Kdo jsme


čka

Česká křesťanská akademie představuje celostátně působící občanské sdružení vytvářející platformu pro setkávání, diskuzi a kritickou reflexi nejrůznějších otázek a výzev spojených s dramatickými proměnami české společnosti na počátku jednadvacátého století. Prostřednictvím přednášek a dalších akcí určených pro širokou veřejnost bez ohledu na vyznání chce Česká křesťanská akademie dokázat, že křesťanství reprezentuje nadále významnou a inspirující - a často nonkonformní - morální sílu, která je slučitelná s duchem kritické vědy, autentického umění a požadavků ekonomického rozvoje a jež může přispět k řešení palčivých sociálních a politických problémů dnešní civilizace.

Za velmi významnou pokládá Česká křesťanská akademie spolupráci s akademickou sférou. Česká křesťanská akademie má nyní přibližně tisíc osm set členů sdružených ve čtyřiasedmdesáti místních skupinách po celé zemi. Zahrnuje řadu odborných sekcí zaměřených prakticky na všechny důležité segmenty současné vzdělanosti a společenského života.

Plzeňská skupina České křesťanské akademie obnovila svoji činnost začátkem roku 2009 a pořádá zpravidla první úterý v měsíci od osmnácti hodin v přednáškové síni plzeňského biskupství vystoupení zajímavé osobnosti, po kterém následuje diskuze.