Česká křesťanská akademie

Valná hromada 28. 1. 2017

Zpráva o činnosti v letech 2014, 2015 a 2016

1. Poslání ČKA

Hlavním posláním České křesťanské akademie je především

2. Řízení ČKA, zaměstnanci Akademie

Českou křesťanskou akademii řídí prezident Tomáš Halík s prezidiem ve složení Jaroslav Šebek, 1. viceprezident, Pavel Hošek, 2. viceprezident, Ilona Trnková, ředitelka ČKA, Petra Oulíková, zástupkyně odborných sekcí a Aleš Brotánek, zastupující místní skupiny. Dalšími vrcholnými orgány jsou Akademický výbor ČKA a Valná hromada ČKA. Akademický výbor je složen ze zástupců místních skupin, zasedá 2 x ročně a od poslední Valné hromady se sešel 6x. Prezidium řídí činnost ČKA v době mezi zasedáními Akademického výboru a sešlo se 7x.

Zaměstnance České křesťanské akademie řídí ředitel. Od 1. 5. 2013 je ředitelkou ČKA Ilona Trnková, která vede běžnou agendu a spolupodílí se na koncepčním směřování ČKA. Libuše Beránková vyřizuje veškerou účetní a personální agendu ČKA, Štěpánka Havlínová zajišťuje propagační činnost ČKA, vede agendu členské základny, aktualizuje webové stránky a sociální sítě. Od 5. 9. 2016 je zaměstnankyní sekretariátu Jana Husáková na pozici administrativní pracovnice se znalostí německého jazyka, která na této pozici vystřídala Markétu Šmalcovou. Ta pro ústředí ČKA pracovala 2 roky. Všichni se podle potřeby podílejí na organizaci akcí, do kterých je zapojena ČKA jako celek.

Externími zaměstnanci České křesťanské akademie jsou dále osoby podílející se na technické správě objektu ve Sněmovní ulici a kolegové, zainteresovaní v jednotlivých projektech, vedených pod hlavičkou ČKA.

V roce 2014 se ČKA ve smyslu příslušného zákona stala zapsaným spolkem (namísto dřívějšího občanského sdružení) a v tomto duchu byly též upraveny Stanovy ČKA.

3. Členská základna, místní skupiny a odborné sekce

Členská základna má k dnešnímu dni celkem 1241 členů. Od poslední Valné hromady bylo přijato 101 nových členů. V průběhu 3 let pak bylo vyřazeno 617 členů, protože buď: 1) zemřeli, 2) byli vyřazeni na vlastní žádost, 3) nebo dlouhodobě neplatili, upomínka se vrátila zpět s důvodem adresa neznámá.

Placení členských příspěvků: V roce 2014 zaplatilo celkem 642 členů, v roce 2015 celkem 458 členů. Na podzim roku 2016 dostal každý člen, který do té doby nezaplatil, upomínku, takže se podařilo vybrat členské příspěvky od 770 členů – mnozí z nich doplatili i dluhy z let minulých. Komunikaci s členy ČKA by velmi usnadnila e-mailová pošta, zatím máme 462 e-mailových adres z celkového počtu 1241 členů. Apelujeme na předsedy místních skupin, aby nám, pokud je to v jejich silách, emailové kontakty svých členů zaslali.

Odborné sekce: Aktivní sekce ČKA jsou Ekologická sekce, Pedagogická sekce, Společnost pro církevní právo a Kolegium katolických lékařů v Praze.

Místní skupiny: Aktuálně evidujeme místních skupin 62, do kterých je přihlášeno 730 členů. Nově vznikly čtyři z nich: Heřmanův Městec, Jednov, Nové Město nad Metují a Bošín.

Nejaktivnější místní skupinou ČKA jsou tradičně a bezkonkurenčně Pečky (předsedkyně Ludmila Švandová) a Vysoké Mýto (předseda Jiří Plhák), kde se každý měsíc konají jedna či dvě akce – tedy až 20 akcí do roka.

