Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Kolokvia

S cílem umožnit dialog mezi reprezentanty církví a elitami z nejrůznějších oblastí veřejného života pořádá Česká křesťanská akademie tematicky zaměřená odborná kolokvia pod názvem Laboratoř dialogu, na která zve vždy asi dvacet v oboru kompetentních osobností, jenž s představiteli církví diskutují k dané problematice. 

Vybrané referáty jsou zveřejňovány v revue Universum, vydávané Českou křesťanskou akademií. 

Dlouholetým partnerem při pořádání kolokvií je především Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Významným partnerem je taktéž Union Stiftung (US) ze Sárska. Dále spolupracujeme s Polským institutem (PI), Arcibiskupstvím pražským (AP), Katolickou teologickou fakultou v Praze (KTF UK) a Společností křesťanů a židů (SKŽ). Od roku 2013 spolupracujeme na kolokviích také s Akademickou farností Praha (AF).


Rok 2020

15.1. 2020 
Teologická východiska a výzvy kategoriální pastorace                 
                   referenti: Matěj Hájek, Andrea Beláňová

10.3. 2020   Jak studovat fenomén „nevěřících“?
                   (Nadace Johna Templetona)
                  referenti: Jose Casanova, Anke Liefbroer, William Arfman

11.3. 2020  Jak studovat fenomén „nevěřících“?                  
                   (Nadace Johna Templetona)
                  
referenti:
Markéta Sedláčková, Jan Jandourek

6.6. 2020 
Společnost a církev v době krize, Poučení z pandemie
                    (ČKA/PROJEKT FÓRUM INSPIRACE )

                 referenti: Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, Doc. Jaroslav Šebek

                    
15.6. 2020 
Zkušenost pandemie a vtah mezi vírou a nevírou
                  (Nadace Johna Templetona)
                  referenti:
Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, Prof. Tomáš Petráček,
                   Prof. Ivana Noble, Doc. Jiří Pavlík, PhDr. Tomáš SedláčekRok 2019

23.1. 2019 
Zmatení pojmu kolem gender                  
                   (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)

6.2. 2019   Nový konzervatismus v církvích
                   (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)

13.3. 2019  Fenomén Fake news z pohledu novinářské praxe                  
                   (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)
                  
referenti: Václav Moravec, Josef Pazderka

10.4. 2019 Byznys s chudobou                  
                   (ČKA / PROJEKT FÓRUM INSPIRACE)
                  
referenti: Daniel Hůle, David Klimeš
     

5.6. 2019 
Současná situace církve v ČR                  
                   (ČKA / Union Stiftung)

12.6. 2019   Restart trialogu
                   (ČKA / DIALOGLAB)Rok 2018

21.2. 2018  Křesťané a československý stát                  
                   (ČKA / Union Stiftung)
                  
referenti:Doc. Jaroslav Šebek, Ph.D., PhDr. Michal Pehr, Ph.D.


26.2. 2018   Církve a teologie ve veřejném prostoru
                   (ČKA/ Future of religion)
                  
Prof. Tomáš Halík, Prof. Pavel Hošek, dr. Robert Řehák

5.3. 2018    Kardinál Beran a jeho vztah k Němcům
                   (ČKA/Ackermann-Gemeinde)

28.11. 2018   Obrana proti hybridním hrozbám
                   (ČKA / Union Stiftung)
                  
Referent: JUDr. Benedikt Vangeli             
                
 
Rok 2017

5. 2. 2017    Společný hlas – perspektivy spolupráce křesťanů, muslimů a židů v ČR
                    (ČKA / KAS)
                      úvodní slovo: Tomáš Halík


5. 4. 2017
     Kategoriální pastorace – zkušenosti nemocničních, armádních,
                     vězeňských a univerzitních kaplanů, působících v ČR

                     (ČKA / KAS)
                      úvodní slovo: Tomáš Halík

11.10.2017   Křesťan a veřejná angažovanost
                     (ČKA / KAS)
                     referenti: Prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., Mgr. Jan Čižinský


