Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Pedagogická (sociální a výchovná) sekce

Kontakt: PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.
tel.: 724 166 464
e-mail: nelhostejnost@gmail.com

Fotogalerie pedagogické sekce

Základní informace k projektu "Filosofie v česky psané literatuře"

Výstava Radim Palouš k/cantor

Prezentace: Systém výuky etiky v Evropských školách (PPT)

Prezentace: Duchovní péče v českých věznicích - Michael Martinek
Výzkum čtenářství mezi studenty 3 vysokých škol
Praha: 2017
DOI:
10.13140/RG.2.2.21064.62726

Logické klamy
Praha: 2017
DOI: 10.13140/RG.2.2.11980.51849Dne 10. 9. 2015 zemřel čestný předseda Pedagogické sekce
České křesťanské akademie, polistopadový rektor UK a bývalý mluvčí
Charty 77 prof. PhDr. Radim Palouš, Dr. h. c. mult.


Být s Radimem Paloušem bylo darem. Přispění, které nikdy neubíralo na důstojnosti komukoli, ale vytvářelo prostor, v němž člověk byl rád, protože mohl existovat svobodně. Nejen mohl, ale byl vyzýván, aby se lidsky projevil. Ne jakkoli, ale podle své určenosti čili zaslíbenosti – tak připomínal první část Komenského hesla (omnia sponte fluant).

„Jak vyjádřit jádro?“, ptal se studentů a přiváděl je tak k tomu, co považoval za náležité – k úkolu myšlení a k pokornému hledání i přijímání pravdy o sobě a svých lidských, tj. nikoli nekonečných možnostech. Je-li možnost, máme odpovědnost za její vstup do života. Tak jako lze tolkienovsky vidět každé jaro jinak zelené, tak i každý den skýtá člověku nové možnosti. A člověk je bytost, která se má rozmyslet a která se musí rozhodnout k činu. Musí. Protože člověk je tu k odpovědnému žití, aby to s ním, s druhými i se světem dobře dopadlo: absit violentia rebus – pryč s násilným, nepřirozeným umrtvováním, vykládal Radim Palouš druhou část Komenského hesla.

Odpovědně žít znamená vstupovat do dialogu. Nechat logos, smysl a podstatu věcí proniknout k našemu nitru, z něhož pak může vycházet srozumění a náhled. Tak může člověk zažívat hluboké společenství s něčím, co není „já sám“, ani „ti druzí“, ani „my“, tehdy niterně nahlíží spřízněnost. A kdo ji jednou nahlédl, už nemůže zůstat netečným.

„Je třeba rozlišit konvence a nárok“, totiž nárok kladený na konkrétního člověka, odpovídal devadesátiletý Radim Palouš na otázku, co je etické. Neobracel se zády ani ke konvencím, ani k nárokům, které na něj kladli druzí, on sám a ten, kterému vzdával díky za vše. „Snažím se jít vstříc“, tak učil Radim Palouš otevírat dialog s jinakostí, žít odpovědně ve světověku, jak nazval naší epochu.

Zuzana Svobodová

PROGRAM 2021

Zveme Vás na on-line Zimní školu filosofie výchovy,
která se uskuteční od 1. do 5. února 2021.

Bližší informace na:

https://docs.google.com/document/d/1YhbPJfPITx7GXJsCM7e1FiHd0qJPthc5Aa_4aStD13g/edit?usp=sharing

Facebooková událost:

https://fb.me/e/cPYqbNGslPROGRAM 2020

3. prosince 2020 17:00- 19:00
On-line setkání u textu:
Speech”: Maintaining Sanity
in an Insane World (Forrest McDonald)
Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3af9f012ea9fbc45f0af3a89ed942b15b9%40thread.tacv2/1605090717545?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%22da59b418-9bdf-4c0e-b401-2e81c8f22ed6%22%7d

12. listopadu 2020 17:30-19:00

On-line setkání u textu:

Speech”: Maintaining Sanity

in an Insane World (Forrest McDonald)

