Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kontakt

Česká křesťanská akademie, z.s.
Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
(klášter Emauzy, 3. patro)

tel.: +420-224 917 210
fax: +420-224 916 237
e-mail: cka@krestanskaakademie.cz

Bankovní spojení:
ČSOB, Anglická 20, 120 00 Praha 2
č.ú. 1816056343/0300

IČO: 15 88 74 72

Pro platby ze zahraničí:

Account-Nr. 473417543, at Československá obchodní banka, BLZ: 0300, 
Swift-code: CEKOCZPP, Anglická 20, 120 00 Praha 2, Czech Republik