Česká křesťanská akademie

Aktuální program

Zábřeh

1. 6. čtvrtek, 18 h.

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D., SDB

O Božím milosrdenství mezi námi
Jak hovoří Bible o Bohu a co z toho vyplývá pro člověka

v Katolickém domě v Zábřeze

Tábor

1. 6. čtvrtek, 18 h.

ThLic. Petr Štica, Th.D.

(pedagog na KTF UK v Praze):

Amoris laetitia
Nové impulzy papeže Františka v církevním učení o rodině

Poutní dům Emauzy, Staroklokotská 2, Tábor – Klokoty

Kostelec nad Orlicí

3. 6. sobota, 17 h.

RNDr. Jiří Grygar CSc.

(astronom, astrofyzik, Fyzikální ústav Akademie věd ČR):

Proč astrologie nefunguje, kdežto astronomie ano

Sdružený klub RABŠTEJN

Bošín

3. 6. sobota, 17 h.

prof. Jaroslav Vokoun

Odkaz Martina Luthera pro dnešní dobu

Evangelická fara, Bošín

Tábor

6. 6. úterý, 18 h.

Mgr. Ludmila Mikulová

(pracovnice Husitského muzea v Táboře):

Kříže, kapličky, kostely
Táborsko jako duchovní krajina

Poutní dům Emauzy, Staroklokotská 2, Tábor – Klokoty

Pečky

7. 6. středa, 17 h.

Mgr. Ladislava Babková,

autorka tématických výstav a přednášek:

Belgie

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Společnost pro církevní právo

7. 6. středa, 17 h.

77. večer cyklu Působení práva ve společnosti a církvi

Slavnostní prezentace a autorské čtení knih:
J.R.Tretera a Z.Horák: Církevní právo
S.Přibyl: Počátky hierarchického uspořádání v rané církvi
A.I.Hrdina a H.Kuchařová: Záhady kolem sňatku A.K.Šporkové

Barokní refektář dominik. kláštera sv. Jiljí v Praze (vchod z Jilské ulice 7a)

Třebíč

8. 6. čtvrtek, 19 h.

Miroslav Kubíček

(výtvarník a farář Církve československé husitské v Brně):

Výtvarné umění a víra

Aula Katolického gymnázia Třebíč

Mladá Boleslav

8. 6. čtvrtek, 19 h.

Prof. Ivana Noble, PhD.

(přednáší teologii na Evangelické TFUK v Praze, vede Ekumenický Institut ETF UK):

O fundamentalismu

Sbor Českobratrské církve evangelické, Husova ul. 199/15, Ml. Boleslav

Liberec

13. 6. úterý, 18 h.

Petr Kolář

(analytik, diplomat, bývalý velvyslanec ve Švédsku, Irsku, USA, Rusku):

Propojený svět pod vlivem emocí

Aula budovy G, areál TUL Husova,
Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

Železný Brod

14. 6. středa, 18.15 h.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.:

Evropa v pohybu

Aula sklářské školy, Železný Brod

Kolegium katolických lékařů

14. 6. středa, 18.30 h.

Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc, dr.h.c.:

Úloha křesťana a jeho osobní svědectví v dnešní české společnosti

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky VFN
U nemocnice 1, Praha 2

Plzeň

15. 6. čtvrtek, 19 h.

Ladislav Heryán:

(salesiánský kněz, teolog a ´pastýř undergroundu´):

O víře

Na faře v Chrástu (Železniční 477)

Říčany

16. 6. pátek, 19 h.

Dr. Ing. Ladislav Heryán, Th.D.

(vysokoškolský pedagog, biblista, salesiánský kněz a ´pastor undergroundu´):

Jak rozumět některým ´temným´ místům v Bibli?

V hlavní budově 1. ZŠ Masarykovo náměstí 71, Říčany (naproti kostelu)