Česká křesťanská akademie

Aktuální program

Další stránka (13)

září 2016

Kostelec nad Orlicí

7. 9. středa, 18 h.

Mons. Václav Malý

Proč jsem křesťanem

Divadelní kavárna sdruž.
klubu Rabštejn

Šternberk

13. 9. úterý, 18 h.

doc. Petr Chalupa Th.D.:

Milosrdenství ve Starém a v Novém zákoně

Farní 3, Šternberk

Pečky

14. 9. středa, 17 h.

Mgr. Libor Gottfried, historik

Za svatou Ludmilou na Tetín
V návaznosti na přednášku uspořádá Vlastivědný kroužek výlet na Tetín.

v malém sále KS v Pečkách

Kostelec nad Orlicí

14. 9. středa, 17 h.

Ing. Jiří Slavík, Národní památkový ústav,Josefov

Procházka městem - urbanismus
a stavební vývoj až po dnešek

Blatnice pod Svatým Antonínkem

14. 9. středa, 19 h.

Prof. Jan Bednář

Otázky nad naší křesťanskou identitou

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Moravská Třebová

15. 9. čtvrtek, 17 h.

PhDr. Jan Stříbrný:

P. ENGELMAR UNZEITIG
Brzy blahořečený sudetský Němec, bojovník proti nacismu a mučedník lásky k bližnímu

Muzeum Mor. Třebová

Vizovice

15. 9. čtvrtek, 18 h.

doc. Jaroslav Šebek

Máme se bát války kultur?

kavárna Kulturního domu
(vstup z parkoviště)

Blatnice pod Svatým Antonínkem

15. 9. čtvrtek, 18 h.

Diskuzní setkání k přednášce ze 14.9.

Otázky nad naší křesťanskou identitou

Dům Svaté Rodiny Blatnice

Litomyšl

15. 9. čtvrtek, 19 h.

Marek Orko Vácha

Encyklika Laudato Si papeže Františka

Lidový dům v Litomyšli

Třebíč

15. 9. čtvrtek, 19 h.

beseda s filmem

STANISLAVA MOTLA
Hledání Malého prince
aneb Jak zemřel spisovatel Antoine de Saint Exupéry

aula Katolického gymnázia

Domažlice

19. 9. pondělí, 18 h.

P. Prof. ThLic. PaedDr. Martin WEIS, Th.D

Od renesančního Říma k Lutherovi

v refektáři augustiniánského kláštera v Domažlicích

Mladá Boleslav

21. 9. středa, 17 h.

Oratorium Marka ŠLECHTY:

Kázání na hoře
Zhudebnělé texty 5.–7. kapitoly Matoušova evangelia

Kostel sv. Havla (v parku u kruh. objezdu)

Asociace kolegií katolických lékařů

21. 9. středa, 18.30 h.

Br.Martin Richard Macek O.H., Řád Milosrdných bratří, brněnský převor

Řád Milosrdných bratří ve službě nemocným, chudým a potřebným, u nás i v zahraničí

Knihovna v příz.III.int.kliniky VFN,U nem.1,Praha 2

Železný Brod

21. 9. středa, 18.30 h.

Mgr. Libor Gottfried:

Karel IV. a Karlštejn
(přednáška a beseda)

KC Kino, Železný Brod

Praha 2

21. 9. středa, 18.30 h.

Br. Martin Richard Macek O.H.,

provinční delegát CZ a SK, brněnský převor, Řád Milosrdných bratří, Brno:
\"Řád Milosrdných bratří ve službě nemocným, chudým a potřebným, u nás i v zahraničí\".

Knihovna v příz. III.int.kliniky VFN, U nem.1, Praha 2

Kroměříž

21. 9. středa, 19 h.

Mgr. Libor Ondráček

AG 1854-1950:
Dějiny arcibiskupského semináře a gymnázia
v Kroměříži v letech 1854-1950

Studentský klub AG

Letohrad

21. 9. středa, 19.30 h.

Václav Hubinger:

Kde je a kam jde Turecko

Evangelický kostel

Železný Brod

25. 9. neděle, 14.30 h.

