Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Asociace kolegií katolických lékařů

Předseda celostátní AKKL:
prof. MUDr. Jan Čáp, FN Hradec Králové
e-mail: jan.cap@telecom.cz

Ředitel sekce:
MUDr. Pavel Kostka
e-mail: kostka@harmoniepraha.cz


 

Program schůzek
Kolegia katolických lékařů pražské arcidiecéze

Rok 2020
Jarní semestr 2019


23.ledna
v 18:30 hod.
„O putování do Haliče, cestou na kongres FEAMC do Lvova,
a přes cisterciácký klášter ve Švýcarsku do Cambridge“
Prof. MUDr. Jan Čáp, CSc,
prezident Asociace kolegií katolických lékařů České republiky ,
IV. Interní hematologická klinika LF UK, Hradec Králové,
člen akademického senátu a vědecké rady 


27.února
v 18:30 hod.
„Inspirace sociální nauky církve pro svět zdravotnictví“
ThDr. P. Jan Balík PhD.
sídelní kanovník ,Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze


27. března
v 18:30 hod.
„Sexualita v dlouhodobých vztazích“
MUDr. Martin Hollý, MBA
ředitel , Psychiatrická nemocnice Bohnice


24. dubna
v 18:30 hod.
„Genderová ideologie a pohled na terapii změny sexuální orientace a pohlavní idenity“
Mgr. Ing. Jan Čapek, psycholog a terapeut


22. května
v 18:30 hod.
„Poúnorový atak na katolickou církev“"
Mgr. Jaroslav Cuhra, Ph.D. , Ústav pro soudobé dějiny AV ČR


12. června
v 18:30 hod
„Současné pronásledování křesťanů na Středním Východě „
Mgr. Michal Řoutil, Ph.D.
Ústav východoevropských studií, FF UK Praha

Zimní semestr

 25.září
„Lékařem v koncentračním táboře Dachau,
MUDr. František Bláha, svědek nacistických experimentů na lidech“
Stanislava Vodičková, Dis.
Ústav pro studium totalitních režimů

23.října
„ Prenatální vývoj pohlavního systému a jeho patologie „
Doc. MUDr. Jana Kaprová

20. listopadu
„Anežka nám otevřela dveře ke svobodě „
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.
Historický ústav akademie věd ČR, Praha

11. prosince
„ Rizika v rodinné interakci“
Mgr. Hana Imlaufová
Speciální pedagog, manželský a rodinný poradce
Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna, Praha

Schůzky se konají 4. středu v měsíci/kromě 2.středy v prosinci/, 
v 18:30 hod. v knihovně (přízemí)
III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2Podzimní semestr 2018


26.září 2018 v 18.30 hod
Cesta k beatifikace Otce biskupa Hloucha
P.Prof.Th Lic. Paedr. Martin Weis, ThD.
Vedoucí katedry teologických věd
Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích


24.října
2018 v 18.30 hod
„ Uzavírám vás do svého srdce“ … Josef kardinál Beran
Stanislava Vodičková, Dis
Ústav pro studium totalitních režimů


28. listopadu v 
2018 v 18.30 hod
Život a doba prvotní Církve
Doc. PhDr.Mireia Ryšková. Th. D.
Katedra biblických věd, Katolická teologická fakulta, UK Praha


12. prosince
2018 v 18.30 hod
Osudové osmičky českých dějin z pohledu dneška
PhDr. Jan StříbrnýJarní semestr 2018 

24. ledna 2018 v 18.30 hod
„Deinstitucionalizace“

Mgr. Terezie Hradílková

ASHOKA Fellows 


28.února 2018 v 18.30 hod
„Turinské plátno – Sindone“
Mons. František Radkovský

28. března 2018 v 18.30 hod
„Lékař a emoce“
MUDr. Radkin Honzák


 25. dubna 2018
v 18.30 hod
„Ignaciánská spiritualita a dnešní výzvy“
P. ThLic. Ing. František Hylmar SJ


