Kaplani

Asociace nemocničních kaplanů je ekumenickou organizací, která sdružuje nemocniční kaplany v České republice. 

  • Rozvíjíme kvalifikovanou a odpovědnou duchovní péči ve zdravotnicví. 
  • Přibližujeme podstatu a význam duchovní péče široké a odborné veřejnosti.
  • Vytváříme prostor pro vzájemnou podporu mezi kaplany.
  • Zajišťujeme výcvik a vzdělávání nových kaplanů.

https://www.nemocnicnikaplan.cz/kdo-jsme/