Kolokvia

S cílem umožnit dialog mezi reprezentanty církví a elitami z nejrůznějších oblastí veřejného života pořádá Česká křesťanská akademie tematicky zaměřená odborná kolokvia pod názvem Laboratoř dialogu, na která zve vždy asi dvacet v oboru kompetentních osobností, jenž s představiteli církví diskutují k dané problematice. 

Vybrané referáty jsou zveřejňovány v revue Universum, vydávané Českou křesťanskou akademií. 

Dlouholetým partnerem při pořádání kolokvií je především Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Významným partnerem je taktéž Union Stiftung (US) ze Sárska. Dále spolupracujeme s Polským institutem (PI), Arcibiskupstvím pražským (AP), Katolickou teologickou fakultou v Praze (KTF UK) a Společností křesťanů a židů (SKŽ). Od roku 2013 spolupracujeme na kolokviích také s Akademickou farností Praha (AF).

Rok 2020

15. 1. 2020
Teologická východiska a výzvy kategoriální pastorace
referenti: Matěj Hájek, Andrea Beláňová

10. 3. 2020
Jak studovat fenomén „nevěřících“? (Nadace Johna Templetona)
referenti: Jose Casanova, Anke Liefbroer, William Arfman

11. 3. 2020
Jak studovat fenomén „nevěřících“? (Nadace Johna Templetona)
referenti: Markéta Sedláčková, Jan Jandourek

6. 6. 2020
Společnost a církev v době krize, Poučení z pandemie (ČKA/PROJEKT FÓRUM INSPIRACE )
referenti: Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, Doc. Jaroslav Šebek

15. 6. 2020
Zkušenost pandemie a vtah mezi vírou a nevírou (Nadace Johna Templetona)
referenti: Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, Prof. Tomáš Petráček, Prof. Ivana Noble, Doc. Jiří Pavlík, PhDr. Tomáš Sedláček

Rok 2019

23. 1. 2019
Zmatení pojmu kolem gender (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)

6. 2. 2019
Nový konzervatismus v církvích (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)

13. 3. 2019
Fenomén Fake news z pohledu novinářské praxe (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)
referenti: Václav Moravec, Josef Pazderka

10. 4. 2019
Byznys s chudobou (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)
referenti: Daniel Hůle, David Klimeš

5. 6. 2019
Současná situace církve v ČR (ČKA / Union Stiftung)

12. 6. 2019
Restart trialogu (ČKA / DIALOGLAB)

Rok 2018

21. 2. 2018
Křesťané a československý stát (ČKA / Union Stiftung)
referenti: Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D., PhDr. Michal Pehr, Ph.D.

26. 2. 2018
Církve a teologie ve veřejném prostoru (ČKA/ Future of religion)
Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, dr. Robert Řehák

5. 3. 2018
Kardinál Beran a jeho vztah k Němcům (ČKA/Ackermann-Gemeinde)

28. 11. 2018
Obrana proti hybridním hrozbám (ČKA / Union Stiftung)
Referent: JUDr. Benedikt Vangeli

Rok 2017

5. 2. 2017
Společný hlas – perspektivy spolupráce křesťanů, muslimů a židů v ČR (ČKA / KAS)
úvodní slovo: Tomáš Halík

5. 4. 2017
Kategoriální pastorace – zkušenosti nemocničních, armádních, vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR (ČKA / KAS)
úvodní slovo: Tomáš Halík

11. 10. 2017
Křesťan a veřejná angažovanost (ČKA / KAS)
referenti: Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., Mgr. Jan Čižinský

Rok 2016

17. 2. 2016
Doznívání konzumní společnosti? (ČKA / KAS / AF)
referenti: Jan Hartl, Libor Prudký

16. 3. 2016
Je smrt stále tabu? (ČKA / KAS / AF)
referenti: Josef Koutecký, Martina Špinková

20. 4. 2016
Oligarchizace české společnosti (ČKA / KAS / AF)
referent: Erik Tabery

26. 10. 2016
Změna paradigmatu ve vnímání mateřství (ČKA / KAS)
referentky: Rút Kolínská, Jana Maláčová

9. 11. 2016
Role veřejnoprávních médií v současném světě (ČKA / KAS)
referenti: Jiří Václavek, Daniel Raus

Rok 2015

11. 2. 2015
Společensko-politické poselství papeže Františka (ČKA / KAS / AF)
referenti: Jan Sokol, Jaroslav Šebek

11. 3. 2015
Vztah české veřejnosti k Evropské unii (ČKA / KAS / AF)
referenti: Pavel Fischer, Jan Hartl

15. 4. 2015
Společensko-politická role církví po roce 1989 (ČKA / KAS / AF)
referenti: Tomáš Halík, Jaroslav Šebek

