Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Ekologická sekce

Vyšehradská 49
128 00 Praha 2


Ředitelka
:

RNDr. Mgr. Leona Svobodová, PhD.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně
tel.: +420 732 207 649
e-mail: leisova@vurv.cz

Ekologická sekce České křesťanské akademie byla založena v r. 1997. 

Její cíle jsou
:

a) studovat teologii stvoření a křesťanskou etiku se zřetelem k postavení člověka v přírodě, ve stvoření,
b) rozvíjet vědomí odpovědnosti za stvoření v církvích, farnostech, náboženských obcích, sborech, ...
c) přispívat k hledání cest k environmentálně příznivému způsobu života,
d) důrazem na úkoly člověka ve stvoření, nezávislé na vnější církevní příslušnosti, 
prohlubovat ekumenické vědomí a vztahy,
e) uskutečňovat setkávání uvědomujících si tuto odpovědnost, jejich vzájemné poznávání
a výměnu názorů a zkušeností.

 

Členové ekologické sekce se autorsky podílejí na revui Universum a i jinde
publikují články týkající se křesťanského přístupu k životnímu prostředí.
K tomuto tématu přednášívají a vedou diskusní skupiny v místních skupinách ČKA i mimo ni.

Od roku 2002 ekologická sekce podporuje konání Dnů vděčnosti za stvoření ve farnostech,
sborech a dalších křesťanských skupinách (zvláště mladých lidí).

 


PROGRAM 2022

v úterý 11. ledna 2022 od 18 hodin (předpokládaný konec do 19 hodin)
Vás zveme k ekumenickému setkání

Ekologická sekce České křesťanské akademie ve spolupráci
s Mezinárodním ekumenickým společenstvím (IEF) se připojuje k lednovým modlitbám a připravuje

Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu.

Kázáním poslouží br. kazatel Pavel Černý, zpěv povede br. Jan Knížek
V refektáři (přízemí) kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49
 
PROGRAM 2021


PROGRAM 2020
 


Pondělí 10. 2. 2020 od  19.00 h.
Milan Horák
Hovořit s přírodou
o křesťanském vztahu k přírodě a jeho hledání a nalézání v dnešní dob
ě
v kapli sv. Jana v Obci křesťanů, Na Špejcharu 3, Praha 7


Úterý 14. ledna 2020 od 18.00 h
Podvečer modliteb za životní prostředí a za náš vztah k němu
Kázáním poslouží P. Matúš Kocian
Hudba a zpěv Jan Knížek
Klášter Emauzy (přízemí)Praha 2, Vyšehradská 49

 

 
PROGRAM 2019

Úterý 15. ledna 2019  v 18:00 hod.
modlitební večer s kázáním Tomáše Boňka, hudba: Jan Knížek

Emauzy

Úterý 12. února 2019 v 17:30 hod.
Beseda s RNDr. Jakubem Kašparem (KRNAP) – O ochraně přírody v Národním parku

Emauzy


Úterý 12. března 2019 v 17:30 hod.
Beseda s Tomášem Kloučkem o zkušenostech
s environmentalistickou činností na okraji Prahy

Emauzy

Úterý 30. dubna 2019 v 19:00 hod.
Bohoslužba ke Dni Země, kázání: Martina Kopecká, zpěv: asi sbor Gabriel

Kostel Nejsv. Salvátora


Úterý 14. května 2019 v 17:30 hod.
Beseda s Vladimírem Buřtem,
starostou Horního Jiřetína

Emauzy


Sobota 18. května 2019 v 15:00 hod.
Bohoslužba za krajinu spojená s poutí
a následnou besedou s Ondřejem Simonem o vodě v krajině
kázání: Martin Gruber

Sedlecké skályÚterý 8. října 2019 v 18:00 hod.
Bohoslužba vděčnosti za stvoření
Kázáním poslouží
Milan Horák
(Obec křesťanů)
Po bohoslužbě cca od 19 hodin bude následovat beseda
s Jakubem Kašparem,
náměstkem ředitele KRNAP a ordinovaným presbyterem ČCE,
na téma
Klima se mění. A co my s tím?
(Skutečnost, strategie, činy)
v kostele pražského evangelického sboru u Klimenta
Praha 1 - Nové Město, Klimentská ul. (MHD Dlouhá tř.)12. 11. úterý, 17.30 h.
Zdeněk Drmla
seznámí s péčí o porosty v pražských chráněných územích a sadech
Klášter Emauzy (přízemí)
Praha 2, Vyšehradská 49
Úterý 10. prosince 2019 v 17:00 hod.
Adventní besídka
neformální setkání příznivců ekologické sekce
s bilancí práce sekce a promítáním fotek z cest a diskusí nad aktuálními tématy

