Uměnovědná sekce

Program 2022

Archiv OS

Vyšehradská 49
128 00 Praha 2

Ředitelka:
PhDr. Petra Oulíková, PhD.
tel.: 604 112 645
e-mail: oulikovap@seznam.cz