21. 10. 2015
Migrace jako evropský problém (ČKA / KAS / AF)
referenti: Josef Bernard, Miroslav Bárta

Rok 2014

26. 3. 2014
Duchovní hodnota krajiny a identita (ČKA / KAS / CENEL.CZ / AF)
referenti: Martin Stránský, Marek Orko Vácha

21. 5. 2014
Role státních zástupců pro právní kulturu v ČR (ČKA / KAS /AF)
referenti: Lenka Bradáčová, Pavel Komár

11. 6. 2014
Hodnoty pro politiku a politika pro hodnoty (ČKA / KAS / AF) 
referenti: Petr Robejšek, Václav Bělohradský

3. 12. 2014
Vztah Ukrajiny a Evropy – včera, dnes a zítra (ČKA / KAS / AF)
referenti: Petra Procházková, Bohdan Zilynskyj, Jaroslav Šebek

Rok 2013

30. 1. 2013
Mezigenerační soužití – solidarita nebo konflikt? (ČKA / KAS)
referenti: Jan Hartl, Jiřina Šiklová, Martin Potůček

20. 3. 2013
Mají křesťansko-demokratické strany budoucnost? (ČKA / KAS)
referenti: Roman Joch, Michal Kubát

29. 5. 2013
České národní zájmy (ČKA / KAS)
referenti: Petr Robejšek, Jaroslav Bašta

16. 10. 2013
Fenomén sociálních sítí (ČKA / KAS)
referenti: Stanislav Komárek, Michal Černý, Josef Šlerka

6. 11. 2013
Antidemokratické a nacionální trendy v meziválečných katolických kruzích (ČKA / Historický ústav AV ČR)
referenti: Jaroslav Šebek, Eliška Klementová

20. 11. 2013
Společný hlas (ČKA / KAS)
referenti: Pavel Hošek, Silvie Wittmannová, Tomáš Halík

11. 12. 2013
Výchova k hodnotové orientaci v rodině (ČKA / KAS / AF)
referenti: Helena Langšádlová, Jindřich Halama, Radkin Honzák

Rok 2012

29. 2. 2012
Evropská unie a její současná krize (ČKA / PI)
referenti: Pawel Lisicki, Jaroslaw Makowski, 
Josef Mlejnek jr., Luděk Niedermayer

28. 3. 2012
Co vypovídají výsledky sčítání lidu (ČKA / KAS)
referenti: Iva Ritchelová, Stanislav Drápala

25. 4. 2012
Kvalita a účel univerzitního vzdělávání (ČKA / KAS)
referenti: Václav Hampl, Adam Krčál

30. 5. 2012
Rodina jako model zodpovědné politiky (ČKA / KAS)
referenti: Stanislav Komárek, Petr Glogar, Jan Hartl

27. 6. 2012
Zdroje sociálního napětí/konfliktů v euroatlantické civilizaci (ČKA / KAS)
referenti: Petr Robejšek, Tomáš Sedláček

24. 9. 2012
Demografický vývoj v Česku a Německu – srovnání (ČKA / US)
referenti: Reiner Klingholz, Jitka Rychtaříková, Tomáš Kučera

17. 10. 2012
Druhý život husitství (ČKA)
referenti: Petr Čornej, Jaroslav Šebek

21. 11. 2012
Krize západního bankovního systému (ČKA / KAS)
referenti: Aleš Michl, Pavel Kohout

Rok 2011

7. 3. 2011
Možnosti a úskalí v dialogu židů a křesťanů (ČKA / KAS / SKŽ)
referenti: Karol Sidon, Tomáš Halík, Leo Pavlát, Pavel Hošek, Aleš Koukal

9. 5. 2011
Večer k poctě ThDr. Oto Mádra (1917 – 2011) (ČKA / KTF UK)
referenti: Václav Ventura, Jiří Skoblík, Vojtěch Novotný, Jan Stříbrný

15. 6. 2011
Naše civilizace – je Evropa schopna postavit se za společnou myšlenku? (ČKA / KAS)
referenti: Jaroslav Pánek, Pavel Kohout

26. 10. 2011
Soužití romské menšiny a majority v ČR (ČKA / KAS)
referenti: Jana Poláková, Karel Čada

30. 11. 2011
Energiemi plýtvat, šetřit nebo hospodařit? (ČKA / KAS)
referenti: Aleš Brotánek, Petr Holub, Ivan Rynda, Yvonna Gaillyová

Rok 2010

27. 1. 2010
Chudoba a sociální vyloučenost (ČKA / KAS)
referent: Jindřich Halama

24. 2. 2010
Polská církev v pluralitní společnosti (ČKA / PI)
referent: Tomas Terlikowski

