Česká křesťanská akademie

Přihláška na III. Fórum dialogu
na téma:

Populismus v Evropě a obranyschopná demokracie

ve dnech 10. - 11. listopadu 2017 (pátek - sobota) emauzský klášter v Praze

Prosíme o vyplnění následujících údajů:

Jméno*:
Příjmení*:
Titul:
Adresa*:
Kontaktní e-mail*:
Kontaktní telefon*:
Jsem členem ČKA:   ANO      NE   
Jsem v penzi, studující, na mateřské dovolené:   ANO      NE   
Zúčastním se celého programu Fórum dialogu:   ANO      NE   
Zúčastním se jen v pátek
10. 11. 2017:
  ANO      NE   
Zúčastním se jen v sobotu
11. 11. 2017:
  ANO      NE   
Mám zájem o večeři v pátek
10. 11. 2017:
  ANO      NE   
Mám zájem o oběd v sobotu 11. 11. 2017:   ANO      NE   
(Jídlo je hrazeno pořadatelem)

 

Údaje označené * jsou povinné, děkujeme za vyplnění.

Cena za celý víkend Fórum dialogu: 600 Kč

Cena za jeden den: 300 Kč

Sleva pro členy ČKA, studenty, důchodce a maminky na mateřské dovolené: 50 %.

(Slevy nelze navzájem kombinovat)

Účastnický poplatek bude placen při příchodu na konferenci.

Uzávěrka přihlášek 7. 11. 2017