24. května 2018 v 18.30 hod
„Islám a křesťanství, nové výzvy k dialogu a spolupráci“
Prof. PhDr.Luboš Kropáček, CSc

islamolog, arabista, afrikanista, vysokoškolský pedagog,
Ústav Blízkého Východu a Afriky, UK Praha


20. června 2018
v 18.30 hod
„Hnutí duchovní obrody, 1968 – 50. let „
P.Mgr. Pavel Kuneš

rektor kostela Nanebevzetí P. Marie, KlecanyJménem výboru KKL Praha :   MUDr. Pavel Kostka                                                       

Hosté srdečně zváni!

zimní semestr 2017/2018


Středa 13. 12.  2017 od 18.30
Prof. ThLic. Paedr. Martin Weis, vedoucí katedry teologických věd,JU
Biskup Jan Valerián Jirsík a jeho druhý život

Jan Valerián Jirsík - biskup, spisovatel, vlastenec a národní buditel,
významná osobnost české Církve a společnosti 19. století

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2


Středa 15. 11. 2017 od 18.30
Mgr. Anastázie Kopřivová, rusistka, bohemistka, slovakistka
Ruští lékaři v meziválečném Československu
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2

Středa  25. 10. 2017 od 18.30
Mons. P. Mgr. Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu v ČR,
Českomoravská Fatima Koclířov
Fatimské jubileum 2017
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2Středa 27. 9. 2017 v 18.30 h.
Rev. Martin T. Zikmund
Život a dílo Martina Luthera a jeho význam pro současnost

v knihovně /přízení/ III. interní kliniky VFN v Praze 2, U nemocnice 1
 zimní semestr 2016/17 a jarní semestr 2017:

Středa 14. 6. 2017 od 18.30 hod.
Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc, dr.h.c.:
Duchovní rozměr stárnutí a stáří

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2


Středa 24. 5. 2017 od 18.30 hod.
Mons.Ing. P. Miloslav Fiala, OPraem:
Člověk – otázka stále živá
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2


Středa 26. 4. 2017 od 18.30 hod.
P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D:
Encyklika „ Laudato si“
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2


Středa 22. 3. 2017 od 18.30 hod.
Doc. Mgr. Jaroslav Šebek Ph.D.:
Česká republika a evropské výzvy
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2


Středa 22. 2. 2017 od 18.30 hod.
Miloš Doležal, spisovatel, publicista:
Josef Toufar, Babičtí mučedníci, a spol.
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2


Středa 25. 1. 2017 od 18.30 hod.
PhDr. Martin Jára, psycholog a psychoterapeut:
Spiritualita otců
Knihovna (přízemí) III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice
U nemocnice 1, Praha 2


Z činnosti:

Rok 2016


středa 14. 12. 2016 v 18:30 hod.
Prof. ThLic. Paedr. Martin Weis,
vedoucí katedry teologických věd, Jihočeská univerzita:
Spiritualita Karla IV. a jeho doby
Knihovna v příz. III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2


středa 23. 11. 2016 v 18:30 hod.
Mons. PhDr. Miloslav kardinál Vlk:
Biskupská synoda o rodině v Římě
Knihovna v příz. III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2


středa 19. 10. 2016 od 18:30 hod.
Mgr. Marek Macák,
klinický psycholog a psychoterapeut
(Psychiatrická klinika UK, 1.LF a VFN v Praze):
Křesťan a pornografie
Knihovna v příz. III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2


středa 21. 9. 2016 od 18:30 hod.
Br. Martin Richard Macek O.H.,
provinční delegát CZ a SK, brněnský převor, Řád Milosrdných bratří, Brno:
"Řád Milosrdných bratří ve službě nemocným, chudým a potřebným,
u nás i v zahraničí".

