Ekologická sekce


Vyšehradská 49
128 00 Praha 2


Ředitelka
:

RNDr. Mgr. Leona Svobodová, PhD.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
tel.: +420 732 207 649
e-mail: leisova@vurv.cz

Ekologická sekce České křesťanské akademie byla založena v r. 1997. 

Její cíle jsou
:

a) studovat teologii stvoření a křesťanskou etiku se zřetelem k postavení člověka v přírodě, ve stvoření,
b) rozvíjet vědomí odpovědnosti za stvoření v církvích, farnostech, náboženských obcích, sborech, ...
c) přispívat k hledání cest k environmentálně příznivému způsobu života,
d) důrazem na úkoly člověka ve stvoření, nezávislé na vnější církevní příslušnosti, 
prohlubovat ekumenické vědomí a vztahy,
e) uskutečňovat setkávání uvědomujících si tuto odpovědnost, jejich vzájemné poznávání
a výměnu názorů a zkušeností.

V sídle České křesťanské akademie pořádá sekce podvečerní besedy k různým tématům. Aby bylo umožněn kontakt i s mimopražskými příznivci a zájemci, koná se jednou ročně celodenní setkání věnované nějakému širšímu a dávající značný prostor pro diskusi. Mimo rámec těchto pravidelných akcí byla v únoru 2002 uspořádána panelová diskuse o budoucnosti energetiky.

Členové ekologické sekce se autorsky podílejí na revui Universum a i jinde publikují články týkající se křesťanského přístupu k životnímu prostředí. K tomuto tématu přednášívají a vedou diskusní skupiny v místních skupinách ČKA i mimo ni.

Od roku 2002 ekologická sekce podporuje konání Dnů vděčnosti za stvoření ve farnostech, sborech a dalších křesťanských skupinách (zvláště mladých lidí).

Ekologická sekce spolupracuje se sekcí přírodovědnou; v souvislosti s přípravou listu "Pokoj a dobro" též se sekcí politologicko-ekonomickou.Okruh členů a spolupracovníků sekce potvrzuje její konfesní otevřenost.Z činnosti v roce 2014

únor
Beseda s prof. Pavlem Kovářem na téma
Industriální popílky a vegetace


březen
Beseda s Ing. Boleslavem Vraným na téma 
Práce jako Boží dar


duben
úterý 8.4. 17.30
Povídání s Milanem Horákem o Estonsku
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

úterý 29.4. 19.00
Tradiční bohoslužba  ke dni Zeme s následnou besedou
Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu


květen
úterý 13.5. 17.30
Beseda s RNDr. Jakubem Žárským o jeho práci biologa a polárníka
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

sobota 24.5. 15.00
Tradiční bohoslužba za krajinu  na Sedleckých skalách
spojená s poutí a následnou besedou
TÉMA ROKU 2013:
Život se rodí ze smrti


10.12. 2013 úterý 17.30
Tradiční setkání sekce se shrnutím
dosavadní činnosti a náměty na další činnost
a zapojení ekologické sekce ČKA
v knihovně ČKA, klášter Emauzy, III.patro, Vyšehradská 49, Praha 2

12.11. 2013 úterý 17.30
Beseda s Markem Drápalem
o praktické každodenní ochraně životního prostředí 
v církvích
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 28.10. 2013 úterý 18.00
Bohoslužba vděčnosti za stvoření
kázáním poslouží Dušan Hejbal
v rotundě Nalezení sv. Kříže,
Karolíny Světlé, Praha 1 - Staré Město
Před bohoslužbou v 17.30 budou vyhlášeny výsledky soutěže
a předání odměn a diplomů.
Po bohoslužbě bude beseda s Katkou Jnčaříkovou motivovanou
ročním tématem Život se rodí ze smrti


24.9. 2013 úterý 17.30
Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.
Cyklus života a smrti v ekosystémech
šumavských horských smrčin
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


11. 6. 2013 úterý, 16.15
Schůzka výboru Ekologické sekce ČKA
a všech kdo by se chtěli do práce sekce zapojit
Všichni jsou srdečně zváni!
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


25. 5. 2013 sobota,  v 15.00
Bohoslužba na Sedleckých skalách za krajinu
spojená s poutí a následnou besedou


23. 4. 2013 úterý, 19.00
Tradiční bohoslužba ke Dni Země
s následnou besedou na téma
Život se rodí ze smrti
v kostele Nejsvětějšího Salvátora


9. 4. 2013 úterý v 17.30
Prof. Jan Bednář: Beseda o změnách klimatu
a co z toho vyplývá
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


12. 3. 2013 úterý, 17.30
Jaroslav Pavlíček: Beseda o jeho pobytu
na polární stanici na ostrově Nelson
a přežívání v drsných podmínkách
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


12. 2. 2013 úterý, 17.30
Beseda s Mgr. Tomášem Tožičkou
na téma
Růst, nerůst či udržitelný pokles?
12. 2. 2013 úterý, 17.30
Beseda s Mgr. Tomášem Tožičkou
na téma
Růst, nerůst či udržitelný pokles?
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


15. 1. 2013, úterý, 17.30
Podvečer modliteb za životní prostředí
a náš vztah k němu
Kázáním poslouží Prof. Lubomír Mlčoch
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


Z činnosti v roce 2012:


11. 12. 2012 úterý v 17.30
Adventní setkání
s povídáním o činnosti sekce
Vyšehradská 49, Praha 2 - přízemí emauzského kláštera

13. 11. 2012 úterý v 17.30
Beseda s Romanem Jurigou na téma 
"Ekonomické a etické křižovatky české energetiky"
Vyšehradská 49, Praha 2 - přízemí emauzského kláštera

