Česká křesťanská akademie

Aktuální program

Heřmanův Městec

22. 1. neděle, 17 h.

doc. Mgr. Jaroslav Šebek, PhD.

Jorge Mario Bergoglio - papež František
věnováno 80. výročí narození římského biskupa

v Rytířském sále heřmanoměsteckého zámku

Týn nad Vltavou

24. 1. úterý, 18 h.

P. František Hroznata Janoušek, OPraem.

Lze dnes rozumně křesťansky věřit?

v Čihovickém kulturním centru \"Špejchar klub\"

Pečky

25. 1. středa, 17 h.

Mgr. Andrej Lamprecht

archeolog, pracovník Polabského muzea v Poděbradech:
Minulost pod silnicí
Archeologické nálezy při stavbě obchvatu Nymburka

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Kolegium katolických lékařů

25. 1. středa, 18.30 h.

PhDr.Martin Jára, psycholog a psychoterapeut:

Spiritualita otců

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky VFN, U nemocnice 1, Praha 2

Třebechovice pod Orebem

25. 1. středa, 19 h.

Ekumenická bohoslužba

v rámci Týdne modliteb za jednotu křesťanů

evangelický kostel

Domažlice

30. 1. pondělí, 18 h.

Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.:

Nová náboženská hnutí a násilí

Refektář augustiniánského kláštera v Domažlicích

Zábřeh na Moravě

31. 1. úterý, 18 h.

MUDr. Jaromír Matějek, PhD., Th.D.:

Dříve vyslovená přání -
jak můžeme o sobě rozhodnout, když už se rozhodnout nemůžeme

Katolický dům, Zábřeh

Týn nad Vltavou

31. 1. úterý, 18 h.

ThLic. Prokop Brož, Th.D. (děkan Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy)

Prý stačí jen věřit v Boha, církev k tomu není třeba

v Čihovickém kulturním centru \"Špejchar klub\"

Třebechovice pod Orebem

21. 2. úterý, 19 h.

Prof. Yuval Gadot

(archeolog, univerzita Tel Aviv - Izrael):
Nejnovější archeologický výzkum v Jeruzalémě

Muzeum betlémů Třebechovice

Pečky

22. 2. středa, 17 h.

Phdr. Eva Svobodová:

Voroněž, město Petra Velikého

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Kolegium katolických lékařů

22. 2. středa, 18.30 h.

Miloš Doležal, spisovatel, publicista:

Josef Toufar, Babičtí mučedníci, a spol.

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky VFN
U nemocnice 1, Praha 2

Pečky

8. 3. středa, 17 h.

Bc. Matěj Forst

archeolog, pracovník Regionálního muzea Kolín:
Hrad Oldříš a zázemí Libického hradiště

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Třebechovice pod Orebem

21. 3. úterý, 19 h.

Doc. RNDr. Karel Oliva, Dr.

(Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR):
Cizí slova v českém jazyce: trend nebo běžný jev?

Muzeum betlémů Třebechovice

Pečky

22. 3. středa, 17 h.

Petr Horálek

astronom, astrofotograf, spisovatel a cestovatel:
Dobytí jižního hvězdnatého ráje

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Kolegium katolických lékařů

22. 3. středa, 18.30 h.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.:

Česká republika a evropské výzvy

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky VFN
U nemocnice 1, Praha 2

Třebechovice pod Orebem

4. 4. úterý, 19 h.

Mgr. Jakub Kašpar

(náměstek ředitele Krkonošského národního parku):
„Tušové, kavkazský nárůdek, o němž Češi tuší stále víc“

Muzeum betlémů Třebechovice

Pečky

5. 4. středa, 17 h.

Ing. Eva Krátká:

Irsko, stále zelený ostrov

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Pečky

19. 4. středa, 17 h.

Miroslav Hartman:

Zaniklé živnosti v Pečkách, cukrovar, rafinerie, Tona

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Kolegium katolických lékařů

26. 4. středa, 18.30 h.

P. Mgr. et Mgr. Marek Orko Vácha Ph.D:

Encyklika „ Laudato si“

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky VFN
U nemocnice 1, Praha 2

Pečky

3. 5. středa, 17 h.

Bc. Roman Šulc,

cestovatel a dokumentarista:
Románské kostely na Kolínsku

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Kolegium katolických lékařů

24. 5. středa, 18.30 h.

Mons.Ing. P. Miloslav Fiala, OPraem:

Člověk – otázka stále živá

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky VFN
U nemocnice 1, Praha 2

Pečky

7. 6. středa, 17 h.

Mgr. Ladislava Babková,

autorka tématických výstav a přednášek:
Belgie

Malý sál Kulturního střediska Pečky

Kolegium katolických lékařů

14. 6. středa, 18.30 h.

Mons. prof. PhDr. Petr Piťha, CSc, dr.h.c.:

Úloha křesťana a jeho osobní svědectví v dnešní české společnosti

Knihovna (přízemí) III. interní kliniky VFN
U nemocnice 1, Praha 2