I další místní skupiny jsou velmi aktivní -  to znamená 5 až 12 akcí za rok: Brandýs nad Labem, Heřmanův Městec, Klatovy, Kostelec nad Orlicí, Kroměříž, Letohrad, Litomyšl, Mladá Boleslav, Nové Město nad Metují, Nový Jičín, Písek, Praha 6, Přerov, Rožnov p/Radhoštěm, Sušice, Strážnice, Šternberk, Tábor, Třebechovice, Třebíč, Týn nad Vltavou, Ústí nad Labem, Valašské Meziříčí, Vodňany, Zábřeh na Moravě, Železný Brod  

Do 5 akcí uspořádaly místní skupiny: Blatnice pod Sv. Antonínkem, Česká Třebová, České Budějovice, Český Krumlov, Domažlice, Havl. Brod, Hodonín, Humpolec, Chrudim, Jihlava, Jilemnice, Klatovy, Kyjov, Liberec, Milevsko, Mor. Třebová, Nová Paka, Nový Jičín, Opava, Polička, Prachatice, Prostějov, Říčany, Třeboň, Vizovice,

Svoji činnost momentálně pozastavily anebo se tam již delší dobu nic neděje: Kyjov, Pelhřimov, Plzeň, Příbram, Vrchlabí, Vsetín, Rožmitál, Jindřichův Hradec.

Starost nám dělají dvě největší místní skupiny ČKA v Plzni a Českých Budějovicích
. Zřejmě v nich nastal „syndrom vyhoření“. V Plzni se i přes snahu, nedaří nalézt někoho, kdo by se chopil obnovy činnosti. V  Českých Budějovicích oznámil svoji rezignaci dlouholetý předseda Dr. Klapetek, za kterého zatím není žádná náhrada. Je zřejmé, že aktivita skupin kolísá v čase, stále však zůstává většina regionů aktivních.

4. Zahraniční partneři ČKA

ČKA dlouhodobě spolupracuje s Konrad-Adenauer-Stiftung, Renovabis, Union Stiftung, Ackermann Gemeinde a se švýcarskou nadací Auxilium.

5. Činnost ČKA

Základní formy činnosti ČKA jsou přednášky a přednáškové cykly, panelové diskuze, kolokvia, konference, semináře, literární pořady, uměnovědné studijní zájezdy, koncerty apod., a to pro širokou veřejnost.

Jednotlivé akce jsou pořádány převážně samotnou ČKA, u některých však Akademie spolupracuje s církvemi a s domácími i zahraničními institucemi. V uplynulých letech patřily k našim partnerům kromě zmíněných  Ackermann-Gemeinde, Union Stiftung, Konrad-Adenauer-Stiftung také Archiv bezpečnostních složek, Akademie věd ČR a její ústavy, Katolické teologické fakulty v Praze, Olomouci a Českých Budějovicích, Evangelická teologická fakulta UK, Občanské sdružení Akademické týdny, Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova, Společnost křesťanů a Židů, Iniciativa Společný hlas, Centrum české teologie při KTF UK, společnost Kampanila, CENELC.cz.

5.1 Činnost místních skupin a odborných sekcí

Místní skupiny ČKA za poslední 3 roky uspořádaly celkem 577 akcí. Odborné sekce dohromady 92 přednášek v Praze. Tato čísla představují počet nahlášených akcí.

Živou činnost vyvíjí  především sekce ekologická, dále dobře fungují sekce uměnovědná, psychoterapeutická, přírodovědecká, právní a historická. Neaktivní byly sekce literární, teologická, sekce pro česko-německé vztahy a politologicko-ekonomická.

5.2 Dialog uvnitř církví – konference pro veřejnost

2014

V říjnu 2014 se konaly jubilejní XX. Dny Josefa Zvěřiny, věnované tématu „Zodpovědnost za demokracii“. Česká křesťanská akademie na této akci spolupracovala se svým dlouholetým významným partnerem, nadací Konrada Adenauera. Konference proběhla na zámku v Brandýse nad Labem, záštitu převzal Ministr kultury ČR Daniel Herman, za spolupráce Města Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. Vystoupili zde renomovaní referenti, např. či kardinál Miloslav Vlk, vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, politolog Petr Robejšek, sociolog Václav Bělohradský a generál Jiří Šedivý. Hojná účast a živá diskuse potvrdila oprávněnost i vhodné načasování tématu. Poslední Zvěřinovy dny byly důstojným završením původního modelu konference, konané na počest prvního prezidenta ČKA.