11. 12. 2012 úterý v 17.30
Adventní setkání s povídáním o činnosti sekce
Vyšehradská 49, Praha 2 - přízemí emauzského kláštera


9. 10. 2012 úterý v 18.00
Bohoslužba vděčnosti za Stvoření
v kostele sv. Václava Na Zderaze, Resslova 6, Praha 2 


Z činnosti v roce 2011:

13. 12. 2011 úterý, 17.30 hodin
Předvánoční setkání Ekologické sekce
s výročním ohlédnutím a hodnocením pro další období
(Vyšehradská 49, Praha 2 - přízemí emauzského kláštera)

8. 11. 2011 úterý, 17.30 hodin
beseda se Štefanem Šrobárem: Ekologie - hodnoty a priority
(Vyšehradská 49, Praha 2 - přízemí emauzského kláštera)

3. 5. 2011 úterý, 19 hodin
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
Bohoslužbě předsedá Mons. Tomáš Halík

Kázáním poslouží Mgr. Sandra Zalábová, tajemnice Ekumenické rady církví
Hudeb doprovodí sbor Gabriel
Debata k tématu "Jeden svět" proběhne v sakristii po bohoslužbě
(cca ve 20 hodin)
Na úvod o Udržitelném rozvoji a eschatologii
promluví RNDr. Jiří Nečas, ředitel Ekologické sekce ČKA
Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu

10. 5. 2011 úterý, 17.30 hodin
Dan Frantík: Lesy v Praze - minulost, současnost a budoucnost
přízemí kláštera Emauzy
(Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2)

12. 4. 2011 úterý, 17.30 hodin
Klára Hejkrlíková: Darjeeling
přízemí kláštera Emauzy
(Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2)

8. 3. 2011 úterý, 17.30 hodin
Stanislav Komárek: Jaký smysl mají biologické druhy a jejich ochrana
přízemí kláštera Emauzy
(Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2)

8. února 2011 úterý, 17.30 hodin
Ing. Josef Bartošek: Zkušenosti ze studijního pobytu v Indii

přízemí kláštera Emauzy
(Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2)Rok 2010 měl jako hlavní téma KRAJINA

Uskutečněné akce:

14. 12. 2010 úterý, 17.30 hodin
Adventní setkání ekologické sekce
přízemí kláštera Emauzy
(Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2)


9. 11. 2010 úterý, 17:30 hodin
Ing. Martina Pásková, PhD. (MŽP ČR): Geoparky
přízemí kláštera Emauzy
(Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2)


12. 10. 2010 úterý, 18:30 hodin

Ekumenická bohoslužba vděčnosti za stvoření
v kostele sv. Klimenta v Praze 7, Kostelní ul.
(u Strossmayerova nám.)
Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš Kocian, PhD.,
zpívat bude pěvecký soubor Scandula

Po bohoslužbě cca od 19:30 hodin následuje
beseda k tématu "Krajina" s úvodním slovem
PhDr. Ivana Ryndy, vedoucího katedry sociální
a kulturní ekologie FHS UK


Bohoslužby:

12. 1. 2010, úterý, 18 hodin
Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu
Kázáním poslouží PhDr. Zdeněk Vojtíšek
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

20. 4. 2010, úterý, 19 hodin
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
Kázání Mgr. Milan Horák, zpěv soubor GABRIEL (po bohoslužbě diskuse)

Nejsvětější Salvátor

22. 5. 2010, sobota, odpoledne
Bohoslužba za krajinu
Kázání RNDr. Jiří Nečas

Sedlecké skály


Úterní podvečerní besedy (Emauzy od 17.30 hodin):

9. 2. 2010
RNDr. JUDr. Jitka Jelínková, PhD.: Právní ochrana stromů v praxi
aneb jak úřady i občané mohou působit v (ne)prospěch stromů


9. 3. 2010
RNDr. David Pithart, CSc.: Voda v krajině

13. 4. 2010
RNDr. Jan Pavlík: Přírodní krásy Venezuely

11. 5. 2010
Jacgues Celestin Bankanza Moliba: Jsou zvyky a tradice domorodců
deštného pralesa brzdou / přínos jejich rozvoje?Z činnosti v roce 2009:

8. 12. 2009 úterý, 17.30 hodin
RNDr. Jiří Nečas: Eschatologická perspektiva
a angažovanost pro životní prostředí

přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

10. 11. 2009 úterý, 17.30 hodin
Klára Hejkrlíková: Hnutí Sekem
- ekozemědělská iniciativa v Egyptě

přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


13. 10. 2009 úterý
16.30 hodin
Otevření výstavky dětských kreseb
na téma "Umění žasnout"
18.00 hodin
Ekumenická bohoslužba vděčnosti za stvoření
káže RNDr. Jiří Nečas, 
zpívá soubor Scandula z Libčic nad Vltavou

19.00 hodin
rozhovor na téma "Příroda jako zjevení"
úvodní slovo Mgr. Marek Vácha, PhD.
Komunitní centrum Armády spásy
v Praze 5, Lidická 18a


12. 5. 2009 úterý, 17.30 hodin
Ing. Petr Hejl: Územní plán, problematika severního obchvatu
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


14. 4. 2009 úterý, 17.30 hodin
RNDr. Ivana Macháčková, CSc.: Periodicita růstu rostlin
přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

21. 4. 2009 úterý, 19 hodin
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
(kostel Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu)
Po bohoslužbě následuje beseda s diskusí


10. 3. 2009 úterý, 17.30 hodin
Doc. RNDr. Martin Braniš: Znečištěné prostředí
klášter Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

15. 5. úterý, 17.30 hodin

RNDr. Viktor Žárský, CSc.:

Příprava a využití geneticky modifikovaných rostlin

přízemí Emauzského kláštera
(Vyšehradská 49, Praha 2)

Print

© Česká křesťanská akademie - 2008