Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

PŘIHLÁŠKA DO ČKA

Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
tel.: 224 917 210, fax: 224 916 237
e-mail: cka@krestanskaakademie.cz

 

Jméno:
Příjmení:
Titul:
Adresa:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Rok narození:
Povolání:
Místní skupina:
Sekce:
Datum:
Podpis:


K přihlášce odeslané přes online formulář je nutné na vytištěné a naskenované přihlášce připojit Váš podpis a datum.

Přihláška ke stažení (PDF)

e-mail: cka@krestanskaakademie.cz

Bez podpisu bude Vaše přihláška neplatná!


Členské příspěvky činí 200 Kč za rok pro pracující a 100 Kč pro studenty a důchodce.


Členské příspěvky lze uhradit:

- bankovním převodem - ČSOB, č. ú. 1816056343/0300
(do kolonky "účel platby" uveďte "členský příspěvek za rok...." a Vaše jméno)
- osobně v sekretariátu ČKA v Praze
- poštovní poukázkou


Print