Čestná rada

Při konferenci I. Fórum dialogu, ve dnech 18. a 19. prosince 2015, byli Českou křesťanskou akademií vyznamenáni jako čestní členové její rady:

  • RNDr. Scarlett Vasiluková-Rešlová
  • prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
  • prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera
  • PhDr. Jan Stříbrný