5. 3. čtvrtek, 10 h.
dr. Věra Schifferová
Jan Amos Komenský – filosofický portrét

M. D. Rettigové 4, Praha 1
1. patro, kolokviální místnost doktorandů

PROGRAM 2019

 12. 12. čtvrtek, 18.30 h.
Dr. Věra Schifferová
Komenský v kontextu Patočkovy filosofie dějin

v aule Jaboku, Salmovská 8, Praha 2
PROGRAM 2018


středa 11. 4. 2018 17.30 h.
Rozcestí českého vzdělávání?
Diskuze k revizím RVP se zaměřením na humanitní a společenské vědy

Teologická fakulta JU,učebna č.3, Kněžská 8, České Budějovice


 Série přednášek doc. RNDr. Martina Palouše, Ph.D.
na Teologické fakultě JU, Kněžská 8, České Budějovice

10. 5. 2018 v 17.30 hod.
Střet civilizací: světová politika na počátku třetího  tisíciletí – v učebně č. 3

11. 5. 2018 v 10 hod.
Demokracie a její kritikové – doktorandský seminář v učebně č. 212

14. 5. 2018 v 9.45 hod.
Naše dnešní debata o totalitarismu a Hannah Arendtová  – v učebně č. 117

15. 5. 2018 v 9.45 hod.
Sto let od vzniku československého státu:
Jan Patočka a jeho výklad české národní filosofie – v učebně č. 204

 

středa 30. 5. 2018 v 19.30 h.
Marek Orko Vácha
Křesťan a svět
Jaké vztahy ke světu vyplývají z povolání křesťana?

v KC sv. Prokopa, Nové Butovice, V Hůrkách 8, Praha 13
Rok 2017

zimní semestr 2016/2017


4. 4. úterý, od 9.00 - 16.00 h.
SPIRITUALITA VE VZDĚLÁVÁNÍ V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH
pracovní seminář pražských teologických fakult a VOŠ Jabok
více o konferenci na: http://www.jabok.cz
ve Velké aule Jaboku
Salmovská 8, Praha 2
28. 4. pátek, 12 h.
Patočkova zásadní řeč o výchově
Zuzana Svobodová bude hovořit o
- klíčovém příspěvku Jana Patočky nejen pedagogickému myšlení
- významu Charty 77 podle textu Jana Patočky z 8. března 1977
v učebně č. 7 Jaboku
Salmovská 8, Praha 2


Pondělí 12. 12. 2016 v 17.00 hod.
Spirituální výchova v rodině
Představení publikace jejími autory
prof. P. Říčanem a doc. P. Janošovou
s následnou diskusí

Aula Jabok, Salmovská 8, Praha 2


Úterý 29. 11. 2016 13-17 hod.
Extremismus ve společnosti a jak s ním pracovat
Seminář a workshop
V budově Husitské teologické fakulty
Pacovská 350/4, Praha 4


Čtvrtek 24. 11. 2016 v 16.00 hod.
Setkání k projektu Filosofie v literatuře
Knihovna České křesťanské akademie
3. patro kláštera Emauzy
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
středa 1. 6. 2016 v 16.00
pedagogická sekce ČKA:
Filosofie v literatuře

Knihovna ČKA, Praha 2úterý 17. 5. 2016 v 17.00
Komunita Sant'Egidio:
Milosrdenství na vlastní kůži

Salmovská 8, Praha 2
Jabok

 

Dlouhodobý projekt Pedagogické sekce ČKA
Filosofie v literatuře
veškeré informace: zuzana.svobodova@filosofie-vychovy.cz
rádi uvítáme každého spolupracovníka, který by se chtěl byť i jediným odkazem v projektu podílet!Z činnosti:


Rok 2015

 

Starší plakátky z akcí:


pondělí 21. 12. 2015 17.00–18.00
předvánoční beseda
s doc. Irenou Vaňkovou,
kognitivní lingvistkou, na témata:
Domov a Ježíšek
místo konání:
knihovna kláštera Emauzy

pondělí 23. 11. 2015 v 17.30
prof. PhDr. Luboš Kropáček, CSc.:
Křesťanské pohledy na islám v dějinách
místo konání: aula Jaboku,
Salmovská 8, Praha 2

