Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Mariánskolázeňské rozhovory


Smyslem těchto setkání, která začala v roce 1992
bylo udrľování a prohlubování přátelských vztahů
na obou stranách hranic. V minulosti sehrály tyto
konference významnou úlohu při řešení bolestivých
problémů váľících se ke společné česko-německé
minulosti.


Přehled témat a referentů od roku 1999
aľ do roku 2005, kdy se uskutečnilo setkání poslední.


Rok 1999
Téma: Křes»ané v sekularizované Evropě
Referáty
Prof. Karl Lehmann,
kardinál Miloslav Vlk: Křes»an v sekularizované Evropě
Doc. dr. Petr Fiala, Alois Glück: Zodpovědnost křes»ana
ve státě a společnosti – sociálně politická angaľovanost
Ing. Pavel Bratinka, Prof. Alois Baumgartner:
Základní hodnoty evropské civilizace
Ing. Petr Uhl, Prof. Rudolf Grulich:  Jinakost
jako evropská výzva – etnické problémy

Rok 2000
Téma: Odpovědnost křes»anů
v politice a politických stranách
Referáty
Johannes Röser: Pozadí politické skepse – pohled na SRN
Jan Hartl: Příčiny politické rozmrzelosti v ČR
Bohumil Doleľal Ph.D.: Křes»ané v politice 1989 – 1999
             
Rok 2001
Téma: Křes»anství a národní identita
Referenti
Dr. Jan Bárta, Prof. Anton Zottl

Rok 2002
Téma: Společnost a ti cizí
Referenti
Dr. Peter Rethmann, Prof. Jan Sokol

Rok 2003
Téma: Křes»ané ve sluľbě společnosti
Referáty
ThDr. Jindřich Halama: Křes»anská sociální etika
v postmoderní společnosti
Prof. Dr. Paul Zulehner: Působení křes»anské
menšiny v sekularizované společnosti
Prof. Tomáš Halík: Křes»anství jako ľivotní styl
Prof. Reinhard Marx: Výzva pro křes»anství v praxi

Rok 2004
Téma: Naše sociální systémy
– solidární a subsidiární
Referáty
Prof. Andreas Lob-Hüdepohl: Společenské limity
sociálních systémů – šance a meze
Prof. Martin Potůček: Porovnání
současných sociálních systémů
Michael Saal: Sociální systém v Německu
Prof. Lubomír Mlčoch: Současné sociální systémy
a křes»anský obraz člověka

Rok 2005
Téma: Imigrace
a regionální kulturní dědictví
Referáty
Prof. Günter Dippold: Z jakých fenomenů
se vytváří kulturní identita regionu?
Doc. Ivo Budil: Regionální v globálním světě
Bc. Silvie Kuldová, Zdeněk Kučera: Potenciál pro rozvoj
přeshraničních aktivit v západočeském pohraničí
Mgr. Lukáš Novotný: Sebedefinice a vzájemné
vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství
(na česko-bavorské hranici)