Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Právní sekce - společnost pro církevní právo

 

Právní sekce ČKA / Společnost pro církevní právo
Sudoměřská 25
130  00 Praha 3

tel.: 222 220 203
e-mail: spcp@prf.cuni.cz
www: http://spcp.prf.cuni.cz

Ředitel:
Prof. JUDr. Jiří R. Tretera OP

 

Tajemník:
        Doc. JUDr. Záboj Horák, Ph.D. 

Biblické hodiny na internetu

P. Prof. Jiří Rajmund Tretera OP, ředitel Právní sekce ČKA, nahrává od ledna 2021 výklady biblického textu, a to verš po verši. Jde o výklad zaměřený na posluchače z řad široké veřejnosti. Autor vychází z metody kritické exegetiky a zdůrazňuje zeměpisné a národopisné reálie.

První čtyři nahrávky od ledna letošního roku byly věnovány nedělním mešním perikopám. Od 20. února autor přešel na formu biblických hodin, v nichž v má úmysl postupně vyložit po kapitolách celé Evangelium podle Marka. Zatím bylo vyloženo devět kapitol. Podkladem je Český ekumenický překlad Bible.

Nahrávky mohou posloužit jako podklad pro vyučování náboženství na všech typech škol a pro katechezi mládeže a jsou diskusním tématem, z něhož lze vycházet i při sestavování promluv při bohoslužbách. Naleznete je na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-pravniky/


Video: prof. J. R. Tretera a doc. Z. Horák - Společnost pro církevní právo 

prof. J. R. Tretera a doc. Z. Horák - Společnost pro církevní právo

Dva nejnovější výtisky internetových periodik
vydávaných Společností pro církevní právo/Právní sekcí ČKA:
čtrnáctideník Zrcadlo církve č. 5/2021/2, k dispozici na http://spcp.prf.cuni.cz/aktuality/
a měsíčník Church Reporter 5/2021, k dispozici na http://spcp.prf.cuni.cz/newsletter/
Zájemci o zasílání nechť zašlou e-mail na adresu Právní sekce ČKA spcp@prf.cuni.cz
Obě periodika rozesíláme zdarmaRevue církevního práva


Naše publikace


Anotace knihy Církevní právo
Anotace knihy Konfesní právo
Anotace knihy Církve a právo. Miscellanea

Knihy lze zakoupit u vydavatele (www.knihyleges.cz/kontakt), popř. v knihkupectví Oliva, Husova 8, 110 00 Praha 1 - Staré Město (www.oliva.op.cz/)


Právní sekce České křesťanské akademie je již od roku 1994 spojena se Společností pro církevní právo, která jako kolektivní člen ČKA funkci právní sekce plní.

Společnost pro církevní právo (SPCP) je ekumenický zapsaný spolek, napomáhající k prohlubování znalostí církevního a konfesního práva, a to jak badatelskou, tak popularizační a konzultační činností. SPCP udržuje kontakty s institucemi působícími v tomto oboru nejen v České republice, ale i s mnoha dalšími v zahraničí a pořádá pravidelná setkávání odborníků s výměnou aktuálních poznatků, stejně jako cykly přednášek pro zainteresovanou veřejnost.

Potřeby české konfesněprávní legislativy vyvolaly založení výzkumného pracoviště při SPCP – Institutu konfesního práva, orientovaného na pomoc ústředním církevním i státním orgánům při řešení současných problémů.

Od roku 1995 vydává SPCP časopis Revue církevního práva s čtyřjazyčným resumé, který má náklad 900 výtisků a výrazně přispívá k informovanosti zájemců i široké veřejnosti o tuto oblast. Nositel Prestižní ceny Společnosti německých, českých, slovenských a rakouských právníků Karlovarské právnické dny za nejlepší odborný právnický časopis vydávaný v České republice za rok 2003 a druhého místa za rok 2014 v soutěži českých a slovenských právnických časopisů.

Revue církevního práva je recenzovaný odborný časopis uvedený v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice vyhlášeném Radou pro výzkum, vývoj a inovace vlády České republiky. Je zařazena do databáze odborných časopisů ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences).

