Česká křesťanská akademie

65

Místních skupin

9

Odborných sekcí

2500

Pořádaných akcí

134

Natočených přednášek

Aktuální program místních skupin

Železný Brod

25. 2. středa, 18:15 h.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., DSc.
„UKRAJINA-historie, současnost“
Aula sklářské školy-Železný Brod

Opava

23. 2. čtvrtek, 16:30 h.
Doc. Dr. Michal Altrichter, SJ, Th.D.
Čím dnes žije církev?
Orlovna ve Slavkově

Pečky

15. 2. středa, 17:15 h.
RNDr. Zdeňka Petáková
Pražský hrad-kulturní význam a stavební vývoj
Vzdělávací centrum Pečecka, I. patro

Naše odpovědnost v přelomové době – Poselství prezidenta ČKA
na závěr roku 2022

28. 12. 2022 vyšlo revue Universum 4/2022

Informace o předplatném Universa a archiv starších vydání naleznete v článku Časopis Universum.

Přihláška do ČKA

K přihlášce odeslané přes online formulář je nutné na vytištěné a naskenované přihlášce připojit Váš podpis a datum.

Přihláška k tisku: Přihláška ke stažení (PDF)
e-mail: cka@krestanskaakademie.cz
Bez podpisu bude Vaše přihláška neplatná!

Členské příspěvky činí 200 Kč za rok pro pracující
a 100 Kč pro studenty a důchodce.

Členské příspěvky lze uhradit:
– bankovním převodem – ČSOB, č. ú. 1816056343/0300
(do kolonky „účel platby“ uveďte „členský příspěvek za rok….“ a Vaše jméno)
– osobně v sekretariátu ČKA v Praze
– poštovní poukázkou