Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. (1970)


2001-2014 archivářka ve Státním ústřední archivu (od 1.1.2005 Národní archiv)
2005 - dosud pedagog Ústavu dějin křes»anského umění na KTF UK
2001 absolutorium doktorandského studia na FF UK v Praze, Ústav pro dějiny umění, titul Ph.D.
1998-1999 redaktorka českého vysílání Vatikánského rozhlasu v Římě, Vatikán
1997-1998 studijní pobyt na univerzitě v Bamberku, Institut für Kunstgeschichte (zimní semestr)
1996-2000, doktorandské studium na Filozofické fakultě UK v Praze, Ústav pro dějiny umění
1996 absolutorium v magisterském oboru archivnictví-pomocné vědy historické a dějiny umění, FF UK
1995 studijní pobyt na univerzitě ve Vídni, Institut für Geschichte (letní semestr)
1990-1996 studium na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze
1988-1990 Státní oblastní archiv v Praze, konzervátorka a restaurátorka
1984-1988 Střední průmyslová škola grafická, Praha – obor konzervátorství a restaurátorství

18. 6. 2011 zvolena Akademickým výborem ČKA
do prezidia České křes»anské akademie


Kontakt: oulikovap@seznam.cz

Video na YouTube