Kolokvia

S cílem umožnit dialog mezi reprezentanty církví a elitami z nejrůznějších oblastí veřejného života pořádá Česká křesťanská akademie tematicky zaměřená odborná kolokvia pod názvem Laboratoř dialogu, na která zve vždy asi dvacet v oboru kompetentních osobností, jenž s představiteli církví diskutují k dané problematice. 

Vybrané referáty jsou zveřejňovány v revue Universum, vydávané Českou křesťanskou akademií. 

Dlouholetým partnerem při pořádání kolokvií je především Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Významným partnerem je taktéž Union Stiftung (US) ze Sárska. Dále spolupracujeme s Polským institutem (PI), Arcibiskupstvím pražským (AP), Katolickou teologickou fakultou v Praze (KTF UK) a Společností křesťanů a židů (SKŽ). Od roku 2013 spolupracujeme na kolokviích také s Akademickou farností Praha (AF).

Od roku 2019 jsou kolokvia pořádána v rámci projektového cyklu nazvaného Fórum inspirace, který je podporován nadací Porticus.

Rok 2023

kolokvium ČKA a Union Stiftung

Religiozita České republiky
ve světle posledního sčítání lidu

referenti:
Mgr. Marie Radolfová
oddělení metodiky, analýz a diseminace sčítání, Český statistický úřad
Jan Hartl
sociolog, zakladatel a předseda správní rady STEM (Středisko empirických výzkumů)
Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
religionista a pedagog, Katedra religionistiky na Husitské teologické fakultě UK Praha
a Katedra religionistiky na Evangelické teologické fakultě UK Praha
RNDr. Michal Černý, Ph.D.
filozof a pedagog, odborný asistent na KISK (Katedře informačních studií a knihovnictví)
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Rok 2022

16. 2. 2022
Kdo je člověk (teologicko-antropologické kolokvium)
prof. Ivana Noble, prof. Tomáš Halík, prof. Pavel Hošek, Dr. ing. Ladislav Heryán

23. 3. 2022
Etické aspekty genové manipulace (bioetické kolokvium)
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, prof. RNDr. Jan Konvalinka

15. 6. 2022
Proměny náboženství v postsekulární společnosti
prof. Tomáš Halík

25. 6. 2022
Synodální reforma církve – výzva pro ČKA
prof. Pavel Hošek, prof. Tomáš Halík

10. 12. 2022
Naše odpovědnost v přelomové době
prof. Tomáš Halík k volbě prezidenta republiky

Rok 2021

22. 2. 2021
Peripetie svatováclavské úcty v moderní době
Doc. Jaroslav Šebek

26. 5. 2021
Československá církev husitská – 100 let zkušeností
MUDr. Mgr. Rudolg Göbel. Doc. Jaroslav Šebek, Doc. Jiří Vogel

18. 3. 2021
Velikonoce v čase pandemie
zamyšlení prof. Tomáše Halíka

21. 4. 2021
Aktuální vyjádření k politické situaci
prof. Tomáš Halík ke kauze Vrbětice

Rok 2020

15. 1. 2020
Teologická východiska a výzvy kategoriální pastorace
referenti: Matěj Hájek, Andrea Beláňová

10. 3. 2020
Jak studovat fenomén „nevěřících“? (Nadace Johna Templetona)
referenti: Jose Casanova, Anke Liefbroer, William Arfman

11. 3. 2020
Jak studovat fenomén „nevěřících“? (Nadace Johna Templetona)
referenti: Markéta Sedláčková, Jan Jandourek

6. 6. 2020
Společnost a církev v době krize, Poučení z pandemie (ČKA/PROJEKT FÓRUM INSPIRACE )
referenti: Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, Doc. Jaroslav Šebek

15. 6. 2020
Zkušenost pandemie a vtah mezi vírou a nevírou (Nadace Johna Templetona)
referenti: Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, Prof. Tomáš Petráček, Prof. Ivana Noble, Doc. Jiří Pavlík, PhDr. Tomáš Sedláček

Rok 2019

23. 1. 2019
Zmatení pojmu kolem gender (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)

6. 2. 2019
Nový konzervatismus v církvích (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)

