Pedagogická (sociální a výchovná) sekce

Časopis Theology and Philosophy of Education (https://tape.academy)

Pedagogická sekce ČKA vydává odborný časopis pro teologii výchovy a filosofii výchovy. Vychází on-line, dvakrát ročně, v angličtině. Dostupné zdarma na: https://tape.academy

Centrum TAPE Academy

Při České křesťanské akademii, Pedagogické sekci působí TAPE Academy: Vzdělávací, výzkumné a publikační centrum pro teologii výchovy a filosofii výchovy, jehož cílem je sdružovat odborníky v oblasti filosofie výchovy a teologie výchovy, vykonávat výzkumnou a vzdělávací činnost v těchto oblastech. Konkrétně to znamená například pořádat Zimní školu filosofie výchovy a vydávat časopis Theology and Philosophy of Education.

Projekt Filosofie v literatuře

Antologie literárních textů k filosofickému hledání s žáky a studenty. Dostupné na: https://drive.google.com/file/d/1gSZ8u4uiDdsQPA4bGLI-5k3MA3wE_Wan/view?usp=sharing

Pedagogická sekce jako pracovní skupina v on-line prostoru

Vzhledem k tomu, že mnoho akcí probíhá on-line, můžete se k on-line akcím a materiálům Pedagogické sekce připojit kliknutím na link:
https://filosofie-vychovy.cz/course/view.php?id=14

Výstava Radim Palouš

Výstava Radim Palouš – c/kantor, která vznikla u příležitosti oslav 90. narozenin významného českého filosofa Radima Palouše (1924-2015), žáka Jana Patočky a čestného člena Pedagogické sekce České křesťanské akademie, k jehož odkazu se dodnes Pedagogická sekce ČKA hlásí.
Výstava Radim Palouš (PDF)

Program 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na konferenci Křesťané a proměny evangelizace,
která se uskuteční v pátek 11. října od 9 do 18 hodin, v prostorách VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2:

https://press.tape.academy/index.php/tape/evangelizace

14.květen, 10:00
Husitská teologická fakulta Univerzity Karlovy, Pedagogická sekce České křesťanské akademie a Univerzita Sussex, School of Psychology srdečně zvou na přednášku A Heart in the Balance Remembering Ourselves & Banishing the Ghost of Longing
kterou prosloví Dr Adhip Rawal
Proběhne v úterý 14. května od 10 hodin v místnosti H401
Pacovská 4, Praha 4

14.květen, 15:00
Náboženství jako součást kulturních válek na Slovensku

19. dubna 2024 od 18:00 hodin
Náboženské vzdělávání na Slovensku: od školy po univerzitu a dále

1. března 2024 od 18:30 hodin – Psychologická, etopedická, duchovní a existenciální témata dětí a mládeže ZŠ

6. listopad 2024
Konference
Filosofie a univerzita

U příležitosti 100. výročí narození Radima Palouše (6. 11. 1924 – 10. 9. 2015) chceme s účastníky konference Filosofie a univerzita otevírat 6. listopadu 2024 témata, která rozvíjel první rektor Univerzity Karlovy po pádu komunistické totality. Jaká motivace byla za jeho myšlenkou zřídit katedry filosofie na všech fakultách Univerzity Karlovy? Proč se tak nestalo? Mají být všichni studující univerzitu uváděni do filosofie? Jak souvisí univerzita a filosofie? Jak se proměnila univerzita za posledních 35 let? Co dobrého a co méně dobrého tyto změny přinesly? Na jaké nejdůležitější výzvy mohou a mají hledat akademici, univerzitní pedagogové a výzkumníci v rámci dnešních univerzit odpovědi? Žijeme ve světověku? Má být dnes čas výchovy? Přijďte přednést svůj příspěvek, promýšlet a diskutovat tyto a další otázky v den 100. výročí narození Radima Palouše do pražského Akademického konferenčního centra (Husova 4a, Praha 1).

Aktualizovaný program konference je zde.

Přihlásit se na konferenci bez příspěvku můžete do 6. října 2024 (nebo do naplnění kapacity míst) zde.

29. Leden – 2. únor 2024 – Zimní škola filosofie výchovy

Pozvánka (PDF) s odkazem do MS Teams

9. 12. 2023 Konference Priesthood for the Church to Come

Program konference
Další informace na webu press.tape.academy

Pedagogická sekce České křesťanské akademie zve na on-line přednášku
PhDr. ThDr. Jany Jičínské, Ph.D., MBA
Aktuální otázky etopedie a parciálních poruch na základní škole. Význam školního poradenského pracoviště
24. listopadu 2023 od 18 hodin

Připojujeme se k oslavám 110. výročí narození českého teologa Josefa Zvěřiny
a dne 8. září 2023 pořádáme konferenci Josef Zvěřina a teologie agapé.
Aktualizované údaje na webové stránce konference:
https://www.tape.academy/index.php/zverina

Práce na časopise TAPE (Theology and Philosophy of Education) – aktuální číslo vyšlo 4. června, je k dispozici na webu: https://www.tape.academy/index.php/tape/issue/view/4, bude brzy také na webu ČKA v sekci média.

Akreditace kurzu Didaktika náboženské výchovy a katecheze – 8 hodin, možnost realizace na klíč pro zájemce, pravidelně se realizuje na VOŠ Jabok, první kurz již proběhl 26/5, další proběhne na podzim.

Práce Centra TAPE Academy – k již založenému prostoru pro publikování časopisu(ů), nově založen prostor pro publikování elektronických knih – k dispozici: https://press.tape.academy/index.php/tape/about. Mezi chystané publikace, které by zde měly vyjít budou: Sborník z konference z 27/1/23, sborník z konference Josef Zvěřina a teologie agapé – bude 8. září 2023 na VOŠ Jabok.

Setkání k tématu Náboženská výchova, katecheze, etika (on-line): 
29. 5. 2023 od 15 hodin

17. 5. středa, od 16 hodin
Prezentace knihy
Svobodný čas: pedagogika volného času jako výchova ke svobodě
Teologická fakulta JU, Kněžská 8

Setkání k tématu Náboženská výchova, katecheze, etika (on-line): 
20. 3. 2023 od 15 hodin
13. 2. 2023 od 14 hodin
19. 1. 2023 od 19 hodin

27. 1. od 19 do 18 hodin On-line konference
Náboženská a etická výchova a katecheze
Link k připojení na konferenci

30. 1. – 3. 2. On-line konference
Pozvánka na Zimní školu filosofie
Link k připojení na konferenci

Program 2022

30. 11. 9:30-11:30
Školské vyučovanie náboženstva a katechéza:
rozlišovanie a vzájomné vzťahy
UPC Pavla Straussa
Dražovská 4, 949 01 Nitra

Archiv OS

Kontakt

PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.
tel.: 724 166 464
e-mail: nelhostejnost@gmail.com
ped@krestanskaakademie.cz