Emauzy


PROGRAM 2018

II. semestr

9. 10. úterý, 18 h.
Bohoslužba vděčnosti za stvoření
s následnou besedou s Markem Drápalem

ve sboru CČSH Na Zderaze


13. 11. úterý, 17.30 h.
Beseda s fotografkou Denisou Mikešovou
o fotografování a ochraně přírody

V přízemí Emauzského kláštera, Prha c2, Vyšehradská 49


11. 12. úterý, 17 h.
Adventní besídka
- neformální setkání příznivců ekologické sekce
s bilancí práce sekce a promítáním fotek z cest a diskusí nad aktuálními tématy

Klášter Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49

 


I. semestr

26. 5. sobota, 15 h.

Bohoslužba za krajinu

spojená s poutí a následnou besedou
s Handrijem Härtelem na téma Divoká příroda a kultura
kázání: Tomáš Cejp

Sedlecké skály

 

15. 5. úterý, 17.30 h.
Beseda s Filipem Vosáhlem
o proměnách krajiny a zmizelých vesnicích v Podkrušnohoří

Klášter Emauzy (přízemí)
Praha 2, Vyšehradská 49

 
10. 4. úterý, 19 h.
Bohoslužba ke Dni Země
kázání: ThDr. Pavel Hošek, zpěv: sbor Gabriel
Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha 1

 

13. 3. úterý, 18 h.
Ing. Marian Páleník, předseda správní rady Přátel přírody
První etapa kanálu D-O-L
Jezy na Labi
Klášter Emauzy (přízemí)
Praha 2, Vyšehradská 49

Program 201713. 2. úterý, 18.00
RNDr. Jan Daňhelka, PhD.
Čeká nás období sucha?

Klášter Emauzy (přízemí)
Praha 2, Vyšehradská 49

 
16. 1. úterý, 18.00

PODVEČER MODLITEB ZA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A NÁŠ VZTAH K NĚMU
Kázáním poslouží Jaroslav Pechar,farář sboru ČCE v Praze-Braníku

Klášter Emauzy (přízemí)
Praha 2, Vyšehradská 49
PROGRAM 2017

Úterý 12. 12. v 17.00 hod.
Adventní besídka
- neformální setkání příznivců ekologické sekce s bilancí práce sekce

a promítáním fotek z cest
Klášter Emauzy, Vyšehradská 49, 128 00 Praha 2
Úterý 14. 11. 2017 v 17.30 hod.
Beseda s MVDr. Jaromírem Bláhou
na téma Národní parky versus novela zákona o ochraně přírody

Přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2


 Úterý 10. 10. 2017 v 18.00 hod.
Ekumenická bohoslužba vděčnosti za stvoření
Kázáním poslouží  Doc. PhDr. Zdeněk Vojtíšek, Th.D.
Po bohoslužbě beseda s RNDr. Marcelou  Klemensovou
o stromech a alejích
Ve sboru CČE v Praze 4 - Nuslích, Žateckých 1169/11

 

 
Sobota 27. 5. 2017 v 15.00 hod.
10. Ekumenická bohoslužba za krajinu
Na levém břehu Vltavy, na zahradě nad Sedleckými skalami
Ve spolupráci s občanskými sdruženími a s městskou částí Praha Suchdol.


Úterý 9. 5. 2017 v 17.30 hod.
Beseda s etnologem a spisovatelem Mgr.Janem Pohunkem, Ph.D.:
Pověsti z lesů, skal a jeskyní
Přízemí kláštera Emauzy, Praha 2, Vyšehradská 49
(Předpokládaný konec je kolem 19.00 hod.)
Úterý 25. 4. 2017 v 19.00 hod.
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
Kostel Nejsvětějšího Salvátora, Praha 1 Křižovnické náměstí

 


Úterý 14. 3. 2017 v 17.30 hod.
Beseda s RNDr. Jiřím Nečasem s názvem
Tvému divíme se dílu (Údiv jako součást vnímání skutečnosti)

cÚterý 14. 2. 2017 v 17.30 hod.
Ondřej Ševčík:
Mladý člověk na cestě k vědomému uchopení krajiny
a k ekologickému myšlení
Přízemí kláštera Emauzy, Vyšehradská 49, Praha 2

