Pedagogická (sociální a výchovná) sekce

Program 2022

30. 11. 9:30-11:30
Školské vyučovanie náboženstva a katechéza:
rozlišovanie a vzájomné vzťahy
UPC Pavla Straussa
Dražovská 4, 949 01 Nitra

Archiv OS

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.
tel.: 724 166 464
e-mail: nelhostejnost@gmail.com
ped@krestanskaakademie.cz