Česká křesťanská akademie

Přihláška na II. Fórum dialogu na téma:

Křesťanská identita a demokratická kultura v měnící se Evropě

ve dnech 21. - 22. 10. 2016 (pátek- sobota) emauzský klášter v Praze

Prosíme o vyplnění následujících údajů:

Jméno*:
Příjmení*:
Titul:
Adresa*:
Kontaktní e-mail*:
Kontaktní telefon*:
Jsem členem ČKA:   ANO      NE   
Jsem v penzi, studující, na mateřské dovolené:   ANO      NE   
Zúčastním se celého programu Fórum dialogu:   ANO      NE   
Zúčastním se jen v pátek
21. 10. 2016:
  ANO      NE   
Zúčastním se jen v sobotu
22. 10. 2016:
  ANO      NE   
Mám zájem o večeři v pátek
21. 10. 2016:
  ANO      NE   
Mám zájem o oběd v sobotu 22. 10. 2016:   ANO      NE   
(Jídlo je hrazeno pořadatelem)

 

Údaje označené * jsou povinné, děkujeme za vyplnění.

Cena za celý víkend Fórum dialogu: 600 Kč

Cena za jeden den: 300 Kč

Sleva pro členy ČKA, studenty, důchodce a maminky na mateřské dovolené: 50 %.

(Slevy nelze navzájem kombinovat)

Účastnický poplatek bude placen při příchodu na konferenci.

Uzávěrka přihlášek 14. 10. 2016