Pedagogická (sociální a výchovná) sekce

Časopis Theology and Philosophy of Education (https://tape.academy)

Pedagogická sekce ČKA vydává odborný časopis pro teologii výchovy a filosofii výchovy. Vychází on-line, dvakrát ročně, v angličtině. Dostupné zdarma na: https://tape.academy

Centrum TAPE Academy

Při České křesťanské akademii, Pedagogické sekci působí TAPE Academy: Vzdělávací, výzkumné a publikační centrum pro teologii výchovy a filosofii výchovy, jehož cílem je sdružovat odborníky v oblasti filosofie výchovy a teologie výchovy, vykonávat výzkumnou a vzdělávací činnost v těchto oblastech. Konkrétně to znamená například pořádat Zimní školu filosofie výchovy a vydávat časopis Theology and Philosophy of Education.

Projekt Filosofie v literatuře

Antologie literárních textů k filosofickému hledání s žáky a studenty. Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/1gSZ8u4uiDdsQPA4bGLI-5k3MA3wE_Wan/view?usp=sharing

Pedagogická sekce jako pracovní skupina v on-line prostoru

Vzhledem k tomu, že mnoho akcí probíhá on-line, můžete se k on-line akcím a materiálům Pedagogické sekce připojit kliknutím na link:
https://filosofie-vychovy.cz/course/view.php?id=14

Výstava Radim Palouš

Výstava Radim Palouš – c/kantor, která vznikla u příležitosti oslav 90. narozenin významného českého filosofa Radima Palouše (1924-2015), žáka Jana Patočky a čestného člena Pedagogické sekce České křesťanské akademie, k jehož odkazu se dodnes Pedagogická sekce ČKA hlásí.
Výstava Radim Palouš (PDF)

Program 2023

Pedagogická sekce České křesťanské akademie zve na on-line přednášku
PhDr. ThDr. Jany Jičínské, Ph.D., MBA
Aktuální otázky etopedie a parciálních poruch na základní škole. Význam školního poradenského pracoviště
24. listopadu 2023 od 18 hodin

Připojujeme se k oslavám 110. výročí narození českého teologa Josefa Zvěřiny
a dne 8. září 2023 pořádáme konferenci Josef Zvěřina a teologie agapé.
Aktualizované údaje na webové stránce konference:
https://www.tape.academy/index.php/zverina

Práce na časopise TAPE (Theology and Philosophy of Education) – aktuální číslo vyšlo 4. června, je k dispozici na webu: https://www.tape.academy/index.php/tape/issue/view/4, bude brzy také na webu ČKA v sekci média.

Akreditace kurzu Didaktika náboženské výchovy a katecheze – 8 hodin, možnost realizace na klíč pro zájemce, pravidelně se realizuje na VOŠ Jabok, první kurz již proběhl 26/5, další proběhne na podzim.

Práce Centra TAPE Academy – k již založenému prostoru pro publikování časopisu(ů), nově založen prostor pro publikování elektronických knih – k dispozici: https://press.tape.academy/index.php/tape/about. Mezi chystané publikace, které by zde měly vyjít budou: Sborník z konference z 27/1/23, sborník z konference Josef Zvěřina a teologie agapé – bude 8. září 2023 na VOŠ Jabok.

Setkání k tématu Náboženská výchova, katecheze, etika (on-line): 
29. 5. 2023 od 15 hodin

17. 5. středa, od 16 hodin
Prezentace knihy
Svobodný čas: pedagogika volného času jako výchova ke svobodě
Teologická fakulta JU, Kněžská 8

Setkání k tématu Náboženská výchova, katecheze, etika (on-line): 
20. 3. 2023 od 15 hodin
13. 2. 2023 od 14 hodin
19. 1. 2023 od 19 hodin

27. 1. od 19 do 18 hodin On-line konference
Náboženská a etická výchova a katecheze
Link k připojení na konferenci

30. 1. – 3. 2. On-line konference
Pozvánka na Zimní školu filosofie
Link k připojení na konferenci

Program 2022

30. 11. 9:30-11:30
Školské vyučovanie náboženstva a katechéza:
rozlišovanie a vzájomné vzťahy
UPC Pavla Straussa
Dražovská 4, 949 01 Nitra

Archiv OS

Kontakt

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.
tel.: 724 166 464
e-mail: nelhostejnost@gmail.com
ped@krestanskaakademie.cz