Úterý 10. 1. 2017 v 18.00 hod.
Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu
Klášter Emauzy (přízemí), Praha 2, Vyšehradská 49

 


PROGRAM 2016

Úterý 13. 12. 2016 v 17.30 hod.
Přátelské adventní popovídání s ohlédnutím za činností v roce 2016
a výhledem do roku 2017
Knihovna ČKA, 3. patro kláštera Emauzy
Praha 2, Vyšehradská 49Úterý 8. 11. 2016 v 17.30 hod.
Martin Třešňák  (vedoucí pražírny):
Fair&Bio - iniciativa spojující ekologické hospodaření,
spravedlivý obchod a sociální podnikání

Klášter Emauzy (přízemí), Praha 2, Vyšehradská 49


Úterý 11. 10. 2016 v 18.00 hod.
Ekumenická bohoslužba vděčnosti za stvoření
Po bohoslužbě bude následovat
beseda s Mgr. Janem Čižinským, starostou MČ Praha 7
Sbor ČCE Dejvice–Bubeneč, Dr. Z. Wintra 15/746, Praha 6
Sobota 4. 6. 2016 v 15.00 hod.
Bohoslužba za krajinu
spojená s poutí a následnou besedou

Sedlecké skály
Úterý 10. 5. 2016 v 17.30 hod.
Ing. Petr Stulík:
Jak nestrčit hlavu do písku
Letiště Vodochody
Penta v nedbalkách

Emauzy


Úterý 12. 4. 2016 v 19.00 hod.
Bohoslužba ke Dni Země
s kázáním Pavla Černého
a hudbou sboru Gabriel

Kostel Nejsv. SalvátoraÚterý 8. 3. 2016 v 17.30 hod.
prof. Bedřich Moldan:
Ohlédnutí za pařížskou klimatickou konferencí

Emauzy
Pozvánka na seminář STUŽ 2. 2. 2016

 Úterý 9. 2. 2016 v 17.30 hod.
RNDr. Zdeňka Petáková:
Jak dostupnost nerostných surovin ovlivňuje naše životy

Emauzy - knihovna ČKAÚterý 12. 1. 2016 v 18.00 hod.
P. Mgr. Marek O. Vácha, Ph.D.:
Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu

Klášter Emauzy, přízemí


Z činnosti:

Rok 2015

Starší plakátky z akcí:


Úterý 8. 12. 2015 v 17.30 hod.
Tradiční adventní setkání sekce se shrnutím dosavadní činnosti
a náměty na další činnost

Emauzy

Úterý 10. 11. 2015 v 17.30 hod.
P. RNDr. Matúš Kocian,
inaugurace jeho knihy:
Etika životního prostředí

Emauzy


Úterý 13. 10. 2015 v 18.00 hod.
Tradiční bohoslužba vděčnosti za Stvoření
a následná beseda s Leonou Svobodovou
o Encyklice papeže Františka Laudato sii.

Sbor Církve bratrské v Praze 1, Soukenická 15


Sobota 3. 10. 2015
Den sv. Františka z Assisi

Svatojanská kolej,
Svatý Jan pod Skalou

6.-20. 9. 2015
Výstava
Dary země
Galerie Josefa Adamce
2. podlaží domu Obce křesťanů
Na Špejcharu 3, Praha 7

otevřeno
středa: 15.00-18.00 hod.
neděle: 11.30-15.00 hod.


Sobota 6. 6. 2015
(čas bude upřesněn na plakátcích a pozvánkách)
Bohoslužba za krajinu spojená s poutí a následnou besedou
Sedlecké skály

Úterý 26. 5. 2015 v 18.00 hod.
Michael Northcott
(profesor etiky z University of Edinburgh):
Political Theology of Climate Change
(Politická teologie klimatické změny)
Přednáška bude tlumočena do češtiny
Ve velké posluchárně ETF
v Praze 1, Černá 9


Úterý 12. 5. 2015 v 17.30 hod.
Beseda s Ing. Tomášem Dudou:
Význam certifikace lesa
Emauzy

Úterý 21. 4. 2014 v 19.00 hod.
Bohoslužba ke Dni Země
Kostel Nejsv. Salvátora

Úterý 14. 4. 2015 v 17.30 hod.
Beseda s RNDr. Jiřím Nečasem
na téma „John Connell a Den Země“
Emauzy

Úterý 10. 3. 2015 v 17.30 hod.
Beseda s Leonou Svobodovou
na téma „Krajina - vztah jednotlivosti a celku“
Emauzy

Úterý 10. 2. 2015 v 17.30 hod.