2015

V prosinci roku 2015 se v Praze konala nová forma konference „I. Fórum dialogu“ na téma „Víra a společnost“ k 50. výročí zakončení II. Vatikánského koncilu. Konferenci předcházely dva semináře, první s tématem „Klima a proměny civilizace“, druhý na téma „Budoucí úloha církve, zkušenosti z USA a informace o výzkumných projektech ČKA“. Úvodní přednášku na téma „Reflexe 25 let působení České křesťanské akademie ve společnosti a její perspektivy“ pronesl prezident ČKA prof. Tomáš Halík. Přednášky a panelové diskuze měly tato témata: „Dialog o výzvách dneška a zítřka“, „Poselství II. Vatikánského koncilu a církev v Čechách“, „Koncilový dokument Radost a naděje“ a „Proměny Evropy a evropská identita“.

Vystoupili RNDr. Václav Cílek, prof. Tomáš Halík a prof. Jan Sokol., doc. Jaroslav Šebek, doc. Jindřich Šrajer, Mgr. Magda Vašáryová a MUDr. Zuzana Roithová. Konference měla vysokou návštěvnost a pozitivní ohlasy.

2016

V říjnu 2016 se v Praze uskutečnilo II. Fórum dialogu, na téma „Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě“, tradičně pod hlavičkou České křesťanské akademie a Konrad–Adenauer-Stiftung. Konferenci rovněž zaštítil ministr kultury ČR Mgr. Daniel Herman. Úvodní přednášku „Proměny Evropy, proměny křesťanství“ pronesl prezident ČKA prof. Tomáš Halík.

Přednášky a panelové diskuze měly tato témata: „Naděje a úzkosti křesťanů v současné Evropě“, „Křesťané a muslimové v Evropě – včera, dnes a zítra“, „Vývoj křesťanského vnímání islámu“, „Soužití muslimů a křesťanů v České republice“ a „Židé, křesťané, muslimové – Společný hlas v Evropě“. Vystoupili prof. Jan Sokol, Mgr. Martin Vaňáč, prof. Luboš Kropáček, Doc. Pavel Hošek a Th.D. Martin T. Zikmund, Hüsseyin Ozorencik a ze Slovenska teolog a kazatel Mgr. Daniel Pastirčák a filosof RNDr. Mgr. Reginald A. Slavkovský a Sylwie Wittmanová.

Všechny přednášky ze tří jmenovaných konferencí jsou natočeny na videozáznam a zveřejněny na You-Tube kanále ČKA. Stěžejní texty byly zveřejněny v revue Universum. Byla oceňována přítomnost křesťanů ze Slovenska a také zástupců Židů a muslimů v ČR.

ČKA se i nadále aktivně podílela na utváření programu „Akademických týdnů“, které pořádá stejnojmenné občanské sdružení v Novém Městě nad Metují, jež tak poskytuje přirozený prostor k vnitrocírkevnímu i ekumenickému dialogu. Této každoroční otevřené letní akademie, nyní zúžené na jeden týden, se v atraktivním přírodním prostředí zúčastňují křesťa-né všech generací. Akademické týdny se konaly vždy v srpnu v letech 2014, 2015 i 2016.

5.3 Laboratoř dialogu - KOLOKVIA

ČKA pořádá od roku 1997 tematicky zaměřená odborná kolokvia pod názvem „Laboratoř dialogu“. Činila tak i v posledních třech letech. K těmto večerním kolokviím zve vždy asi dvacet v oboru kompetentních osobností, které v přítomnosti představitelů církví diskutují k dané problematice. Složení diskutujících se podle tématu vždy obměňuje, přičemž pořa-datelé se snaží zvát účastníky tak, aby mezi nimi byly zastoupeny různé názorové proudy. V tomto duchu se od roku 1997 uskutečnilo celkem již 112 kolokvií. Od minulé Valné hromady v roce 2014 jich bylo 13, promluvilo na nich 27 řečníků a zúčastnilo se 325 hostů.

