Historická sekce

Program 2022

Archiv OS

Tajemník:
PhDr. Jan Stříbrný
tel.: 224 917 210, 221 979 326
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2