Knihovna v příz. III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2


středa 22. 6. 2016 v 18.30 hod.
PhDr. Jan Stříbrný:
Martyrologium české Církve 20. století
knihovna III. interní kliniky
VFN, Praha 2


středa 25. 5. 2016 v 18.30 hod.
Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc. Dr. h.c.:

Literární život ve stínu Mnichova

Knihovna III. Interní kliniky VFN
Praha 2


středa 27. 4. 2016 v 18.30 hod.
MUDr. Prokop Remeš:
Bible a psychoterapie

knihovna III. interní kliniky
VFN, Praha 2

středa 23. 3. 2016 v 18.30 hod.
prim. MUDr. Petr Popov:
Česká drogová scéna
v knihovně III. Interní kliniky
VFN, Praha 2


středa 24. 2. 2016 v 18.30 hod.
MUDr. Cyril Mucha:
Lesk a bída praktického lékařství
KKL Praha, v přízemí v knihovně
III. interní kliniky VFN
Praha 2, U Nemocnice 1


středa 27. 1. 2016 v 18.30 hod.
P.MUDr. Mgr. Jiří Korda:
Medicina – Alternativní metody
a exorcismus ve světle principů
"lege artis“ a „ primum non nocere“
knihovna III. interní kliniky VFN
Praha 2Rok 2015


středa 16. 12. 2015 v 18.30
Vojtěch Eliáš:
O imigrantech

v knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN,
U nemocnice 1, Praha 2středa 24. 6. 2015 v 18.30
Prof. ThDr. Martin Weis (Jihočeská Univerzita):
Sonda do tzv. Druhého života Mistra Jana Husa
v knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN,
U nemocnice 1, Praha 2


středa 27. 5. 2015 v 18.30
Doc. PhDr. Jaroslav Med, CSc.:
Naši katoličtí spisovatelé
v knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN,
U nemocnice 1, Praha 2


středa 22. 4. 2015 v 18.30
Mgr. et Mgr. Marek Vácha PhD.:
Věda, víra, Darwinova teorie a stvoření
podle knihy Genesis
v knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN,
U nemocnice 1, Praha 2


středa 25. 3. 2015 v 18.30
Ing. Mgr. Radomír Kuchař SDB:
Duchovní služba ve věznicích.
v knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN,
U nemocnice 1, Praha 2


středa 25. 2. 2015 v 18.30

Mgr. Hana Imlaufová
(křesťanská psychologická poradna Praha):
Role rodiny v utváření zdravého pohledu
dětí na sexualitu
v knihovně (přízemí) III. Interní kliniky VFN,
U nemocnice 1, Praha 2


Rok 2014

středa 17. 12. 2014 v 18.30
P. Vojtěch Eliáš:
Co přineslo narození Ježíše?
Konec hladu? Konec nemocí? Co tedy?
v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK a VFN,
U nemocnice 1, Praha 2,
(roh Karlova náměstí)


středa 26. 11. 2014 v  18.30
P.Miloš Szabo 18
Manželství před církevním soudem
v knihovně III. interní kliniky 1.LF UK a VFN,
U nemocnice 1, Praha 2, (roh Karlova náměstí)


středa 25. 6. 2014 v 18.30
Prof. PhDr.., Ing. Jan Royt, PhD.:
Medicina a lékaři v umění

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 28. 5. 2014 v 18.30
MUDr. Mgr. Prokop Remeš:
Sekty a destruktivní kulty

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 23. 4. 2014 v 18.30
P. Mgr. Marek Vácha, PhD.:
Etické aspekty nových objevů
a postupů v medicíně

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 26. 3. 2014 v 18.30
P. RNDr. Josef Šplíchal, SBD:
Postní zamyšlení

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


únor
P. Karel Satoria:
Ora et labora

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


Rok 2013

středa 18. 12. 2013 v 18.30
Doc. ThDr. Václav Ventura, ThD.:
Advent u řeckých katolíků

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 26. 6. 2013 v 18.30
MUDr. Radkin Honzák
(1. LF UK v Praze, IKEM):
Odysseovský syndrom

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 22. 5. 2013 v 18.30
P. Vojtěch Kodet:
Mariánské téma

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 24. 4. 2013 v 18.30
Jaroslav Brož, Th.D., S.S.L.
(KTF UK v Praze):
Současná exegese