2014

V roce 2014 se konala 4 kolokvia s tématy „Duchovní hodnoty krajiny a identita“, „Role státních zástupců pro právní kulturu v ČR“, „Hodnoty pro politiku a politika pro hodnoty“, „Ukrajina, včera, dnes a zítra“, kde vystoupili např. Mgr. Marek Vácha, PhD., státní zástupce Mgr. Pavel Komár, novinářka Petra Procházková a historik doc. Jaroslav Šebek.

2015

V roce 2015 se konala 4 kolokvia na témata „Společensko-politické poselství papeže Františka“, „Vztah české veřejnosti k EU“, „Společensko-politická role církví po r. 1989“, „Migrace jako evropský problém“, kde vystoupili např. filosof Jan Sokol, egyptolog Miroslav Bárta, sociolog Josef Bernard či socioložka Yana Leontieyva.

2016

V roce 2016 se konalo 5 kolokvií s tématy „Doznívání konzumní společ¬nos¬ti?“, „Je smrt stále tabu?“, „Oligarchizace české společnosti“, „Změna paradigmatu ve vnímá¬ní mateřství“, „Veřejnoprávní média v informační společnosti“. Jako referenti vystoupili například prof. Josef Koutecký a malířka Martina Špinková, sociolog Jan Hartl, diplomat Pavel Fis¬cher, novinář Erik Tabery, moderátor Jiří Václavek či publicista Daniel Raus.

Všechna kolokvia jsou tradičně pořádána ve spolupráci s nadací Konrada Ade¬nau¬era. Rozhovory s referenty kolokvií jsou dostupné formou You Tube na webu ČKA.

5.4 Ostatní akce

2014

V říjnu 2014 proběhlo v konírně Ministerstva kultury 6. Fórum o krajině, jejímž pořadatelem a garantem byla společnost CENELC.cz zastoupená Martou a Martinem Stránským. Celá akce se konala pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana a ministra životního prostředí Richarda Brabce ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, Ministerstvem životního prostředí ČR, Českou křesťanskou akademií a Společností pro trvale udržitelný život. Fórum bylo připomínkou desátého výročí spojené s Evropskou úmluvou o krajině a promluvili na něm mj. Miroslav Martiž (Společnost pro trvale udržitelný život) na téma „Krajina zapomění“, či Tomáš Halík na téma „Krajina a víra“. Se svým referátem přispěl i zástupce Arcibiskupství pražského Vojtěch Macek.

2015

V červnu 2015 se v emauzském klášteře konala schůzka bývalých stipendistů KAAD, za přítomnosti Romana Radwanskeho z německého grémia a sekretáře partnerského grémia při KAAD Pavel Blažek. Diskuse byla vedena nad možností dalšího směřování nabízených stipendií. Do stipendijního programu KAAD bylo v minulých letech zapojeno na 20 zemí. Stipendia byla udělena převážně katolíkům, ale také ortodoxním křesťanům a evangelíkům. Od svého založení poskytla organizace KAAD stipendium již téměř 9.000 osobám. Grémium, které došlé žádosti posuzuje, vnímá jako zásadní problém oslovování vhodných kandidátů.

2016

V únoru 2016 se v knihovně ČKA konalo další setkání partnerského grémia stipendií KAAD u příležitosti ústních pohovorů s uchazeči o zahraniční pobyty. Zájemci o studium v zahraničí byli dva doktorandi. Nedaří se oslovit širší okruh možných žadatelů, přestože nabídku stipendií průběžně zveřejňujeme a aktivně nabízíme mailem na vybrané univerzity.

6. Ediční činnost

ČKA ve své ediční činnosti soustřeďuje na vydávání svých časopisů - Revue církevního práva (3-4x ročně), která patří k respektovaných právním časopisům a získala i mezinárodní ocenění; a pro základní informaci svých členům 2x ročně Zpravodaj ČKA, který je však v posledních dvou letech zveřejňován pouze v internetové podobě. Stěžejním tištěným periodikem zůstává revue Universum, které Česká křesťanská akademie vydává čtyřikrát ročně. UNIVERSUM se v minulých třech letech věnovalo nadále přírodovědným a společenskovědním tématům, která se nějakým způsobem dotýkala celospolečenské diskuse.

