Přírodovědná a technická sekce ČKA

Program 2022

Archiv OS

Ředitel:
prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
tel.: 257 216 872, 221 912 548