Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Pozvání na duchovní cestu členů a příznivců České křesťanské akademie do Izraele

Osmidenní cesta po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma

Po velkém a pozitivním ohlasu, který vyvolaly identické cesty uskutečněné v uplynulých letech, si Vás Česká křesťanská akademie ve spolupráci s CK Křížek dovolují pozvat také letos na podzim na duchovní cestu po stopách Ježíše z Judské pouště do Jeruzaléma, jejímž cílem je poznat a zažít zemi spojenou s dějinami židovského národa, životem Ježíše Krista a působením prvotní církve. Toto intenzivní setkání s pátým evangeliem – jak Svatou zemi označuje i Benedikt XVI. – nebude spočívat v uspěchaných návštěvách jednoho biblického místa za druhým, nýbrž v pozvolném pronikání do biblické krajiny, do geografie Boží cesty s člověkem. Z pouště starozákonních proroků přes Betlém a Galileu dorazíme v pátek odpoledne do Jeruzaléma, abychom na místě prožili své osobní velikonoce.
Naším prvotním cílem nebudou jednotlivá svatá místa, ale cesta, jejíž cíl i počátek leží v Jeruzalémě.

Pořadatel cesty:
CK Křížek ve spolupráci s ČKA

Termín cesty:
05. – 12. 11. 2017

Duchovní doprovod:
P. ThLic. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář ČBK

Ubytování:
ve dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením v kibucu, hotelu a poutních domech /1x kibuc v Judské poušti, 1x hotel Betlém, 2x poutní dům Nazaret, 2x poutní dům Jeruzalém/

Stravování:
polopenze (snídaně a večeře)

Doprava:
letecky a po Izraeli autobusem

Konečná cena:
33.900 CZK za osobu
(příplatek za jednolůžkový pokoj: 6.000 CZK)

Podrobný program cesty společně s dalšími informacemi obsahuje informační leták přiložený k tomuto číslu Universa.

Informace o duchovní cestě lze získat i na adrese: www.ckkrizek.cz