Tomáš Halík: Svobodné rozhodování je náročná cesta

Tomáš Halík je profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Od roku 1990 je prezidentem České křesťanské akademie a rektorem kostela Nejsvětějšího Salvátora. Od roku 2004 je farářem nově zřízené pražské akademické farnosti. Papež Jan Pavel II. ho jmenoval poradcem Papežské rady pro dialog s nevěřícími a papež Benedikt XVI. ho jmenoval čestným papežským prelátem. Získal nespočet ocenění a v roce 2014 bylo jeho celoživotní dílo oceněno Templetonovou cenou. S hlavním ekonomem BHS Štěpánem Křečkem diskutovali nad řadou nejen teologických otázek.

Odkaz na Youtube: https://youtu.be/-jsjYV0zwGM

Odkaz na Podcast: www.investice.cz/mediahub

V rozhovoru se dozvíte:

·         Proč je v Česku tolik ateistů a co to vlastně znamená?

·         Kdo to je apateista, agnostik nebo antiklerikalista?

·         V čem se vyznačuje „víra nevěřících“? Jsou lidé přirozeně spirituální?

·         Proč i nevěřící slaví křesťanské svátky?

·         Jak by vypadal svět bez křesťanského dědictví a etiky?

·         Prolínají se velká světová náboženství?

·         Co vlastně nazýváme náboženstvím a jak si z nich lze vybírat?

·         Jaké názory má Tomáš Halík na otázky astronomie?

·         Jsme ve vesmíru sami?

·         Co nabízí věda a jaké odpovědi předkládá?

·         Může Bůh nebýt? Jaký je rozdíl mezi bytím a jsoucnem?

·         Jak náboženství odpovídají na to, co bude po naší smrti?

·         Jaký smysl může mít lidský život a co může odhalit až smrt?

·         Lze spolehlivě rozlišovat dobro od zla?

·         Jaký je rozdíl mezi pokušením a hříchem?