Přerov

Program 2024

12. 3. úterý, 17:00 h.
Mgr. Kamil Šromota
Podíl křesťanství na polidštění člověka.
Stručné dějiny mnišství. Pocta sv. Patrikovi a jeho význam pro dnešek.
Pastorační centrum SONUS, Palackého 17a

Archiv MS

Archiv akcí ČKA zde

Kontakt

Mgr. Kamil Šromota

 tel.: 604 780 221
 e-mail: kamil.sromota@seznam.cz