13. 3. 2019
Fenomén Fake news z pohledu novinářské praxe (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)
referenti: Václav Moravec, Josef Pazderka

10. 4. 2019
Byznys s chudobou (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)
referenti: Daniel Hůle, David Klimeš

5. 6. 2019
Současná situace církve v ČR (ČKA / Union Stiftung)

12. 6. 2019
Restart trialogu (ČKA / DIALOGLAB)

Rok 2018

21. 2. 2018
Křesťané a československý stát (ČKA / Union Stiftung)
referenti: Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D., PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

26. 2. 2018
Církve a teologie ve veřejném prostoru (ČKA/ Future of religion)
Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, dr. Robert Řehák

5. 3. 2018
Kardinál Beran a jeho vztah k Němcům (ČKA/Ackermann-Gemeinde)

28. 11. 2018
Obrana proti hybridním hrozbám (ČKA / Union Stiftung)
Referent: JUDr. Benedikt Vangeli

Rok 2017

5. 2. 2017
Společný hlas – perspektivy spolupráce křesťanů, muslimů a židů v ČR (ČKA / KAS)
úvodní slovo: Tomáš Halík

5. 4. 2017
Kategoriální pastorace – zkušenosti nemocničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR (ČKA / KAS)
úvodní slovo: Tomáš Halík

11. 10. 2017
Křesťan a veřejná angažovanost (ČKA / KAS)
referenti: Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., Mgr. Jan Čižinský

Rok 2016

17. 2. 2016
Doznívání konzumní společnosti? (ČKA / KAS / AF)
referenti: Jan Hartl, Libor Prudký

16. 3. 2016
Je smrt stále tabu? (ČKA / KAS / AF)
referenti: Josef Koutecký, Martina Špinková

20. 4. 2016
Oligarchizace české společnosti (ČKA / KAS / AF)
referent: Erik Tabery

26. 10. 2016
Změna paradigmatu ve vnímání mateřství (ČKA / KAS)
referentky: Rút Kolínská, Jana Maláčová

9. 11. 2016
Role veřejnoprávních médií v současném světě (ČKA / KAS)
referenti: Jiří Václavek, Daniel Raus

Rok 2015

11. 2. 2015
Společensko-politické poselství papeže Františka (ČKA / KAS / AF)
referenti: Jan Sokol, Jaroslav Šebek

11. 3. 2015
Vztah české veřejnosti k Evropské unii (ČKA / KAS / AF)
referenti: Pavel Fischer, Jan Hartl

15. 4. 2015
Společensko-politická role církví po roce 1989 (ČKA / KAS / AF)
referenti: Tomáš Halík, Jaroslav Šebek

21. 10. 2015
Migrace jako evropský problém (ČKA / KAS / AF)
referenti: Josef Bernard, Miroslav Bárta

Rok 2014

26. 3. 2014
Duchovní hodnota krajiny a identita (ČKA / KAS / CENEL.CZ / AF)
referenti: Martin Stránský, Marek Orko Vácha

21. 5. 2014
Role státních zástupců pro právní kulturu v ČR (ČKA / KAS /AF)
referenti: Lenka Bradáčová, Pavel Komár

11. 6. 2014
Hodnoty pro politiku a politika pro hodnoty (ČKA / KAS / AF) 
referenti: Petr Robejšek, Václav Bělohradský

3. 12. 2014
Vztah Ukrajiny a Evropy – včera, dnes a zítra (ČKA / KAS / AF)
referenti: Petra Procházková, Bohdan Zilynskyj, Jaroslav Šebek

Rok 2013

30. 1. 2013
Mezigenerační soužití – solidarita nebo konflikt? (ČKA / KAS)
referenti: Jan Hartl, Jiřina Šiklová, Martin Potůček

20. 3. 2013
Mají křesťansko-demokratické strany budoucnost? (ČKA / KAS)
referenti: Roman Joch, Michal Kubát

29. 5. 2013
České národní zájmy (ČKA / KAS)
referenti: Petr Robejšek, Jaroslav Bašta

16. 10. 2013
Fenomén sociálních sítí (ČKA / KAS)
referenti: Stanislav Komárek, Michal Černý, Josef Šlerka