31. 3. 2010
Praktické dopady ratifikace Lisabonské smlouvy (ČKA / KAS)
referenti: Jiří Přibáň, Mats Braun

21. 4. 2010
Naše energetická bezpečnost a budoucnost (ČKA / US)
referenti: Hanspeter Georgi, Dana Drábová, Daniel Göler, Tomáš Hüner

2. 6. 2010
Sexualita a náboženství (ČKA / KAS)
referenti: Slavomil Hubálek, Libor Ovečka

24. 11. 2010
Polský vztah ke středovýchodní Evropě (ČKA / PI)
referenti: Andrzej Nowak, David Svoboda

11. 12. 2010
Dnešní člověk a smysl života – křesťanské impulsy (ČKA / KAS) (20. výročí založení ČKA)
referenti: Henryk Muszynski, Tomáš Halík, Jan Sokol, Jan Bednář, Václav Peřich, Jiří Grygar, Jakub Trojan, Pavel Hošek

Rok 2009

18. 2. 2009
Feminismus – jedna z doznívajících mód západu? (ČKA / KAS)
referenti: Václav Bělohradský, Ivo Možný, Petr Pokorný

11. 3. 2009
Současná debata o evoluci – fenomén nového ateismu (ČKA / KAS)
referenti: Jiří Vácha, Stanislav Komárek

29. 4. 2009
Národní energetická strategie (ČKA / KAS)
referenti: Dana Drábová, Tomáš Hüner

25. 11. 2009
Příčiny současného extremismu (ČKA / KAS)
referenti: Jan Charvát, Karel Bačkovský

Rok 2008

13. 2. 2008
Křesťanství v Rusku po rozpadu SSSR
referent: Tomáš Glanc

12. 3. 2008
Výuka o náboženství na sekulárních školách
referenti: Ludmila Muchová, Jana Kindlmannová

31. 3. 2008
Večer Mons. Jiřího Reinsberga
referenti: Jan Kofroň, Jaroslav Eliš, Tomáš Halík

9. 4. 2008
Reforma zdravotnictví
referent: Tomáš Cikrt

7. 5. 2008
Světla a stíny husitství
referent: Petr Čornej

19. 11. 2008
Evangelikální hnutí: kořeny, vývoj a současné reflexe
referent: Pavel Černý

10. 12. 2008
Příčiny krize světového finančního systému
referenti: Jan Švejnar, Luděk Niedermayer

Rok 2007 

14. 2. 2007
StB proti církvi
referenti: Pavel Žáček, Jiří Plachý

14. 3. 2007
Role univerzit v 21. století
referenti: Jan Sokol, Jan Stříbrný

11. 4. 2007
Použití síly a jeho etický rozměr
referenti: Tomáš Holub, Jiří Šedivý

22. 6. 2007
Církev v kontextu doby – historická reflexe
referenti: Zdeňka Hledíková, Jaroslav Šebek

21. 11. 2007
Křesťanství na Ukrajině po rozpadu SSSR
referenti: Mikuláš Mušinka, Bohdan Zilynskij

12. 12. 2007
Změny klimatu – mýty a realita
referenti: Jan Pretel

Rok 2006

30. 1. 2006
Multikulturalismus na rozcestí
referenti: Václav Bělohradský, Pavel Barša, Petr Janyška

22. 2. 2006
Aktuální otázky mezináboženského dialogu
referenti: Pavel Hošek, Tomáš Halík

29. 3. 2006
Výzkum kmenových buněk
referent: Josef Fulka

12. 4. 2006
Evropská unie a český národní zájem
referenti: Jiří Přibáň, Jana Hybášková, Martin Kupka

24. 5. 2006
Proměny hodnotové orientace české společnosti
referenti: Ivan Gabal, Jan Hartl

18. 10. 2006
Nové poznatky o vesmíru
referenti: Jan Palouš, Jan Bednář

15. 11. 2006
Budoucnost evropské integrace
referenti: Jiří Pehe, Tomáš Halík, Václav Nekvapil

13. 12. 2006
Sumarizace důležitých témat
referenti: Miloslav kardinál Vlk, Tomáš Halík, Stanislav Novotný, Martin Kupka, Libor Prudký, Pavel Hošek, Josef Beránek, Ludvík Armbruster

Rok 2005

12. 1. 2005
Trendy a rizika české politiky
referent: Jan Hartl

9. 3. 2005
Nové jevy na české náboženské scéně I.
referent: Zdeněk Vojtíšek

20. 4. 2005
Nové jevy na české náboženské scéně II.
referenti: Tomáš Halík, Aleš Opatrný

25. 5. 2005
Politika státu a integrace cizinců v ČR
referenti: Ivan Gabal, Helena Dluhošová

