FAQ

Jak se stát členem České křesťanské akademie (ČKA)?

Pokud máte zájem stát se členem ČKA, stačí vyplnit přihlášku, kterou najdete na našich webových stránkách v sekci KONTAKT. Na vytištěné přihlášce je třeba doplnit podpis a datum a zaslat ji buď naskenovanou na e-mail: cka@krestanskaakademie.cz nebo poštou na adresu ČKA Vyšehradská 320/49 120 00 Praha 2. Po schválení přihlášky a zaplacení členského příspěvku se stáváte členem ČKA.

Musí být člen ČKA věřící?

Ne, člen ČKA nemusí být věřící. Česká křesťanská akademie je otevřená všem lidem jakéhokoliv vyznání i bez vyznání, kteří mají ve svém životě porozumění pro křesťanské hodnoty a zajímají se o dialog mezi církvemi a společností, o kulturu, víru a rozvoj vědy, umění a vzdělávání v České republice.

Mohu se účastnit přednášek a akcí ČKA, i když nejsem členem?

Ano. Na veřejné akce České křesťanské akademie i všech jejích místních skupin jsou srdečně zváni všichni zájemci.

Jak se mohu aktivněji zapojit do činnosti ČKA?

Do ČKA se můžete aktivně zapojit založením místní skupiny, připojením se k některé již stávající skupině a spoluorganizováním zajímavých debat a přednášek, či odbornými příspěvky do revue ČKA Universum.

Jak založit místní skupinu ČKA?

K založení místní skupiny jsou zapotřebí minimálně tři zájemci, kteří jsou členy České křesťanské akademie. Pokud nejsou, zašlou do ČKA vyplněnou přihlášku. Jeden z iniciátorů nové místní skupiny napíše rovněž písemnou žádost, adresovanou na ústředí ČKA (Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2), ve které vyjádří svůj úmysl založit novou místní skupinu České křesťanské akademie. Poté je třeba domluvit se s vedením ČKA na schůzce (prostřednistvím e-mailu cka@krestanskaakademie.cz), při které si obě strany sdělí zásadní informace podstatné pro vznik místní skupiny.  Nová místní skupina je schvalována při Akademickém výboru ČKA, který se schází dvakrát ročně, vždy v létě a v zimě. Takto vzniklá místní skupina si zvolí svého prozatímního předsedu. Do šesti měsíců svolá prozatímní předseda volební zasedání všech členů místní skupiny, které rozhodne o počtu členů výboru místní skupiny,  zvolí předsedu a členy výboru místní skupiny na dobu tří let.  Místní skupina může na svých plenárních zasedáních přijímat další individuální členy, o kterých informuje vedení ČKA (opět stačí e-mailem na cka@krestanskaakademie.cz) .  Zvolený předseda místní skupiny se poté stává členem Akademického výboru ČKA.

Jak zaplatit členský příspěvek?

Členský příspěvek lze uhradit:
– bankovním převodem – ČSOB, č. ú. 1816056343/0300
(do kolonky „účel platby“ uveďte „členský příspěvek za rok XXXX“ a Vaše jméno)
– osobně v sekretariátu ČKA v Praze
– poštovní poukázkou

Jak si objednat časopis Universum?

Máte-li zájem odebírat revue UNIVERSUM:
– napište na adresu: SEND, Ve Žlíbku 1800/77, Hala A3, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice
– nebo zavolejte či pošlete fax na: +420 225 985 225, GSM +420  777 333 370, Fax: +420 225 341 425. Call centrum je v provozu každý všední den 8.00 – 18.00 hodin
– nebo napište e-mail na adresu: send@send.cz; daniela@send.cz.
Roční předplatné činí 200 Kč, sponzorské 300 Kč a více, s prvním objednaným číslem obdržíte složenku. Časopis je možné sponzorovat jakoukoli částkou.

Jak můžete pomoci ČKA?

Modlitbou, radou, odbornou spoluprací, zprostředkováním zajímavých a užitečných kontaktů i finančním darem.