Společnost pro církevní právo je členem Rady vědeckých společností České republiky.
Podrobné informace o Společnosti pro církevní právo a všech akcích, které pořádá, naleznete na internetových stránkách na adrese: http://spcp.prf.cuni.cz.


PROGRAM 2019


Úterý 19. února 2019 v 17.00.
Hlavní program obsahuje panelovou diskusi na téma
Ekologie, křesťanství a právo,
v níž vystoupí RNDr. Jiří Nečas z Vysoké školy ekonomické,
Doc. JUDr. Vojtěch Stejskal, Ph.D., z Katedry práva životního prostředí
Právnické fakulty Univerzity Karlovy,
Matouš Horák, majitel farmy, a jiní.
Právnická fakulta Univerzity Karlovy,
náměstí Curieových 001/7, Praha 1,
Reprezentační sál č.38, přízemí vpravo

 


PROGRAM 2018

Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Normální tabulka"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; mso-bidi-font-size:11.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}

čtvrtek 22. 11. 2018 v  17:00
80. večer Společnosti pro církevní právo
PREZENCE NOVÝCH KNIH

Právnická fakulta Univerzity Karlovy,
náměstí Curieových 001/7, Praha 1,
místnost č.38, přízemí 

čtvrtek 13. září 2018
24. ročník konference Církev a stát,

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně

úterý 20. 2.2018 v 18:00

Prezentace knihy JUDr. Jakuba Kříže, Ph.D. na téma
Autonomie církví

Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, zasedací místnost č. 38 (v přízemí vpravo za sochou Oddanosti)

PROGRAM 2017

14. září 2017
Konference na téma
Náboženství a zdravotnictví
Brno
Středa 7. 6. 2017 v 17.00 hod.
77. večer v cyklu Působení práva ve společnosti a církvi,
věnovaný slavnostní prezentaci a autorskému čtení knih:
Jiří Rajmund Tretera a Záboj Horák: Církevní právo
Stanislav Přibyl: Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi
Antonín Ignác Hrdina a Hedvika Kuchařová: Záhady kolem sňatku Anny Kateřiny Šporkové

Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze (vchod z Jilské ulice 7a)


Úterý 28. 3. 2017 v 17.00 hod.
Nejnovější instrukce Kongregace pro nauku víry o pohřebnictví a zpopelňování
Ad resurgendum cum Christo
Historický úvod přednese prof. JUDr. Jiří Rajmund Tretera.
Instrukci rozebere s ohledem na vývoj současného českého zákonodárství o pohřebnictví ThLic. Tomáš Kotrlý, Th.D.

V budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1 v místnosti č. 220 ve 2. poschodí


Neděle
12. 2. 2017 v 16.00 hod.
JUDr. Jiří Rajmund Tretera OP:
K čemu je církevní právo?
Přednáška s diskusí

Ve videosále kostela
Nejsvětějšího Srdce Páně
na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze
(Vchod je přes zahrádku za kostelem.)


 


PROGRAM 2016

Pondělí 12. 12. 2016 v 17.00 hod.
P. Augustin Prokop OP:
Dějiny Řádu bratří kazatelů–dominikánů u příležitosti
800. výročí potvrzení řádu

Prostory barokního refektáře dominikánského kláštera sv. Jiljí, Praha 1 Staré Město, vchod z Jilské 7a.
úterý 3. 5. 2016 v 17.00
Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
nám. Curieových 7, místnost č. 243 ve 2. poschodí,
u sochy sv. Iva, patrona právníků
Valná hromada Společnosti pro církevní právo,
poté přednáška Odkaz Karla IV.: teorie a praxe vlády
středověkého panovníka, kterou pronese
PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.,
z Ústavu světových dějin Filosofické fakulty
Univerzity Karlovy v Praze.


úterý 5. 4. 2016 v 17.00
R. D. doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D.:
Význam oboru konfesního práva

V prostorách barokního refektáře
dominikánského kláštera sv. Jiljí, Praha 1,
Staré Město, vchod z Jilské 7a
Na závěr večera bude prezentována nová monografie
Konfesní právo, kterou v těchto dnech do tisku
připravuje právnické nakladatelství Leges Praha.
Autory monografie jsou prof. J. R. Tretera
a doc. Z. Horák.
Z činnosti:

Rok 2015

Vydání dvou čísel Revue církevního práva.

středa 25. 11. 2015 v 17.00
Prezentace knihy
prof. JUDr. Jiřího Rajmunda Tretery OP:
Církve a právo, Miscellanea

v prostorách barokního refektáře
dominikánského kláštera sv. Jiljí, Praha 1,
Staré Město, vchod z Jilské 7a.
Při prezentaci vystoupí arcibiskup pražský
a primas český Dominik kardinál Duka OP.