6. 11. 2013
Antidemokratické a nacionální trendy v meziválečných katolických kruzích (ČKA / Historický ústav AV ČR)
referenti: Jaroslav Šebek, Eliška Klementová

20. 11. 2013
Společný hlas (ČKA / KAS)
referenti: Pavel Hošek, Silvie Wittmannová, Tomáš Halík

11. 12. 2013
Výchova k hodnotové orientaci v rodině (ČKA / KAS / AF)
referenti: Helena Langšádlová, Jindřich Halama, Radkin Honzák

Rok 2012

29. 2. 2012
Evropská unie a její současná krize (ČKA / PI)
referenti: Pawel Lisicki, Jaroslaw Makowski, 
Josef Mlejnek jr., Luděk Niedermayer

28. 3. 2012
Co vypovídají výsledky sčítání lidu (ČKA / KAS)
referenti: Iva Ritchelová, Stanislav Drápala

25. 4. 2012
Kvalita a účel univerzitního vzdělávání (ČKA / KAS)
referenti: Václav Hampl, Adam Krčál

30. 5. 2012
Rodina jako model zodpovědné politiky (ČKA / KAS)
referenti: Stanislav Komárek, Petr Glogar, Jan Hartl

27. 6. 2012
Zdroje sociálního napětí/konfliktů v euroatlantické civilizaci (ČKA / KAS)
referenti: Petr Robejšek, Tomáš Sedláček

24. 9. 2012
Demografický vývoj v Česku a Německu – srovnání (ČKA / US)
referenti: Reiner Klingholz, Jitka Rychtaříková, Tomáš Kučera

17. 10. 2012
Druhý život husitství (ČKA)
referenti: Petr Čornej, Jaroslav Šebek

21. 11. 2012
Krize západního bankovního systému (ČKA / KAS)
referenti: Aleš Michl, Pavel Kohout

Rok 2011

7. 3. 2011
Možnosti a úskalí v dialogu židů a křesťanů (ČKA / KAS / SKŽ)
referenti: Karol Sidon, Tomáš Halík, Leo Pavlát, Pavel Hošek, Aleš Koukal

9. 5. 2011
Večer k poctě ThDr. Oto Mádra (1917 – 2011) (ČKA / KTF UK)
referenti: Václav Ventura, Jiří Skoblík, Vojtěch Novotný, Jan Stříbrný

15. 6. 2011
Naše civilizace – je Evropa schopna postavit se za společnou myšlenku? (ČKA / KAS)
referenti: Jaroslav Pánek, Pavel Kohout

26. 10. 2011
Soužití romské menšiny a majority v ČR (ČKA / KAS)
referenti: Jana Poláková, Karel Čada

30. 11. 2011
Energiemi plýtvat, šetřit nebo hospodařit? (ČKA / KAS)
referenti: Aleš Brotánek, Petr Holub, Ivan Rynda, Yvonna Gaillyová

Rok 2010

27. 1. 2010
Chudoba a sociální vyloučenost (ČKA / KAS)
referent: Jindřich Halama

24. 2. 2010
Polská církev v pluralitní společnosti (ČKA / PI)
referent: Tomas Terlikowski

31. 3. 2010
Praktické dopady ratifikace Lisabonské smlouvy (ČKA / KAS)
referenti: Jiří Přibáň, Mats Braun

21. 4. 2010
Naše energetická bezpečnost a budoucnost (ČKA / US)
referenti: Hanspeter Georgi, Dana Drábová, Daniel Göler, Tomáš Hüner

2. 6. 2010
Sexualita a náboženství (ČKA / KAS)
referenti: Slavomil Hubálek, Libor Ovečka

24. 11. 2010
Polský vztah ke středovýchodní Evropě (ČKA / PI)
referenti: Andrzej Nowak, David Svoboda

11. 12. 2010
Dnešní člověk a smysl života – křesťanské impulsy (ČKA / KAS) (20. výročí založení ČKA)
referenti: Henryk Muszynski, Tomáš Halík, Jan Sokol, Jan Bednář, Václav Peřich, Jiří Grygar, Jakub Trojan, Pavel Hošek