K jiným podobným tématům, které Universum průběžně sleduje, patří problematika životního prostředí v jeho sociálně ekologické dimenzi a problematika evoluce.

Časopis se cíleně věnuje rovněž problematice evropské integrace bez falešných iluzí. Snažíme se zveřejňovat články poukazující na reálnou situaci uvnitř globalizované Evropy a tyto texty jsou často inspirací k diskusím při přednáškách v Praze a regionech kde má ČKA své místní skupiny. V neposlední řadě pak Universum sleduje trendy v katolickém a křesťanském prostředí.

Zaměřuje se na vztah umění a křesťanství, na poznání mimořádných, byť často pozapomenutých osobností, a na připomínání pozitivního příkladu aktivních jednotlivců (v občasné rubrice Lidé mění svět).

Revue Universum vychází v nákladu 1500 ks, pravidelných platí¬cích odběratelů je 1300. Redakční rada Universa se schází  4x ročně a je v ní zastoupeno mno¬ho kvalitních odborníků, k výrazným oporám patří dlouhodobě matematik Jan Bednář či šéfredaktor Josef Beránek. Distribuci Universa zajišťuje firma SEND. Redakční rada se sešla v uplynulých třech letech celkem 12x a její členové spolu operativně komunikují průběžně i mezi těmito setkáními. Časopis je stabilně podporován německou  Sozialwerk Acker¬mann-Gemeinde, díky této podpoře může časopis Universum vycházet v tak elegantní podo¬bě. Universum jsme začali nově distribuovat do knihkupectví Oliva v Praze, kde je k zakoupení. Starší ročníky nabízíme ve formátu pdf na webu.

7. Projektová činnost ČKA

V letech 2014. 2015 a 2016 Akademie vedla a vede celkem čtyři projekty. Jsou to „Renovace domu ve Sněmovní ulici“, „Mediální sekce“, „Mezináboženský a ekumenický dialog“ a „Bu-douc¬nost náboženství“.

7.1 Renovace domu ve Sněmovní ulici

V únoru roku 2014 byla po řadě intenzivních jednání podepsána „Dohoda o narovnání“ mezi ČKA a společností Magic Star, v důsledku čehož definitivně skončila platnost nevýhodné „Nájemní smlouvy“ uzavřené v prosinci roku 2003. ČKA je od tohoto data jediným správcem své nemovitosti. Podmínkou uzavření dohody po složitých jednáních bylo uhrazení kompenzační částky 1,850.000,- Kč jako narovnání za investice vložené do oprav domu. Tuto částku sponzorsky věnoval prezident ČKA Tomáš Halík z finanční odměny za Templetonovu cenu. Významnou pomoc poskytli právníci Ivo Kroužek a Jakub Antoš z pražské advokátní kanceláře „Kroužek & Legal“.

Bezprostředně poté mohla být zahájena rekonstrukce objektu, na jehož financování se podílela švýcarská nadace Auxilium. Projekt zpracovali a vedli Tomáš Halík a Ilona Trnková. Souběžně s rekonstrukcí byla zahájena intenzivní jednání s možnými nájemníky. Dům byl v listopadu roku 2014 zrekonstruován. Významně přispěl podnikatel Luděk Sekyra. Kromě hotovosti poskytl služby svého architekta Milana Marholda, který dohlížel na veškeré sta¬veb¬ní práce. V následujícím roce bylo hledání nájemníků ohniskem práce celého ústředí ČKA.

Během roku 2015 se zde vystřídaly desítky zájemců o pronájem, byly vedeny rozhovory se zástupci realitních kanceláří, s jednotlivými vážnými zájemci, konzultovány s právníky a následně vyhodnocovány. Po řadě jednání se podařilo postupně vybrat solidní zájemce, se kterými byly následně precizovány nájemní smlouvy.

Dům ve Sněmovní byl přesně po roce od dokončení rekonstrukce plně obsazen. Celý projekt byl v roce 2016 švýcarské nadaci úspěšně vyúčtován a účetně uzavřen. Z výnosů domu je financováno ústředí. Všichni zaměstnanci ústředí se dílčím způsob¬em podílejí na správě domu, kterou má ČKA plně ve své režii.