 

Prezentace knihy Religion and Law in the Czech Republic
(Aalphen a/Rijn, Nizozemí)
Přednáška o vztahu státu a církve v USA


Rok 2014


úterý 2. 12. 2014 v 17.30
přednáší JUDr. PhDr. Stanislav Balík,
advokát, emeritní soudce Ústavního soudu ČR.
70. večer v cyklu Působení práva
ve společnosti a církvi na téma:
Vývoj judikatury Ústavního soudu ČR
ve věcech církví a církevních restitucí.
Na závěr setkání zveme na malé občerstvení.

Barokní refektář dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze
na Starém Městě. Vstup do barokního refektáře
je z ulice Jilská 7a (zadní trakt kláštera).

Byla vydána dvě nová čísla Revue církevního práva.

čtvrtek 24. 4. 2014 v 17.00
Valná hromada Společnosti pro církevní právo
v budově Právnické fakulty UK v Praze,
nám. Curieových 7, místnost č. 243

Připravuje se vydání dvou čísel časopisu Revue církevního práva

pondělí 24. 3. 2014 v 17.00
P. Benedikt Mohelník Th.D., OP:
Složitá situace svátosti biřmování
ve světle současných církevních předpisů
v barokním refektáři
dominikánského kláštera sv. Jiljí v Praze
na Starém Městě

Vstup do barokního refektáře
je z ulice Jilská 7a


Rok 2013

neděle 15. 12. 2013 od 16.00 do 18.00
Oslava 20 let od založení
Společnosti pro církevní právo

Oslava se koná v barokním refektáři
dominikánského kláštera sv. Jiljí
v Praze na Starém Městě
Vstup do barokního refektáře je z ulice Jilská 7a

pondělí 4. 3. 2013 v 17.00
Prezentace nové publikace
dr. Tomáše Kotrlého na téma
"Pohřebnictví"
(Pohřební právo a hřbitovní právo),
nakl. Linde, Praha 2013
Prezentace bude spojena s vystoupením odborníků

v místnosti č. 243, 2. poschodí
na Právnické fakultě UK
(nám. Curieových 7, Praha 1)

Připravuje se vydání dvou čísel
Revue církevního práva


Rok 2012

pondělí 26. 11. 2012 v 17.00
Panelová diskuse
Výuka církevního a konfesního práva
na právnických fakultách
v českých zemích od roku 1918

posluchárna č. 220
na Právnické fakulty UK Praha,
nám. Curieových 7

pondělí 16. 4. 2012 v 18.00
Doc. JUDr. Stanislav Přibyl, Ph.D., IC.D.:
Profétické a hierarchické služby v ranné církvi

v místnosti č. 243
2. poschodí Právnické fakulty UK Praha,
nám. Curieových 7

Rok 2011


pondělí 14. 11. 2011 v 17.00
Prezentace Slovníku církevního práva
a další nově vydané konfesněprávní literatury

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
nám. Curieových 7, Praha 1,
místnost č. 220, 2. poschodí

Rok 2010

pondělí 29. 10. 2010 v 17.00
JCLic. Vojtěch Kunčár,
soudce Metropolitního církevního soudu
Arcidiecéze pražské:
Vady manželského souhlasu
a jejich aplikace v kanonickém soudním řízení

Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7
Praha 1, místnost č. 220, 2. poschodí

pondělí 19. 4. 2010 v 18.00
Panelová diskuse na téma
Aktuální otázky českého konfesního práva

Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
místnost č. 220, II. poschodí

Rok 2009

pondělí 30. 11. 2009 v 17.00
Panelová diskuse na téma
Rozhodnutí Ústavního soudu
v konfesněprávních záležitostech

Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1
(II. poschodí, místnost č. 220)