Česká křesťanská akademie

Vysokoškolské katolické hnutí (studentský klub Betánie)

Vysokoškolské katolické hnutí (studentský klub Betánie)

 

Kontakt: 
Tomáš Chudý (tomchud@seznam.cz), tel.: 728 718 592, informace o programu: 222 221 339

Jiří Šedo (jirkasedo@seznam.cz) tel. 737 680 625

VKH je občanským sdružením křesťanských univerzitních studentů, které má za cíl rozvíjet studentskou činnost v akademické, duchovní a společenské oblasti. V zásadě jsou jeho členy vysokoškolští studenti a jejich aktivity jsou směrované především k vysokoškolským studentům, ale neplatí to výlučně a hnutí i jeho aktivity jsou ve skutečnosti otevřené pro každého zájemce.

 

Od roku 2003 je VKH Praha kolektivním členem ČKA. Spolupráce mezi oběma subjekty se uplatňuje především v oblasti pořádání společných přednášek a diskuzí a v oblasti zprostředkovávání stipendíí na německých školách. Kromě výše uvedených činností pořádá VKH Praha pravidelný program, který se koná v měsíčních periodách: Literárně hudební večery, Filmové kluby, Cestopisy a jiné nepravidelné akce. VKH Praha je ve své činnosti provázána s nově ustanovenou Akademickou farností při kostele Nejsv. Salvátora. V roce 2003/2004 byli pořádány diskuze na témata: Homosexualita, Přirozené právo, Otázky bioetiky, Bezdomovectví. V tomto akademickém roce 2004/2005 se připravují diskuze na témata: Antiklerikalismus, Ekumenismus, Islám, Migrace v Evropě aj. Kompletní program VKH a jiné informace naleznete na adrese www.vkhcr.org/praha

 

Program VKH se koná v prostorách kostela Nejsv. Salvátora, a to buď v sakristii a nebo v nově opraveném menším prostoru Betánie (nachází se v kryptě kostela). Internetové stránky farnosti www.salvator.farnost.cz.