7.2 Projekt Mediální sekce

V dubnu 2014 začala svou činnost Mediální sekce ČKA. Byl založen profil ČKA na Facebooku, Twitteru a Google plus. Byl vytvořen You -Tube kanál České křesťanské akademie. Podařilo se natočit záznamy z většiny uskutečněných kolokvií a všechny přednášky z konference Dny Josefa Zvěřiny a z obou konferencí Forum dialogu. Za mediální sekcí stojí projekt, díky kterému bylo možné zakoupit nezbytné hardwary, softwary a přizvat grafika k externí spolupráci. Videozáznamy jsou kvalitně zpracovány, projekt koncipovala a průběžně vede Ilona Trnková. Kvalitní práci zde odvádí kolegové Michal Přibyl a Lenka Tomanová, kteří pro ČKA pracují externě. Ze sledovanosti jednotlivých záznamů je patrné, která témata a osobnosti zajímají nejen členy ČKA, ale i veřejnost.

V roce 2014 byl projekt úspěšně vyúčtován a účetně zakončen. Jeho činnost bude však pokračovat nadále. Web, Facebook, Twitter, Google plus i You-Tube jsou aktivní kanály kde zveřejňujeme upozornění na veškeré akce ČKA a umožňujeme prezentaci také spřáteleným organizacím, jako je např. Akademická farnost Praha. Stěžejním médiem se stal video kanál You-Tube, kam se za dobu fungování mediální sekce podařilo natočit celkem 35 videozáznamů. Dalším záměrem je natočit vybrané přednášky mimo pražské ústředí, v místních skupinách ČKA.

7.3 Projekt Mezináboženský a ekumenický dialog

Od dubna 2014 funguje projekt Mezináboženského a ekumenického dialogu, v jehož rámci se uskutečnila již řada akcí. Tento projekt je podpořen švýcarskou nadací Auxilium. V listopadu 2014 se uskutečnila panelová diskuse Společného hlasu věnovaná Husovskému výročí. Projekt Mezinábo¬ženského a ekumenického dialogu vede prof. Tomáš Halík a doc. Pavel Hošek. V rámci tohoto projektu byla rovněž v května 2015 uspořádána přednášku významného francouzského jezuity a islamologa Alaina Feuvriera. Podílela se na ní Česká křesťanská akademie ve spolupráci s Akademickou farností Praha a přednáška „Máme se bát islámu?“, se uskutečnila v prosto¬rách kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze a byla konsekutivně tlumo-čena do češtiny. Celou přednášku je možné shlédnout na You-Tube kanálu ČKA. Kromě Tomáše Halíka se na projektu významně podílí viceprezident ČKA Pavel Hošek, který na dané téma přednášel místních skupinách po celé ČR.

8. Výzkumná činnost ČKA

8.1 Projekt Budoucnost náboženství

Prof. Tomáš Halík, doc. Pavel Hošek a dr. Robert Řehák zpracovali projekt pro mezinárodní výzkumný úkol „Budoucnost náboženské víry z perspektivy středovýchodní Evropy“, jehož realizace začala v září roku 2016. Projekt finančně podpořila Templetonova nadace. Koncepci projektu zaštítil prof. Tomáš Halík. Jde o jednoletý projekt, v rámci kterého spolupracují čtyři mezinárodní týmy – z Čech, Slovenska, Polska a Maďarska. Uskuteční se celkem čtyři mezinárodní konference za účasti hostujících odborníků ze jmenovaných zemí.

9. Činnost prezidenta ČKA – zahraniční reprezentace

Prezident ČKA T. Halík reprezentoval ČKA na desítkách zahraničních přednášek v Evropě (zejména Německu, Rakousku, Itálii, Británii, Belgii, Polsku, Holandsku a Portugalsku), v USA, Austrálii a Hong Kongu. Na pozvání emeritního papeže Benedikta XVI. přednášel v srpnu 2015 pro kruh jeho bývalých doktorandů (Ratzinger-Schüler-Kreis) v papežském letním sídle v Castel Gandolfu u Říma). Od září do prosince působil Tomáš Halík v USA na Institute for Advanced Study na University Notre Dame ve státě Indiana.

