Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Prezidium

 

PRVNÍ PREZIDENT ČKA

ThDr. Josef ZVĚŘINA

PREZIDIUM

Mons. prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.

Ilona Trnková

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D.

Akad. Arch. Aleš Brotánek

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

prof. Pavel Hošek, Th.D. 

BÝVALÍ ČLENOVÉ PREZIDIA

Doc. Ing. Jiří VACKÁŘ 

prof. Karel BENEŠ

RNDr. Vladimír ROSKOVEC, CSc.

Mgr. Nina Nováková

prof. RNDr. Jan BEDNÁŘ, CSc.

PhDr. Jan STŘÍBRNÝ