XLII. KONCERT NA POUŠTI pro housle, flétnu a klavír

J. Haydn, B. Smetana, B. Martinů, Clarke, B. Lédl ad.
S výstavou kreseb I.Kantůrkové.

Kostelíček sv. Jana Nepomuckého na Poušti

Přerov

27. 9. úterý, 17 h.

Mgr. Kamil Šromota:

Dvě těla krále
Antropologický pohled na císaře a krále Karla IV.

Centrum SONUS, Palackého 17a

říjen 2016

Písek

4. 10. úterý, 17 h.

Dr. Salman Hasan:

ISLÁM BEZ ZÁVOJE

Konírna fary Bakaláře

Tábor

4. 10. úterý, 18 h.

Michal Votruba (zvonař):

Zvony: výroba, historie a současnost
(přednáška s promítáním fotografií a zvukovými ukázkami)

Poutní dům EMAUZY, Staroklokotská 2, TÁBOR – KLOKOTY

Rožnov pod Radhoštěm

4. 10. úterý, 18 h.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek Ph.D.:

Karel IV. byl oblíbený za všech režimů
(moderní interpretace Otce vlasti)

Evangel. kostel Rožnov p/R

Pečky

5. 10. středa, 17 h.

Miroslav Hartman:

Zaniklé živnosti v Pečkách, Zrzavá ulice

Malý sál KS Pečky

Český Krumlov

5. 10. středa, 18 h.

P. Radoslav ŠEDIVÝ

(opus J.S.S.):
Povídání o misiích na Sibiři v Altajském kraji (přednáška)

Pohádkový dům, sál, Radniční 29

Přerov

6. 10. čtvrtek, 17 h.

Vít Adamík:

Jak jel Víťa do Číny
Vyprávění mladíka z malého Česka o velkých zážitcích ze severovýchodní Číny

Centrum SONUS, Palackého 17a

Náchod

6. 10. čtvrtek, 18 h.

Věra Sosnarová:

Svědectví ženy, která přežila gulag!

Českobratrská Církev Evangelická, Purkyňova 535

Třebechovice p. O.

6. 10. čtvrtek, 19 h.

doc. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D.:

z Katolické teologické fakulty UK a Pedagogické fakulty UHK:
KAREL IV. a česká duchovní tradice

Vestibul Třebechovického muzea betlémů

Jihlava

8. 10. sobota, 08 h.

Zájezd po místech, kde žil a působil P. Josef Toufar

(Arnolec, Zhoř, Zahrádka, Číhošť).

Odjezd v 8:00 od budovy ZUŠ v Jihlavě, návrat okolo 18:00.
Cena zájezdu 200 Kč

Vodňany

9. 10. neděle, 10.30 h.

Odhalení pamětní desky mons. Tomáši Beránkovi,
knězi umučenému r. 1954 v komunistickém žaláři Mírov

Budova fary, Alešova ul. (u kostela)

Heřmanův Městec

9. 10. neděle, 18 h.

Ing. Jiří Schneider

(výkonný ředitel Aspen Institute Prague
a bývalý český diplomat - velvyslanec v Izraeli - a politik):
\"Uprchlíci, teroristé a my - máme se bát?\"

Rytířský sál heřmanoměsteckého zámku

Šternberk

11. 10. úterý, 18 h.

Mgr. Otto Broch

(vězeňský kaplan):
Je milosrdenství spravedlivé?

Farní 3, Šternberk

Zábřeh na Moravě

14. 10. pátek, 18 h.

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

(Historický ústav AV ČR):
Hrozí nám střet s kulturami nebo s barbary

Katolický dům, Sušilova 38

Letohrad

14. 10. pátek, 19 h.

Vladislav Severin:

\"Život za první republiky\"

Evangelický kostel

Strážnice

14. 10. pátek, 19.15 h.

Prof. PhDr. Jirí Sehnal, CSc.

(emeritní profesor Univerzity Palackého v Olomouci):
Bach a baroko a základní rysy Bachovy hudby
Přednáška s poslechem hudebních ukázek

Obřadní síň radnice

Tábor

19. 10. středa, 00 h.

Posezení s P. Michalem Pulcem

na téma:
Duchovní inspirace ve vážné hudbě

Pečky

19. 10. středa, 17 h.