Rok 2009

18. 2. 2009
Feminismus – jedna z doznívajících mód západu? (ČKA / KAS)
referenti: Václav Bělohradský, Ivo Možný, Petr Pokorný

11. 3. 2009
Současná debata o evoluci – fenomén nového ateismu (ČKA / KAS)
referenti: Jiří Vácha, Stanislav Komárek

29. 4. 2009
Národní energetická strategie (ČKA / KAS)
referenti: Dana Drábová, Tomáš Hüner

25. 11. 2009
Příčiny současného extremismu (ČKA / KAS)
referenti: Jan Charvát, Karel Bačkovský

Rok 2008

13. 2. 2008
Křesťanství v Rusku po rozpadu SSSR
referent: Tomáš Glanc

12. 3. 2008
Výuka o náboženství na sekulárních školách
referenti: Ludmila Muchová, Jana Kindlmannová

31. 3. 2008
Večer Mons. Jiřího Reinsberga
referenti: Jan Kofroň, Jaroslav Eliš, Tomáš Halík

9. 4. 2008
Reforma zdravotnictví
referent: Tomáš Cikrt

7. 5. 2008
Světla a stíny husitství
referent: Petr Čornej

19. 11. 2008
Evangelikální hnutí: kořeny, vývoj a současné reflexe
referent: Pavel Černý

10. 12. 2008
Příčiny krize světového finančního systému
referenti: Jan Švejnar, Luděk Niedermayer

Rok 2007 

14. 2. 2007
StB proti církvi
referenti: Pavel Žáček, Jiří Plachý

14. 3. 2007
Role univerzit v 21. století
referenti: Jan Sokol, Jan Stříbrný

11. 4. 2007
Použití síly a jeho etický rozměr
referenti: Tomáš Holub, Jiří Šedivý

22. 6. 2007
Církev v kontextu doby – historická reflexe
referenti: Zdeňka Hledíková, Jaroslav Šebek

21. 11. 2007
Křesťanství na Ukrajině po rozpadu SSSR
referenti: Mikuláš Mušinka, Bohdan Zilynskij

12. 12. 2007
Změny klimatu – mýty a realita
referenti: Jan Pretel

Rok 2006

30. 1. 2006
Multikulturalismus na rozcestí
referenti: Václav Bělohradský, Pavel Barša, Petr Janyška

22. 2. 2006
Aktuální otázky mezináboženského dialogu
referenti: Pavel Hošek, Tomáš Halík

29. 3. 2006
Výzkum kmenových buněk
referent: Josef Fulka

12. 4. 2006
Evropská unie a český národní zájem
referenti: Jiří Přibáň, Jana Hybášková, Martin Kupka

24. 5. 2006
Proměny hodnotové orientace české společnosti
referenti: Ivan Gabal, Jan Hartl

18. 10. 2006
Nové poznatky o vesmíru
referenti: Jan Palouš, Jan Bednář

15. 11. 2006
Budoucnost evropské integrace
referenti: Jiří Pehe, Tomáš Halík, Václav Nekvapil

13. 12. 2006
Sumarizace důležitých témat
referenti: Miloslav kardinál Vlk, Tomáš Halík, Stanislav Novotný, Martin Kupka, Libor Prudký, Pavel Hošek, Josef Beránek, Ludvík Armbruster

Rok 2005

12. 1. 2005
Trendy a rizika české politiky
referent: Jan Hartl

9. 3. 2005
Nové jevy na české náboženské scéně I.
referent: Zdeněk Vojtíšek

20. 4. 2005
Nové jevy na české náboženské scéně II.
referenti: Tomáš Halík, Aleš Opatrný

25. 5. 2005
Politika státu a integrace cizinců v ČR
referenti: Ivan Gabal, Helena Dluhošová

23. 11. 2005
Radikální zlo – jak o něm hovořit v postsekulární době
referenti: Martin Beck Matuštík

7. 12. 2005
Co všechno obsahuje pojem evoluce
referenti: Jaroslav Flegr, Marek Orko Vácha

Rok 2004

28. 1. 2004
Homosexualita z různých pohledů
referenti: Antonín Brzek, Slavoj Brichcín

17. 3. 2004
Proměny sociální role kněze – duchovního
referenti: Joel Ruml, Aleš Opatrný

