Pečky

Program 2023

15. 2. středa, 17:15 h.
RNDr. Zdeňka Petáková
Pražský hrad-kulturní význam a stavební vývoj
Vzdělávací centrum Pečecka, I. patro

25. 1. středa, 17:15 h.
Mgr. Jana Mikšovská
Sebeaktualizovaný člověk-návrat k lidské přirozenosti
Vzdělávací centrum Pečecka, I. patro

1. 2. středa, 17:15 h.
Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.
Klimatická změna-aktuální problém
Vzdělávací centrum Pečecka, I. patro

Program 2022

7. 12. středa, 17:15 h.
Jiří Soural
Čarokrásná Havaj
Vzdělávací centrum Pečecka, I. Patro

4. 12. neděle, 15 h.
D. Vaňkátová, V. Kliment, I. Chřibková, J. Vaňkát
Adventní koncert
Jubilejní chrám Mistra Jana Husa

30. 11. středa, 19:30 h.
Mgr. Ladislava Babková
Náhrobky, němí svědci lidských osudů
Vzdělávací centrum Pečecka, I. patro

23. 11. středa, 17:15 h.
PhDr. Radka Šumberová
Bylany u Kutné Hory-osada prvních zemědělců
Vzdělávací centrum Pečecka, I. patro

26. 10. středa, 17:00 h.
Dušan Majer
Raketou na Mars
Přednáškový sál Kulturního střediska

16. 10. neděle, 15:00 h.
Setkání s P. Benediktem Vladimírem Holotou, OFM
spojené s autogramiádou
Přednáškový sál Kulturního střediska

12. 10. středa, 17:00 h.
PhDr. Jan Frolík, CSc.
Arménie-archeologické nálezy při záchranném výzkumu
Přednáškový sál Kulturního střediska

5. 10. středa, 17:00 h.
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
Rostliny budoucnosti
Přednáškový sál Kulturního střediska

14. 9. středa, 17:00 h.
Jana Svobodová, kronikářka obce Vrbčany
VRBČANY
Kostel sv. Václava napříč staletími
Přednáškový sál Kulturního střediska

22. 6. středa, 17:00 h.
Doc. RNDr. Václav Ziegler, CSc.
O přírodě Peček a okolí
Přednáškový sál Kulturního střediska

15. 6. středa, 17:00 h.
Mgr. Ladislava Babková
Alsasko
Přednáškový sál Kulturního střediska

4. 6. sobota, 14:00 h.
Eva Vyhlídalová, správkyně Expozice muzea v Milčicích
Za významnými osobnostmi do Milčic
Obení úřad Milčice I. patro

01. 6. středa, 17:00 h.
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc.
Vědomí rostlin-věda versus iracionalita
Přednáškový sál Kulturního střediska

Archiv MS

Kontakt

Ludmila Švandová

tel.: 722 950 991 
e-mail: akademie.pecky@gmail.com
http://www.akademiepecky.wix.com/akademie