Rok 2016

17. 2. 2016    Doznívání konzumní společnosti?
                      (ČKA / KAS / AF)
                      referenti: Jan Hartl, Libor Prudký


16. 3. 2016     Je smrt stále tabu?
                    (ČKA / KAS / AF)
                      referenti: Josef Koutecký, Martina Špinková

20. 4. 2016     Oligarchizace české společnosti
                    (ČKA / KAS / AF)
                      referent: Erik Tabery

26. 10. 2016   Změna paradigmatu ve vnímání mateřství
                    (ČKA / KAS)
                      referentky: Rút Kolínská, Jana Maláčová

9. 11. 2016     Role veřejnoprávních médií v současném světě
                    (ČKA / KAS)
                      referenti: Jiří Václavek, Daniel Raus

Rok 2015

11. 2. 2015     Společensko-politické poselství papeže Františka
                    (ČKA / KAS / AF)
                      referenti: Jan Sokol, Jaroslav Šebek

11. 3. 2015     Vztah české veřejnosti k Evropské unii (ČKA / KAS / AF)
                       referenti: Pavel Fischer, Jan Hartl

15. 4. 2015     Společensko-politická role církví po roce 1989 (ČKA / KAS / AF)
                       referenti: Tomáš Halík, Jaroslav Šebek
21. 10. 2015   Migrace jako evropský problém (ČKA / KAS / AF)
                       referenti: Josef Bernard, Miroslav BártaRok 2014

26. 3. 2014     
Duchovní hodnota krajiny a identita (ČKA / KAS / CENEL.CZ / AF)
                      referenti: Martin Stránský, Marek Orko Vácha

21. 5. 2014      Role státních zástupců pro právní kulturu v ČR (ČKA / KAS /AF)
                      referenti: Lenka Bradáčová, Pavel Komár
11. 6. 2014      Hodnoty pro politiku a politika pro hodnoty (ČKA / KAS / AF)
                      referenti: Petr Robejšek, Václav Bělohradský
3. 12. 2014      Vztah Ukrajiny a Evropy - včera, dnes a zítra (ČKA / KAS / AF)
                      referenti: Petra Procházková, Bohdan Zilynskyj, Jaroslav Šebek

      
             

Rok 2013


30. 1. 2013     Mezigenerační soužití - solidarita nebo konflikt? (ČKA / KAS)
                       referenti: Jan Hartl, Jiřina Šiklová, Martin Potůček 
20. 3. 2013     Mají křesťansko-demokratické strany budoucnost? (ČKA / KAS)
                       referenti: Roman Joch, Michal Kubát
29. 5. 2013     České národní zájmy (ČKA / KAS)
                       referenti: Petr Robejšek, Jaroslav Bašta
16. 10. 2013   Fenomén sociálních sítí (ČKA / KAS)
                       referenti: Stanislav Komárek, Michal Černý, Josef Šlerka
6. 11. 2013     Antidemokratické a nacionální trendy
                   v meziválečných katolických kruzích
                   (ČKA / Historický ústav AV ČR)
                       referenti: Jaroslav Šebek, Eliška Klementová
20. 11. 2013   Společný hlas (ČKA / KAS)
                       referenti: Pavel Hošek, Silvie Wittmannová, Tomáš Halík
11. 12. 2013   Výchova k hodnotové orientaci v rodině (ČKA / KAS / AF)
                       referenti: Helena Langšádlová, Jindřich Halama, Radkin Honzák