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 27. 3. 2013 v 18.30
P. ing. Ladislav Heryán, ThD., SDB:
Postní zamyšlení

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 27. 2. 2013 v 18.30
Mgr. Jaromír Odrobiňák
(Nemocnice Bulovka, PL Bohnice):
Zkušenosti nemocničního kaplana

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


Rok 2012

středa 19. 12. 2012 v 18.30
P.Dr. ing. Ladislav Heryán, ThD., SDB:
Adventní zamyšlení

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 8. 11. 2012 v 18.30
P.Mgr et Mgr. Marek Orko Vácha PhD.:
Genesis a moderní věda

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 26. 9. 2012 v 18.30
P. Z. Jančařík, SDB:
Vertikála v lékařské profesi?
(úcta, poslání, etika, vztah k Bohu)

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


středa 23. 5. 2012 v 18.30
PhDr. Kateřina Lachmanová, Th.D.:
Karikatura Boha

v knihovně (přízemí) III. interní kliniky FVN
(U nemocnice 1, Praha 2)


Rok 2011

středa 14. 12. 2011 v 18.30
P. ThDr. Vojtěch Eliáš (KTF UK):
Stupně víry

Sál prof. Charváta III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2, U nemocnice 1
(bývalá jesuitská kolej na Karlově nám.
– vchod ze dvora, 1. parto naproti schodům)


středa 23. 11. 2011 v 18.30
Prof. PhDr. Petr Piťha:
Sv. Anežka Česká

Sál prof. Charváta III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2, U nemocnice 1
(bývalá jesuitská kolej na Karlově nám.
– vchod ze dvora, 1. parto naproti schodům)


středa 26. 10. 2011 v 18:30
P. ThDr. Vojtěch Eliáš (KTF):
Tradiční i netradiční pastorace
ve farnosti i v nemocnici

Sál prof. Charváta III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2, U nemocnice 1
(bývalá jesuitská kolej na Karlově nám.
– vchod ze dvora, 1. parto naproti schodům)


středa 22. 6. 2011 v 18.30
P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D. (III. LF UK):
Role etiky v současné společnosti

Sál prof. Charváta III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2, U nemocnice 1
(bývalá jesuitská kolej na Karlově nám.
– vchod ze dvora, 1. parto naproti schodům)


středa 25. 5. 2011 v 18.30
P. doc. ThDr. Jiří Skoblík (KTF UK):
Církev a násilí ve službě pravdy

Sál prof. Charváta III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2, U nemocnice 1
(bývalá jesuitská kolej na Karlově nám.
– vchod ze dvora, 1. parto naproti schodům)


středa 27. 4. 2011 v 18.30
Prof. PhDr. ing. Jan Royt (KTF a FF UK):
Svatá Anežka a svaté české ženy v českém výtvarném umění
(výroční schůze AKKL)

Sál prof. Charváta III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2, U nemocnice 1
(bývalá jesuitská kolej na Karlově nám.
– vchod ze dvora, 1. parto naproti schodům)


středa 23. 3. 2011 v 18.30
Postní zamyšlení:
P. doc. RNDr. Josef Šplíchal, CSc., SDB
Zpráva o konferenci Papežské akademie Pro vita:
Doc. MUDr. Petr Hach, CSc., Dr. Med. h.c., PA

Sál prof. Charváta III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2, U nemocnice 1
(bývalá jesuitská kolej na Karlově nám.
– vchod ze dvora, 1. parto naproti schodům)


středa 23. 2. 2011 v 18.30
Prof. PhDr. Petr Piťha, CSc.:
Morální aspekty současného zdravotnictví
P. ThDr. Vojtěch Eliáš (KTF UK):
Stručná informace o Charitě a jejím projektu nemocnice v Ugandě

Sál prof. Charváta III. Interní kliniky 1. LF UK a VFN,
Praha 2, U nemocnice 1
(bývalá jesuitská kolej na Karlově nám.
– vchod ze dvora, 1. parto naproti schodům)