Mgr. Jindřich Záhorka

(zástupce ředitele Regionálního muzea v Kolíně):
Nevšední umělec František Bílek, sochař, grafik a architekt

Malý sál KS Pečky

Železný Brod

19. 10. středa, 18.15 h.

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc.,

VŠ profesor Mat.-fyz. fakulty UK:
Otázky současné křesťanské identity

Aula sklářské školy

Praha 2

19. 10. středa, 18.30 h.

Mgr. Marek Macák,

klinický psycholog a psychoterapeut
(Psychiatr.klinika UK, 1.LF a VFN v Praze):
Křesťan a pornografie

Knihovna v příz. III. int.kliniky VFN, U nem.1, Praha 2

Nové Město nad Metují

20. 10. čtvrtek, 18 h.

Miloslav Müller:

Člověk a procesy v atmosféře Země
Róbert Bezák - nezaměstnaný arcibiskup

Církev Bratrská, K Sirkárně 1506

Humpolec

21. 10. pátek, 19 h.

Mgr. Marek Orko Vácha:

Věda a víra.
Od 18:00 bude předcházet Mše svatá.

Kostel Sv. Mikuláše, Horní náměstí.

Přerov

25. 10. úterý, 17 h.

Mgr. Jitka Otáhalová:

William Shakespeare (1564–1616) – drama rozlomené doby
K výročí 400 let od úmrtí největšího dramatika.

Centrum SONUS, Palackého 17a

Chrudim

25. 10. úterý, 18 h.

Doc. PhDr. Tomáš PETRÁČEK, Ph.D., Th.D.

Mluví Bible pravdu?
Inspirace a neomylnost aneb jak porozumět Bibli

Vodní zdroje Chrudim

listopad 2016

Mladá Boleslav

3. 11. čtvrtek, 19 h.

Mikuláš Kroupa

Paměť národa (Post bellum)

fara ČCE, Husova 15

Heřmanův Městec

6. 11. neděle, 17 h.

Robert Tamchyna

dlouholetý novinář a rozhlasový redaktor
vzpomíná na setkání s prezidentem Václavem Havlem
nejen před rozhlasovým mikrofonem):
\"Hovory nejen v Lánech\" (beseda)

Rytířský sál heřmanoměsteckého zámku

Šternberk

8. 11. úterý, 18 h.

P. Chudíková, K. Grygová

(nemocniční kaplani):
Byl jsem nemocen a navštívili jste mě...

Farní 3, Šternberk

Nové Město nad Metují

10. 11. čtvrtek, 18 h.

Petra Procházková:

Ukrajinsko-ruský konflikt

Církev Bratrská, K Sirkárně 1506

Letohrad

19. 11. sobota, 19 h.

Pavel Keřkovský:

\"Práva věřících, povinnosti státu, charty a deklarace svobod\"
(k výročí Charty 77)

Evangelický kostel

Přerov

22. 11. úterý, 17 h.

Mgr. Zdeněk Smiřický:

Zapomenutý barokní skladatel – Josef Schreier

Centrum SONUS, Palackého 17a

Praha 2

23. 11. středa, 18.30 h.

Mons. PhDr. Miloslav kardinál Vlk:

Biskupská synoda o rodině v Římě

Knihovna v příz. III. int.kliniky VFN, U nem.1, Praha 2

Náchod

24. 11. čtvrtek, 18 h.

Tomáš Petráček:

II. Vatikánský koncil

Českobratrská Církev Evangelická, Purkyňova 535

prosinec 2016

Přerov

6. 12. úterý, 17 h.

Literární večer – Mgr. Kamil Šromota:

Dopisy z vandru, dopisy z války
Sonda do života před sto lety. Skutečný příběh konkrétního člověka.

Centrum SONUS, Palackého 17a

Heřmanův Městec

11. 12. neděle, 17 h.

Adventní koncert Evy Henychové

Rytířský sál heřmanoměsteckého zámku

Praha 2

14. 12. středa, 18.30 h.

Prof. ThLic. Paedr. Martin Weis,

vedoucí katedry teol. věd JČ univerzity:
Spiritualita Karla IV. a jeho doby

Knihovna v příz.III. int.kliniky VFN, U nem.1, Praha 2