Česká křesťanská akademie

Stipendia

Katholischer Akademischer Ausländer - Dienst (KAAD)

Katolická akademická alužba pro cizince
nabízí studijní a badatelská
STIPENDIA DO NĚMECKA

Stručný popis stipendijního programu

Německá katolická stipendijní organizace
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. (KAAD) již 50 let poskytuje
mladým křesťanským akademikům ze zahraničí studijní a badatelská stipendia.
Stipendijní nabídky KAAD již využilo více než 7000 absolventů ze 117 zemí.
Stipendistům a žadatelům o stipendium je k dispozici celosvětová kontaktní a partnerská síť. 

Zájemcům z České republiky jsou stipendia KAAD udělována dvakrát ročně (březen a září) v rámci programu Východní Evropa. Nabídka se týká křesťanských studentů po 6. semestru, absolventů vysokých škol a mladých badatelů. Zájemci mohou své pobyty absolvovat na některé z německých vysokých škol, na vědeckých ústavech, v archívech,
v klinikách apod. Neexistuje žádné oborové omezení.


Délka stipendia činí 2 - 36 měsíců. Výše stipendia se pohybuje od 750,- do 2000,- EUR/měsíčně včetně úhrady cestovních nákladů (tam a zpět) a zdravotního pojištění.


Podklady nutné k žádosti o stipendium KAAD

- Vyplněný formulář pro žádost o stipendium

- Badatelský projekt (cíle studia, vzdělávání, popř. vědeckého pobytu)

- 2 dobrozdání od vysokoškolských docentů / profesorů z tuzemska

- Příslib / pozvání německého docenta nebo instituce

- Doporučení kněze z farnosti žadatele

- Písemné potvrzení o dostatečné znalosti německého jazyka

- Uzávěrky pro zaslání žádostí jsou vždy 15. ledna a 30. června každého roku.


Nejbližší uzávěrka pro zaslání žádostí o stipendia na rok 2017/18
je 15. ledna 2017.


Žádost je nutno zaslat v originále do centrály KAAD v Bonnu na adresu:

Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst
Hausdorffstr. 151
53129 Bonn
Deutschland

a v kopii na pražskou adresu českého partnerského grémia KAAD:

Dr. Pavel Blažek
Partnerské grémium KAAD
Filozofický Ústav AV ČR
Jilská 1
11000 Praha 1


Součástí výběrového řízení je osobní pohovor s uchazeči, pořádaný českým partnerských grémiem KAAD.


Formuláře pro žádost o stipendium
a další informace vám poskytne
Markus Leimbach
Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst e.V. – Osteuropaprogramm 
Hausdorffstr. 151; D-53129 BONN
e-mail: leimbach@kaad.de

tel.: +49 228 917 58 - 33
fax: +49 228 917 58 58
http: kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

S případnými dotazy se můžete také obrátit
na české partnerské grémium KAAD

při
České křesťanské akademii, Vyšehradská 49, CZ – 128 00 PRAHA 2
Kontakt: ČKA - 224 917 210, sekretariat@krestanskaakademie.cz
a Dr. Pavel Blažek (sekretář partnerského grémia), Pavel.Blazek@gmail.com.