čtvrtek 5. 11. 2015 v 9.00
kolokvium:
Z odkazu Radima Palouše
místo konání: Pedagogická fakulta
Univerzity Karlovy v Praze,
M. D. Rettigové 4, Praha 1

sobota 24. 10. 2015 8.30–14.00
akreditovaný seminář:
Křesťanské kořeny v evropské kultuře
místo konání: Jabok, Salmovská 8, Praha 2
informace a přihlášky:
http://is.jabok.cz/obchod/baleni/747

6. 6. 2015

kurz Etika ve výchově.
Teologická fakulta JU v Č. Budějovicích:
10:45-16:15. Přihláška

28. 5. 2015 v 17.30
P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D.:
Gen-etika a synt-etika - Etika v měnícím se světě
Komunitní centrum sv. Prokopa
V Hůrkách 1292/8
158 00 Praha 13 - Nové Butovice
(http://www.centrumbutovice.cz)

18.–20. 5. 2015
Symposium Mistr Jan Hus – svědek křesťanské víry pro naši dobu.
Zuzana Svobodová příspěvek za Pedagogickou sekci ČKA:
Význam výchovy a vzdělávání v Husově myšlení a díle.
Teologická fakulta JU v Č. Budějovicích.

14. 5. 2015
vernisáž výstavy Radim Palouš – c/kantor na Jaboku – Salmovská 8, Praha 2.

7. 5. 2015
konference Spravedlnost ve výchově, umění a sportu
– Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze,
Magdalény Rettigové 4, Praha 1.
V případě zájmu o aktivní vystoupení na konferenci pište hlavní organizátorce.
Účast zdarma.

17. 4. 2015 od 17ti hodin v knihovně ČKA v Emauzích:
setkání Pedagogické sekce ČKA nad projektem Filosofie v literatuře

 

19.–20. 3. 2015
akreditovaný kurz Práce s vinou a smířením v pedagogickém prostředí (8+4 hodiny)
Více informací zde. Přihláška.


Rok 2014


říjen


4. a 18. října od 9:00
akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP)


„Spiritualita: Jen módní pojem?“

Lektoři: Ing. Dr. René Milfait, Th.D., PhDr. Renata Hacklová, PhD., Mgr. Bc. Lenka Žáková, DiS.

Termín: 4. a 18. 10. 2014, celkem 14 hodin

Akreditace: MŠMT- 2128/2014-1-86


Cílové skupiny: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času; učitelé občanské výchovy, Základů společenských věd, etické výchovy, etiky, religionistiky

Otázky kurzu: Co znamená v širším i užším smyslu? Jak rozumět spirituálním potřebám? Role spirituality v prevenci psycho- a sociálněpatologických jevů? Vliv na zdraví? Souvisí se vzděláváním, etikou, lidskými právy a mravní způsobilostí? V čem spočívá křesťanská spiritualita a jaké má důsledky pro utváření osobního i společného života?

Místo konání a držitel akreditace: VOŠ JABOK , Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova nám.)


Přihlášky a informace: cdv@jabok.cz; https://is.jabok.cz/obchod/baleni/45110. 10. 2014 v 15:00 – 18:00

akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP)


„Bible: pozvání pro současníka (1)“

(akreditováno jako celek 5x4 hodiny, možnost pokračovat na podzim či na jaře)

Lektoři: Ing. Dr. Ladislav Heryán, Th.D., Ing. Dr. René Milfait, Th.D.

Termíny: pátek 10.10. 15-18 (4 hodiny), pátek 7.11. 15-18 (4 hodiny), pátek 28.11. 15-18 (4 hodiny),
sobota 6.12. 9-15,30 (8 hodin)

Akreditace: MŠMT 10589/2014-1-268

Jedná se o první část třídílného kurzu, který bude pokračovat navazujícími dvěma bloky na jaře 2015.
Je možné absolvovat také pouze jednotlivé části kurzu.


