Tomáš Halík vystoupil na mezinárodní konferenci

Tomáš Halík vystoupil na mezinárodní konferenci o budoucnosti západní civilizace,
konané v Opeře v Amsterdamu nadací NEXUS.

Fotogalerie