Rok 2012

29. 2. 2012     Evropská unie a její současná krize (ČKA / PI)
                       referenti: Pawel Lisicki, Jaroslaw Makowski, 
                       Josef Mlejnek jr., Luděk Niedermayer
28. 3. 2012     Co vypovídají výsledky sčítání lidu (ČKA / KAS)
                       referenti: Iva Ritchelová, Stanislav Drápala
25. 4. 2012     Kvalita a účel univerzitního vzdělávání (ČKA / KAS)
                       referenti: Václav Hampl, Adam Krčál
30. 5. 2012     Rodina jako model zodpovědné politiky (ČKA / KAS)
                       referenti: Stanislav Komárek, Petr Glogar, Jan Hartl
27. 6. 2012     Zdroje sociálního napětí/konfliktů v euroatlantické civilizaci
                   (ČKA / KAS)
                       referenti: Petr Robejšek, Tomáš Sedláček
24. 9. 2012     Demografický vývoj v Česku a Německu - srovnání (ČKA / US)
                       referenti: Reiner Klingholz, Jitka Rychtaříková, Tomáš Kučera
17.10.2012     Druhý život husitství (ČKA)
                       referenti: Petr Čornej, Jaroslav Šebek
21.11.2012     Krize západního bankovního systému (ČKA / KAS)
                       referenti: Aleš Michl, Pavel Kohout

Rok 2011

7. 3. 2011      Možnosti a úskalí v dialogu židů a křesťanů (ČKA / KAS / SKŽ)
                      referenti: Karol Sidon, Tomáš Halík, Leo Pavlát, Pavel Hošek, Aleš Koukal
9. 5. 2011      Večer k poctě ThDr. Oto Mádra (1917 - 2011) (ČKA / KTF UK)
                      referenti: Václav Ventura, Jiří Skoblík, Vojtěch Novotný, Jan Stříbrný
15. 6. 2011    Naše civilizace - je Evropa schopna postavit se
                  za společnou myšlenku?
                  (ČKA / KAS)
                      referenti: Jaroslav Pánek, Pavel Kohout
26. 10. 2011  Soužití romské menšiny a majority v ČR (ČKA / KAS)
                      referenti: Jana Poláková, Karel Čada
30. 11. 2011  Energiemi plýtvat, šetřit nebo hospodařit? (ČKA / KAS)
                      referenti: Aleš Brotánek, Petr Holub, Ivan Rynda, Yvonna Gaillyová

Rok 2010

27. 1. 2010    Chudoba a sociální vyloučenost (ČKA / KAS)
                      referent: Jindřich Halama
24. 2. 2010    Polská církev v pluralitní společnosti (ČKA / PI)
                      referent: Tomas Terlikowski
31. 3. 2010    Praktické dopady ratifikace Lisabonské smlouvy (ČKA / KAS)
                      referenti: Jiří Přibáň, Mats Braun
21. 4. 2010    Naše energetická bezpečnost a budoucnost (ČKA / US)
                      referenti: Hanspeter Georgi, Dana Drábová, Daniel Göler, Tomáš Hüner
  2. 6. 2010    Sexualita a náboženství (ČKA / KAS)
                      referenti: Slavomil Hubálek, Libor Ovečka
24. 11. 2010  Polský vztah ke středovýchodní Evropě (ČKA / PI)
                      referenti: Andrzej Nowak, David Svoboda
11. 12. 2010  Dnešní člověk a smysl života - křesťanské impulsy (ČKA / KAS)
                      (20. výročí založení ČKA)
                      referenti: Henryk Muszynski, Tomáš Halík, Jan Sokol, Jan Bednář, 
                      Václav Peřich, Jiří Grygar, Jakub Trojan, Pavel Hošek

Rok 2009


18. 2. 2009     Feminismus - jedna z doznívajících mód západu? (ČKA / KAS)
                       referenti: Václav Bělohradský, Ivo Možný, Petr Pokorný
11. 3. 2009     Současná debata o evoluci - fenomén nového ateismu 
                   (ČKA / KAS)
                       referenti: Jiří Vácha, Stanislav Komárek
29. 4. 2009     Národní energetická strategie (ČKA / KAS)
                       referenti: Dana Drábová, Tomáš Hüner
25. 11. 2009   Příčiny současného extremismu (ČKA / KAS)
                       referenti: Jan Charvát, Karel Bačkovský


