Uměnovědná sekce

Program 2023

22. 11. středa, 16:00 h.
dr. Andrea Steckerová
PETR BRANDL: PŘÍBĚH BOHÉMA
NG v Praze, Valdštejnská jízdárna

Archiv OS

Vyšehradská 49
128 00 Praha 2

Ředitelka:
PhDr. Petra Oulíková, PhD.
tel.: 604 112 645
e-mail: oulikovap@seznam.cz