14. 4. 2004
Jaká je zodpovědnost církve za kulturní památky? 
referenti: František Radkovský, Karel Klimeš

26. 5. 2004
Je v občanské společnosti místo pro hrdinství?
referenti: Jan Sokol

23. 6. 2004
Mezi náboženskou svobodou a nekonfesním státem 
referenti: Tomáš Halík

22. 9. 2004
Beatifikace císaře Karla
referenti: Jan Galandauer, Antonín Klimek, Jaroslav Šebek

20. 10. 2004
Mládež v soudobé společnosti
referenti: Jitka Gjuričová, Jiří Zajíc, Jiří Pilař

29. 11. 2004
Spirituální služba v nemocnicích
referenti: Josef Marek, Aleš Opatrný

Rok 2003

19. 2. 2003
Ano našemu evropanství I. 
referenti: Zdeněk Tůma, Pavel Fischer, Jan Sokol, Jakub Trojan

19. 3. 2003
Ano našemu evropanství II. 
referenti: Zdeněk Tůma, Pavel Fischer, Jan Sokol, Jakub Trojan

30. 4. 2003
Vzdělání – priorita pro Evropu 
referenti: Jan Sokol, Jana Švecová, Jana Fellnerová

21. 5. 2003
Co jsme podepsali v Aténách
referent: Ivan Jančárek

22. 11. 2003
Co obsahuje smlouva mezi ČR a Vatikánem 
referent: Pavel Vošalík

12. 11. 2003
Dnešní člověk a fenomén smrti 
referent: Petr Příhoda

10. 12. 2003
Smysl a perspektivy církevního školství
referent: František Kopecký, Jan Bednář

Rok 2002

26. 3. 2002
Sčítání obyvatelstva 2001
referenti: Jiřina Růžková, Jan Hartl,  Jan Spousta

12. 6. 2002
Zamyšlení nad prognózami vývoje ČR
referenti: Martin Potůček, Jiří Pehe, Libor Prudký

6. 11. 2002
Národnostní menšiny v ČR
referenti: Andrej Sulitka, Jitka Gjuričová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Zbořil

11. 12. 2002
Trvale udržitelný rozvoj
referent: Ivan Rynda

Rok 2001

21. 3. 2001
Pokoj a dobro
referent: Lubomír Mlčoch

16. 5. 2001
Církev a média

6. 11. 2001
Hodnoty, identita a stav nejistoty po 11. září 2001  I.
referent: Jan Sokol

12. 12. 2001
Hodnoty, identita a stav nejistoty po 11. září 2001  II.
referent: Jakub Trojan

Rok 2000

16. 2. 2000
Aktuální otázky lékařské bioetiky (reprodukční biologie)

17. 5. 2000
Koncepce protidrogové politiky

17. 6. 2000
Církev a média 2000

22. 11. 2000
Obrana demokracie

Rok 1999

3. 2. 1999
Koncepce protidrogové politiky

28. 4. 1999
Církev a nekonfesní stát

5. 5. 1999
Aktuální otázky bioetiky

26. 5. 1999
Stav české společnosti očima politiků a církve

24. 11. 1999
Branná povinnost – ochota k obětem

Rok 1998

26. 2. 1998
Křesťané v občanské společnosti

25. 3. 1998
Konzervatismus a liberalismus

27. 5. 1998
Předpoklady právního státu

24. 6. 1998
Církev a umění – odcizení či spojenectví

21. 10. 1998
Předpoklady právního státu

18. 11. 1998
Církev a svoboda společnosti

Rok 1997

27. 2. 1997
Aktuální otázky bioetiky – lékařské aspekty

3. 4. 1997
Křižovatky a dilemata současného katolicismu

21. 5. 1997 
Vnitřní situace katolické církve v České republice I.

18. 6. 1997
Vnitřní situace katolické církve v České republice II.

24. 9. 1997
Sociální napětí a sociální smír v současné české společnosti – výzva pro církve?

22. 10. 1997
Duchovní služba v armádě

27. 11. 1997
Životní prostředí a odpovědnost církví

10. 12. 1997
Přítomnost církve v oblasti vysokých škol