Pedagogická (sociální a výchovná) sekce

Časopis Theology and Philosophy of Education (https://tape.academy)

Pedagogická sekce ČKA vydává odborný časopis pro teologii výchovy a filosofii výchovy. Vychází on-line, dvakrát ročně, v angličtině. Dostupné zdarma na: https://tape.academy

Centrum TAPE Academy

Při České křesťanské akademii, Pedagogické sekci působí TAPE Academy: Vzdělávací, výzkumné a publikační centrum pro teologii výchovy a filosofii výchovy, jehož cílem je sdružovat odborníky v oblasti filosofie výchovy a teologie výchovy, vykonávat výzkumnou a vzdělávací činnost v těchto oblastech. Konkrétně to znamená například pořádat Zimní školu filosofie výchovy a vydávat časopis Theology and Philosophy of Education.

Projekt Filosofie v literatuře

Antologie literárních textů k filosofickému hledání s žáky a studenty. Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/1gSZ8u4uiDdsQPA4bGLI-5k3MA3wE_Wan/view?usp=sharing

Pedagogická sekce jako skupina v MS Teams

Vzhledem k tomu, že mnoho akcí probíhá on-line, můžete se k on-line akcím Pedagogické sekce připojit kliknutím na link:
https://teams.microsoft.com/l/team/

Program 2023

27. 1. od 19 do 18 hodin On-line konference
Náboženská a etická výchova a katecheze
Link k připojení na konferenci

30. 1. – 3. 2. On-line konference
Pozvánka na Zimní školu filosofie
Link k připojení na konferenci

Program 2022

30. 11. 9:30-11:30
Školské vyučovanie náboženstva a katechéza:
rozlišovanie a vzájomné vzťahy
UPC Pavla Straussa
Dražovská 4, 949 01 Nitra

Archiv OS

Kontakt

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.
tel.: 724 166 464
e-mail: nelhostejnost@gmail.com
ped@krestanskaakademie.cz