23. 11. 2005
Radikální zlo – jak o něm hovořit v postsekulární době
referenti: Martin Beck Matuštík

7. 12. 2005
Co všechno obsahuje pojem evoluce
referenti: Jaroslav Flegr, Marek Orko Vácha

Rok 2004

28. 1. 2004
Homosexualita z různých pohledů
referenti: Antonín Brzek, Slavoj Brichcín

17. 3. 2004
Proměny sociální role kněze – duchovního
referenti: Joel Ruml, Aleš Opatrný

14. 4. 2004
Jaká je zodpovědnost církve za kulturní památky? 
referenti: František Radkovský, Karel Klimeš

26. 5. 2004
Je v občanské společnosti místo pro hrdinství?
referenti: Jan Sokol

23. 6. 2004
Mezi náboženskou svobodou a nekonfesním státem 
referenti: Tomáš Halík

22. 9. 2004
Beatifikace císaře Karla
referenti: Jan Galandauer, Antonín Klimek, Jaroslav Šebek

20. 10. 2004
Mládež v soudobé společnosti
referenti: Jitka Gjuričová, Jiří Zajíc, Jiří Pilař

29. 11. 2004
Spirituální služba v nemocnicích
referenti: Josef Marek, Aleš Opatrný

Rok 2003

19. 2. 2003
Ano našemu evropanství I. 
referenti: Zdeněk Tůma, Pavel Fischer, Jan Sokol, Jakub Trojan

19. 3. 2003
Ano našemu evropanství II. 
referenti: Zdeněk Tůma, Pavel Fischer, Jan Sokol, Jakub Trojan

30. 4. 2003
Vzdělání – priorita pro Evropu 
referenti: Jan Sokol, Jana Švecová, Jana Fellnerová

21. 5. 2003
Co jsme podepsali v Aténách
referent: Ivan Jančárek

22. 11. 2003
Co obsahuje smlouva mezi ČR a Vatikánem 
referent: Pavel Vošalík

12. 11. 2003
Dnešní člověk a fenomén smrti 
referent: Petr Příhoda

10. 12. 2003
Smysl a perspektivy církevního školství
referent: František Kopecký, Jan Bednář

Rok 2002

26. 3. 2002
Sčítání obyvatelstva 2001
referenti: Jiřina Růžková, Jan Hartl,  Jan Spousta

12. 6. 2002
Zamyšlení nad prognózami vývoje ČR
referenti: Martin Potůček, Jiří Pehe, Libor Prudký

6. 11. 2002
Národnostní menšiny v ČR
referenti: Andrej Sulitka, Jitka Gjuričová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Zbořil

11. 12. 2002
Trvale udržitelný rozvoj
referent: Ivan Rynda

Rok 2001

21. 3. 2001
Pokoj a dobro
referent: Lubomír Mlčoch

16. 5. 2001
Církev a média

6. 11. 2001
Hodnoty, identita a stav nejistoty po 11. září 2001  I.
referent: Jan Sokol

12. 12. 2001
Hodnoty, identita a stav nejistoty po 11. září 2001  II.
referent: Jakub Trojan

Rok 2000

16. 2. 2000
Aktuální otázky lékařské bioetiky (reprodukční biologie)

17. 5. 2000
Koncepce protidrogové politiky

17. 6. 2000
Církev a média 2000

22. 11. 2000
Obrana demokracie

Rok 1999

3. 2. 1999
Koncepce protidrogové politiky

28. 4. 1999
Církev a nekonfesní stát

5. 5. 1999
Aktuální otázky bioetiky

26. 5. 1999
Stav české společnosti očima politiků a církve

24. 11. 1999
Branná povinnost – ochota k obětem

Rok 1998

26. 2. 1998
Křesťané v občanské společnosti

25. 3. 1998
Konzervatismus a liberalismus

27. 5. 1998
Předpoklady právního státu

24. 6. 1998
Církev a umění – odcizení či spojenectví

21. 10. 1998
Předpoklady právního státu

18. 11. 1998
Církev a svoboda společnosti

Rok 1997

27. 2. 1997
Aktuální otázky bioetiky – lékařské aspekty

3. 4. 1997
Křižovatky a dilemata současného katolicismu

21. 5. 1997 
Vnitřní situace katolické církve v České republice I.

18. 6. 1997
Vnitřní situace katolické církve v České republice II.

24. 9. 1997
Sociální napětí a sociální smír v současné české společnosti – výzva pro církve?

22. 10. 1997
Duchovní služba v armádě

27. 11. 1997
Životní prostředí a odpovědnost církví

10. 12. 1997
Přítomnost církve v oblasti vysokých škol