Ekologická sekce

Program 2023

10. 1. úterý, 18:00 h.
Kázání Petr Jan Vinš, hudba a zpěv Jan Knížek
Podvečer modliteb za životní prostředí a za náš vztah k němu
Klášter Emauzy (přízemí)

Program 2022

Archiv OS

Ředitelka:
RNDr. Mgr. Leona Svobodová, PhD.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 – Ruzyně
tel.: +420 732 207 649
e-mail: leisova@vurv.cz