Cílové skupiny: učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, pedagogové volného času; učitelé občanské výchovy, Základů společenských věd, etické výchovy, etiky, religionistiky, zájemci o křesťanství z řad veřejnosti

Otázky kurzu: O čem vlastně Bible je? Kdo ji napsal a jak vznikla? Co obsahuje a jak je dělena? Jak do ní vstoupit, porozumět a zpřítomňovat pro současný život? Jak ji vykládat a pracovat s ní? Jaké postavení má pro život z víry a mravnost?

Místo konání a držitel akreditace: VOŠ JABOK , Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova nám.)

Přihlášky a informace: cdv@jabok.cz; https://is.jabok.cz/obchod/baleni/453


listopad

6. 11. 2014 v 9.30
Pedagogická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze srdečně zve
na výstavu fotografií a dokumentů a na slavnostní předání titulu čestného předsedy ČKA a čestného předsedy Pedagogické sekce ČKA PhDr. Radimovi Paloušovi, Dr. h. c. mult. u příležitosti oslav jeho 90. narozenin

Výstava Radim Palouš k/cantor

Pedagogická fakulta UK, M. D. Rettigové 4, Praha 1, v doktorandské místnosti v 1. patře22. 11. 2014
akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP)


„Křesťanské kořeny v evropské kultuře“

Lektorka: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Časová dotace: 6 hodin

Akreditace: MŠMT- 2128/2014-1-86


Cílová skupina: vychovatelé, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé
gymnázií, učitelé SOŠ a SOU, učitelé speciálních škol; cílovou skupinou jsou zejména vychovatelé
a současní či budoucí pedagogičtí pracovníci, kteří při své práci chtějí čerpat z bohatství
křesťanské kultury a případně se na této kultuře dále spolupodílet

Cíl kurzu: Stěžejním úkolem kurzu Křesťanské kořeny v evropské kultuře
je reflexe hodnot, kterým je věnována péče v evropském duchovním prostředí.
Z teologické a filosofické tradice této kultury pak bude odkázáno k rozmanitým přístupům vůči základním
hodnotám a zároveň budou představeny jejich jednotící prvky.

Absolvent kurzu by tak měl být přiveden k hlubšímu porozumění teologického a filosofického
rozměru evropské kultury.

Místo konání a držitel akreditace: VOŠ JABOK , Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova nám.)

Přihlášky a informace: cdv@jabok.cz; https://is.jabok.cz/obchod/baleni/445prosinec


5. 12. 2014
akreditovaný kurz dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky (DVPP)

„Etika a etická výchova pro výuku na základní škole“

Lektorka: PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.

Časová dotace: 7 hodin

Akreditace: MŠMT- 2128/2014-1-86

Cílová skupina: učitel - metodik prevence, ředitelé škol
a školských zařízení, učitelé 1. stupně ZŠ, učitelé 2. stupně ZŠ, učitelé
speciálních škol, vychovatelé školských zařízení, výchovní poradci

Cíl kurzu: seznámit se vzdělávacími programy v oblasti etiky a etické výchovy
v některých evropských, zemích a v ČR se zaměřením na podporu začlenění
etických témat ve výuce, případně zvýšení kvality při výuce etické výchovy
v rámci českého vzdělávacího systému.


Místo konání a držitel akreditace: VOŠ JABOK , Salmovská 8, Praha 2 (blízko Karlova nám.)

