, Vysoké Mýto, Zábřeh na Moravě, Železný Brod - Český ráj, ostrov Nelson.