Jan Kotas

ThLic. Mgr. Jan Kotas (nar. 2. prosince 1970) přijal kněžské svěcení 17. června 1995, byl sekretářem kardinála Miloslava Vlka, studoval na Papežském liturgickém institutu v Římě a od roku 2007 přednáší liturgiku na Katolické teologické fakultě UK. Liturgii slouží i v byzantském ritu. Působil ve farnostech pražské arcidiecéze a v roce 2011 byl jmenován vyšehradským farářem a členem tamní kapituly. Od 1. září roku 2015 působí jako rektor kněžského Arcibiskupského semináře v Praze a je také duchovním správcem kostela sv. Vojtěcha v Praze-Dejvicích. 25. ledna 2023 byl zvolen viceprezidentem České křesťanské akademie.