Právní sekce – společnost pro církevní právo

Program 2022

14. 12. středa, 17 h.
Představení nové knihy Jiřího Rajmunda Tretery
České paměti
Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
sál č. 38 (přízemí)

Archiv OS

Sudoměřská 25
130  00 Praha 3

tel.: 222 220 203
e-mail: spcp@prf.cuni.cz
www: http://spcp.prf.cuni.cz

Ředitel:
Prof. JUDr. Jiří R. Tretera OP

Tajemník:
Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D.