Přihlášky a informace: cdv@jabok.cz; https://is.jabok.cz/obchod/baleni/449


18. 12. 17:00

Filosofie v české literatuře

Místo konání: Emauzy, knihovna ČKA

Diskuze, vede Zuzana Svobodová – nabídka textů z české literatury
podněcujících k filosofickým otázkám – pro práci učitelů či vychovatelů
s žáky a studenty

Bližší informace:
https://docs.google.com/file/d/0B4T7do7KaWQ-MGJOdUxwOVIwUG8/editLetní semestr 2014

pondělí 5. 5. v 18.30
Ing. Dr. René Milfait, Th.D.:
Základní aspekty křesťanské mravnosti a etiky
v aule VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

čtvrtek 24. 4. v 18.00
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.:
Pracovní setkání k projektu
Filosofie v literatuře
v aule VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2


pondělí 31. 3. v 18.30

Mgr. Jana Drengubáková:
Obraz rodiny v evangeliích a současné češtině
v aule VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Z činnosti v roce 2013:

pondělí 2.12. 2013 v 18.00
PhDr. Zuzana Svobodová, Ph.D.:
Praktické texty k filosofické práci s žáky a studenty
- představení projektu
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

pondělí 11. 11. 2013 v 18.00
Mgr. Michael Martínek, Th.D.:
Duchovní péče v českých věznicích
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

pondělí 25. 2. 2013 v 17.00
PhDr. Jan Hábl, Ph.D.:
Ani andělé ani démoni - aneb kdo vlastně jsme?
Formování charakteru dle J.A. Komenského
aula VOŠ Jabok, Salmovská 2, Praha 2

pondělí 18. 3. 2013 v 17.00
Doc. Pavlína Janošová, Ph.D.
Učitel - klíčový aktér školní šikany
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Z činnosti v roce 2012:


pondělí 26. 11. 2012 v 17 hodin
Prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc.:
Spirituální výchova
aula VOŠ Jabok, Salmovská 2, Praha 2

pondělí 29. 10. 2012 v 17 hodin
PhDr. Jasňa Pacovská, CSc. 
O výuce češtiny založené
na poznávací funkci jazyka
aula VOŠ Jabok, Salmovská 2, Praha 2

Z činnosti v roce 2011:

12. 11. 2011
Seminář pro učitele - II. část
od 9 do 14.15 hodin
Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství
lektoruje: Doc. Ludmila Muchová, Ph.D.
- ve spolupráci s Teologickou fakultou JU: 
Pilotní kurz připravovaného dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků (účast zdarma)
garant: PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.
Teologicka fakulta JU, Kněžská 8, České Budějovice
přihlášky:
machulovah@tf.jcu.cz
zuzana.svobodova@filosofie-vychovy.cz 

čtvrtek 24. 11. 2011 v 17.00
PhDr. Věra Schifferová, CSc.: 
Etika v Komenského Obecné poradě
(ve spolupráci s FLÚ AV ČR)
místo konání JABOK, Salmovská 8, Praha 2

15. 10. 2011
od 10.00 do 15.00
Seminář pro učitele - I. část
Etika a etická výchova v zrcadle evropského školství
- ve spolupráci s Teologickou fakultou JU: 
Pilotní kurz připravovaného dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků (účast zdarma)
garant: PhDr. Zuzana Svobodová, PhD.
Teologicka fakulta JU, Kněžská 8, České Budějovice
přihlášky:
machulovah@tf.jcu.cz
zuzana.svobodova@filosofie-vychovy.cz

pondělí 30. 5. 2011 v 17.00
autorské čtení
s prof. PhDr. Radimem Paloušem, Dr. h. c. mult.
HOMO EDUCANDUS
klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 1

Pedagogická sekce ČKA
Místní skupina ČKA v Českých Budějovicích
vw spolupráci s Teologickou fakultou JU v Č. Budějovicích
zve k diskusnímu setkání na téma
Jak se učí etická výchova II.
O výuce v systému Evropských škol bude hovořit
PhDr. Bc. Zuzana Svobodová, Ph.D.
O výuce v některých německých spolkových zemích
pohovoří
Doc. Michal Kaplánek, Th.D.
- Co je cílem výuky předmětu etika / etická výchova na ZŠ?
- Jaké didaktické metody se užívají?
- Jak se hodnotí etika / etická výchova?