Rok 2008


13. 2. 2008    Křesťanství v Rusku po rozpadu SSSR
                      referent: Tomáš Glanc
12. 3. 2008    Výuka o náboženství na sekulárních školách
                      referenti: Ludmila Muchová, Jana Kindlmannová
31. 3. 2008    Večer Mons. Jiřího Reinsberga
                      referenti: Jan Kofroň, Jaroslav Eliš, Tomáš Halík
9. 4. 2008      Reforma zdravotnictví
                      referent: Tomáš Cikrt
7. 5. 2008      Světla a stíny husitství
                      referent: Petr Čornej
19. 11. 2008  Evangelikální hnutí: kořeny, vývoj a současné reflexe
                      referent: Pavel Černý
10. 12. 2008  Příčiny krize světového finančního systému
                      referenti: Jan Švejnar, Luděk Niedermayer
                        
Rok 2007 

14. 2. 2007     StB proti církvi
                       referenti: Pavel Žáček, Jiří Plachý
14. 3. 2007     Role univerzit v 21. století
                       referenti: Jan Sokol, Jan Stříbrný
11. 4. 2007     Použití síly a jeho etický rozměr
                       referenti: Tomáš Holub, Jiří Šedivý
22. 6. 2007     Církev v kontextu doby - historická reflexe
                       referenti: Zdeňka Hledíková, Jaroslav Šebek
21. 11. 2007   Křesťanství na Ukrajině po rozpadu SSSR
                       referenti: Mikuláš Mušinka, Bohdan Zilynskij
12. 12. 2007   Změny klimatu - mýty a realita
                       referenti: Jan Pretel

Rok 2006

30. 1. 2006     Multikulturalismus na rozcestí
                       referenti: Václav Bělohradský, Pavel Barša, Petr Janyška
22. 2. 2006     Aktuální otázky mezináboženského dialogu
                       referenti: Pavel Hošek, Tomáš Halík
29. 3. 2006     Výzkum kmenových buněk
                       referent: Josef Fulka
12. 4. 2006     Evropská unie a český národní zájem
                       referenti: Jiří Přibáň, Jana Hybášková, Martin Kupka
24. 5. 2006     Proměny hodnotové orientace české společnosti
                       referenti: Ivan Gabal, Jan Hartl
18.10.2006     Nové poznatky o vesmíru
                       referenti: Jan Palouš, Jan Bednář 
15.11.2006     Budoucnost evropské integrace
                       referenti: Jiří Pehe, Tomáš Halík, Václav Nekvapil   
13.12. 2006    Sumarizace důležitých témat
                       referenti: Miloslav kardinál Vlk, Tomáš Halík, Stanislav Novotný, 
                       Martin Kupka, Libor Prudký, Pavel Hošek, Josef Beránek, Ludvík Armbruster

Rok 2005

12. 1. 2005     Trendy a rizika české politiky
                       referent: Jan Hartl
9. 3. 2005       Nové jevy na české náboženské scéně I.
                       referent: Zdeněk Vojtíšek
20. 4. 2005     Nové jevy na české náboženské scéně II.
                       referenti: Tomáš Halík, Aleš Opatrný
25. 5. 2005     Politika státu a integrace cizinců v ČR
                       referenti: Ivan Gabal, Helena Dluhošová
23. 11. 2005   Radikální zlo - jak o něm hovořit v postsekulární době
                       referenti: Martin Beck Matuštík
7. 12. 2005     Co všechno obsahuje pojem evoluce
                       referenti: Jaroslav Flegr, Marek Orko Vácha

Rok 2004

28. 1. 2004       Homosexualita z různých pohledů
                         referenti: Antonín Brzek, Slavoj Brichcín
17. 3. 2004       Proměny sociální role kněze – duchovního
                         referenti: Joel Ruml, Aleš Opatrný
14. 4. 2004       Jaká je zodpovědnost církve za kulturní památky? 
                         referenti: František Radkovský, Karel Klimeš
26. 5. 2004       Je v občanské společnosti místo pro hrdinství?
                         referenti: Jan Sokol
23. 6. 2004       Mezi náboženskou svobodou a nekonfesním státem 
                         referenti: Tomáš Halík
22. 9. 2004       Beatifikace císaře Karla
                         referenti: Jan Galandauer, Antonín Klimek, Jaroslav Šebek
20. 10. 2004     Mládež v soudobé společnosti
                         referenti: Jitka Gjuričová, Jiří Zajíc, Jiří Pilař
29. 11. 2004     Spirituální služba v nemocnicích
                         referenti: Josef Marek, Aleš Opatrný

