Ekologická sekce

Co je ekologická sekce (.PDF)

Program 2024

18. 5. sobota, 15:00 h.
Ekumenická bohoslužba za krajinu
zahrada na Sedleckých skalách

Program 2023

27. 5. sobota, 14:00 h.
Mikuláš Vymětal
Ekumenická bohoslužba za krajinu
zahrada na Sedleckých skalách

25. 4. středa, 18:00 h.
Alexandra Jacobea
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
kostel Nejsvětějšího Salvátora

28. 3. 2023
Porada výboru Ekologické sekce ČKA

10. 1. úterý, 18:00 h.
Kázání Petr Jan Vinš, hudba a zpěv Jan Knížek
Podvečer modliteb za životní prostředí a za náš vztah k němu
Klášter Emauzy (přízemí)

Archiv OS

Ředitelka:
RNDr. Mgr. Leona Svobodová, PhD.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
tel.: +420 732 207 649
e-mail: leisova@vurv.cz