Z činnosti v roce 2010:

Jak se učí etická výchova I.
čtvrtek 21. 10. 2010 od 17 hodin
VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2

Pedagogická sekce České křesťanské akademie
Odbor církevního školství Arcibiskupství pražského
a JABOK - VOŠ sociálně pedagogická a teologická
uspořádali
Pedagogický projekt  DÍVČÍ KATOLICKÁ ŠKOLA
Dvacet let úspěšného vyrovnávání šancí
pro vstup do samostatného života
ve čtvrtek 3. června 2010 od 17 hodin
v aule 3VOŠ Jabok, Salmovská 8, Praha 2
(bezbariérový vstup)

Program:
Úvodní slovo Mons. Václava Malého,
biskupského vikáře pro církevní školství pražské arcidiecéze

Co bylo u zrodu projektu?
Eva Bartoňová, autorka projektu, zakladatelka první DKŠ
Prezentace jednotlivých škol:
Dívčí katolická střední škola, Praha 1
Dívčí katolická střední škola a mateřská škola, Kolín
Dvouletá katolická střední škola, Praha 8
Promítání série uměleckých fotografií
pana Ondřeje Staňka z prostředí DKSŠ
v Praze 1 s názvem "Nedomazlenky"

pedagogická sekce uspořádala
v refektáři kláštera Emauzy
dne 4. 3. 2010 od 17 hodin přednášku
Doc. PhDr. Ludmily Muchové, PhD. na téma:
Náboženská dimenze života ve vzdělávací
atmosféře české základní školy


Z činnosti v roce 2009:


pedagogická sekce ve spolupráci
s komeniologickým oddělením FLÚ AV ČR
uspořádala emauzské setkání
dne 26. 11. 2009 od 17 hodin
s PhDr. Věrou Schifferovou, CSc.: 
na téma "J. A. Komenský - filozof výchovy"

- Není Komenského nauka o výchově jen snůškou
triviálních pedagogických zásad?
- Nebyl Komenský pouhým eklektikem?
- Není studium Komenského pouhým samoúčelným
obracením se k dávno uplynulé minulosti?
- Může studium Komenského vůbec mít nějaký význam
pro člověka dnešní doby?
klášter Emauzy (Vyšehradská 49, Praha 2)

pedagogická sekce
uspořádala přednášku
dne 19. 10. 2009 od 17 hodin
s Prof. Radimem Paloušem
na téma "Mravnost dnes?
- Kde hledat mravnost - statisticky nebo jinak?
- Pořádek přikázaný
- Přirozenost, nepřirozenost, nadpřirozenost
- Svoboda a poslušnost
- Co to je "být na světě?"
klášter Emauzy (Vyšehradská 49, Praha 2)

22. června 2009, pondělí od 17.30 hodin
emauzské setkání
s Doc. Michalem Kaplánkem, Th.D.
na téma
Volný čas a výchova
- Lze v rámci volného času vychovávat?
- Máme právo ve volném čase vychovávat?
- Jaké cíle si klade pedagogika volného času?
Čím přispívají Salesiáni Dona Bosca v oblasti výchovy?
v refektáři kláštera Emauzy (Vyšehradská 49, Praha 2)


středa 14. ledna 2009 v 17.00
v refektáři kláštera Emauzy

Přednáška prof. Radima Palouše: Víra a výchova
Víra v mém životě - jak jsem ji žil, ztrácel a získával?
Vychází dnešní svět víře vstříc, nebo je víře relativně uzavřený?
Jak "instruovat" o religiozitě vzdělané a vychované dnešním školstvím?
Proč je poslušnost tak nepopulární a asertivita tak doporučovaná?
Informace o životě a publikační činnosti
prof. R. Palouše naleznete například
na:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Radim_Palou%C5%A1

info:
Článek prof. Radima Palouše na téma O výchově k víře dnes 
naleznete v UNIVERSU č. 2/2009.


Spolupracujeme:
Komeniologické oddělení Filosofického ústavu AV ČR
Unie křesťanských pedagogů
Katedra pedagogiky Teologické fakulty JU