Prezident ČKA získal v uplynulých letech řadu zahraničních ocenění, zejména Templetonovu cenu, kterou slavnostně převzal dne 14. 5. 2014 v Londýně a Cenu „Pro pontifice“ varšavského Klubu katolické inteligence. Byly mu uděleny dva čestné doktoráty teologie, a to na nejstarší německé univerzitě v Erfurtu a na Oxfordské univerzitě.

Templetonovu cenu, nazývanou též „Nobelova cena za náboženství“, získal jako první Čech a čestný doktorát v Oxfordu jako čtvrtý Čech po prezidentech Masarykovi, Benešovi a Havlovi. Jeho knihy vyšly celkem v 18 jazycích včetně čínštiny, turečtiny a korejštiny.

10. Hospodaření

V roce 2014 hospodařila Česká křesťanská akademie s přebytkem, který byl převisem projektových prostředků, v roce 2015 s účetní ztrátou způsobenou mimořádnými výdaji při rekonstrukci ve Sněmovní a v roce 2016 s vyrovnaným rozpočtem díky příjmům z vlastní výdělečné činnosti a nově schválenému projektu.

Režijní náklady byly hrazeny z příjmů vlastní výdělečné činnosti. Dotační a sponzorské prostředky byly využívány na realizaci jednotlivých projektů. Podrobné zprávy jsou pravidelně předkládány Reviznímu výboru a jednou za rok na zasedání Akademického výboru.

11. Shrnutí a výhled do budoucna

Z uvedené zprávy o činnosti je zřejmé, že se vedení Akademie podařilo zdárně překonat obtíže, které zanechalo vedení minulé. Příjmy z vlastní hospodářské činnosti jsou stabili¬zova-né, rozpočet vyrovnaný. Realizovaná koncepce navazovala na původní záměry, se kterými sdružení na počátku 90. let vzniklo, zároveň ale prosadila nové formy činnosti, s ohledem na radikální proměny komunikačních sítí, které přinesly technologické inovace.

Svou hlavní úlohu vidí ČKA dnes i v budoucnosti v dialogu mezi církvemi a společností, vzdělávání křesťanů, v ekumenickém a mezináboženském dialogu a v podpoře těch, kteří praktikují a propagují křesťanský způsob myšlení a života. Úspěch jejího budoucího působení bude záviset na tom, jak bude reagovat na duchovní výzvy současnosti a proměny soudobé společnosti.

V nadcházejících letech se evropské společnosti budou muset vyrovnat se skutečností, že ekonomický růst a s ním i konzumně zaměřený životní styl není udržitelný. Objevují se nové výzvy, týkající se západního civilizačního a hodnotového systému. Zde by křesťané mohli a měli hrát aktivnější roli.

Akademie má díky své struktuře jedinečné postavení ve společnosti. Působí ve dvou rovinách. Existuje ústředí, poskytující administrativní zázemí a jednotný právní rámec všem místním skupinám a zajišťující zároveň komunikaci s veřejností, zejména odbornou. Dále jsou zde místní skupiny, pokrývající téměř celé území České republiky. Ty své aktivity zaměřují vždy vzhledem k regionu, na jehož území se nacházejí. Konají se zde přednášky lokálního charakteru, ale diskutují se i témata celospolečenská. Rozptyl témat i forem je rozsáhlý a úměrný ohromnému úsilí převážně dobrovolnické činnosti mnoha výjimečných osobností, které místní skupiny aktivně vedou.

Podpora obou těchto rovin je i do budoucna zásadní prioritou práce České křesťanské akademie. Zároveň je nutné snažit se navázat kontakt s lidmi, kteří hledají orientaci a inspiraci v duchovní oblasti. Křesťanské etické a kulturní hodnoty představují potenciál, se kterým lze pozitivně působit i ve společnosti výrazně sekulární. Česká křesťanská akademie proto hledí do budoucnosti s pevnou vírou a nadějí.

Připravila: Ilona Trnková
Za správnost: Tomáš Halík