Asociace kolegií katolických lékařů

Program 2022

Archiv OS

Předseda celostátní AKKL:
prof. MUDr. Jan Čáp, FN Hradec Králové
e-mail: jan.cap@telecom.cz

Ředitel sekce:
MUDr. Pavel Kostka
e-mail: kostka@harmoniepraha.cz