Rok 2003

19. 2. 2003       Ano našemu evropanství I. 
                         referenti: Zdeněk Tůma, Pavel Fischer, Jan Sokol, Jakub Trojan
19. 3. 2003       Ano našemu evropanství II. 
                         referenti: Zdeněk Tůma, Pavel Fischer, Jan Sokol, Jakub Trojan
30. 4. 2003       Vzdělání – priorita pro Evropu 
                         referenti: Jan Sokol, Jana Švecová, Jana Fellnerová
21. 5. 2003       Co jsme podepsali v Aténách
                         referent: Ivan Jančárek
22. 11. 2003     Co obsahuje smlouva mezi ČR a Vatikánem 
                         referent: Pavel Vošalík
12. 11. 2003     Dnešní člověk a fenomén smrti 
                         referent: Petr Příhoda
10. 12. 2003     Smysl a perspektivy církevního školství
                         referent: František Kopecký, Jan Bednář

Rok 2002

26. 3. 2002       Sčítání obyvatelstva 2001
                         referenti: Jiřina Růžková, Jan Hartl,  Jan Spousta
12. 6. 2002       Zamyšlení nad prognózami vývoje ČR
                         referenti: Martin Potůček, Jiří Pehe, Libor Prudký
6. 11. 2002       Národnostní menšiny v ČR
                         referenti: Andrej Sulitka, Jitka Gjuričová, Jiřina Šiklová, Zdeněk Zbořil
11. 12. 2002     Trvale udržitelný rozvoj
                         referent: Ivan Rynda

Rok 2001

21. 3. 2001       Pokoj a dobro
                         referent: Lubomír Mlčoch
16. 5. 2001       Církev a média
6. 11. 2001       Hodnoty, identita a stav nejistoty po 11. září 2001  I.
                         referent: Jan Sokol
12. 12. 2001     Hodnoty, identita a stav nejistoty po 11. září 2001  II.
                         referent: Jakub Trojan

Rok 2000

16. 2. 2000       Aktuální otázky lékařské bioetiky (reprodukční biologie)
17. 5. 2000       Koncepce protidrogové politiky
17. 6. 2000       Církev a média 2000
22. 11. 2000     Obrana demokracie

 

Rok 1999

3. 2. 1999         Koncepce protidrogové politiky
28. 4. 1999       Církev a nekonfesní stát
5. 5. 1999         Aktuální otázky bioetiky
26. 5. 1999       Stav české společnosti očima politiků a církve
24. 11. 1999     Branná povinnost – ochota k obětem

 

Rok 1998

26. 2. 1998        Křesťané v občanské společnosti
25. 3. 1998        Konzervatismus a liberalismus
27. 5. 1998        Předpoklady právního státu
24. 6. 1998        Církev a umění – odcizení či spojenectví
21. 10. 1998      Předpoklady právního státu
18. 11. 1998      Církev a svoboda společnosti


Rok 1997

27. 2. 1997        Aktuální otázky bioetiky – lékařské aspekty
3. 4. 1997          Křižovatky a dilemata současného katolicismu
21. 5. 1997        Vnitřní situace katolické církve v České republice I.
18. 6. 1997        Vnitřní situace katolické církve v České republice II.
24. 9. 1997        Sociální napětí a sociální smír v současné 
                          české společnosti – výzva pro církve?
22. 10. 1997      Duchovní služba v armádě
27. 11. 1997      Životní prostředí a odpovědnost církví
10. 12. 1997      Přítomnost církve v oblasti vysokých škol