Beseda s RNDr. Helenou Koblihovou na téma
„Když lidé přemýšlejí o jeho díle,
aneb ekologická výchova ve Svatém Janu pod Skalou“
Emauzy

Úterý 13. 1. 2015 v 18.00 hod.
Modlitební večer s kázáním
Petra Jana Vinše ze Starokatolické církve
EmauzyRok 2014


Úterý 9. 12. 2014 v 17.30 hod.
Tradiční setkání sekce se shrnutím dosavadní činnosti
a náměty na další činnost

Emauzy

Úterý 11. 11. 2014 v 17.30 hod.
Beseda s doc. Pavlem Benešem
o problematice hluku

Emauzy

Úterý 14. 10. 2014 v 18.00 hod.
Tradiční bohoslužba vděčnosti za Stvoření
a následná beseda
s Františkem Tichým
(ředitelem soukromého gymnázia "Přírodní škola").
Dejvický sbor Církve československé husitské
ve Wüchterlově ulici 3 v Praze 6


Sobota 4. 10. 2014
Den sv. Františka z Assisi

Svatojanská kolej,
Svatý Jan pod Skalou

31. 8. – 14. 9. 2014
Výstava obrázků dětí na téma
Staň se pozorovatelem

Galerie Josefa Adamce,
Na Špejcharu 3, Praha 7


Úterý 13. 5. 2014 v 17.30 hod.

Beseda s RNDr. Jakubem Žárským
o jeho práci biologa a polárníka

Přízemí kláštera Emauzy, 
Vyšehradská 49, Praha 2

Sobota 24. 5. 2014 v 15.00 hod.
Tradiční bohoslužba za krajinu 
na Sedleckých skalách

spojená s poutí a následnou besedouÚterý 8. 4. 2014 v 17.30 hod.
Povídání s Milanem Horákem
o Estonsku

Přízemí kláštera Emauzy, 
Vyšehradská 49, Praha 2

Úterý 29. 4. 2014 v 19.00 hod.
Tradiční bohoslužba ke dni Zeme
s následnou besedou
Akademický kostel Nejsvětějšího Salvátora
u Karlova mostu


Březen
Beseda s Ing. Boleslavem Vraným:
Práce jako Boží dar

Únor
Beseda s prof. Pavlem Kovářem:
Industriální popílky a vegetace


Rok 2013

Život se rodí ze smrti


Úterý 10. 12. 2013 v 17.30 hod.
Tradiční setkání sekce se shrnutím dosavadní činnosti
a náměty na další činnost a zapojení ekologické sekce ČKA
V knihovně ČKA, klášter Emauzy,
III.patro, Vyšehradská 49, Praha 2

Úterý 12. 11. 2013 v 17.30 hod.
Beseda s Markem Drápalem
o praktické každodenní ochraně životního prostředí v církvích
Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Úterý 8.10. 2013 v 18.00 hod.
Bohoslužba vděčnosti za stvoření
Kázáním poslouží Dušan Hejbal
V rotundě Nalezení sv. Kříže,
Karolíny Světlé, Praha 1 - Staré Město

Před bohoslužbou v 17.30 budou vyhlášeny výsledky soutěže
a předání odměn a diplomů.
Po bohoslužbě bude beseda s Katkou Jnčaříkovou motivovanou
ročním tématem Život se rodí ze smrti.


Úterý 24. 9. 2013 v 17.30
Doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc.:
Cyklus života a smrti v ekosystémech
šumavských horských smrčin
Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Úterý 11. 6. 2013 v 16.15 hod.
Schůzka výboru Ekologické sekce ČKA
a všech, kdo by se chtěli do práce sekce zapojit
Všichni jsou srdečně zváni!

Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Sobota 25. 5. 2013 v 15.00 hod.
Bohoslužba na Sedleckých skalách za krajinu
spojená s poutí a následnou besedou


Úterý 23. 4. 2013 v 19.00 hod.
Tradiční bohoslužba ke Dni Země
s následnou besedou na téma:
Život se rodí ze smrti
V kostele Nejsvětějšího Salvátora


Úterý 9. 4. 2013 v 17.30 hod.
Prof. Jan Bednář:
Beseda o změnách klimatu
a co z toho vyplývá
Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Úterý 12. 3. 2013 v 17.30 hod.
Jaroslav Pavlíček:
Beseda o jeho pobytu na polární stanici na ostrově Nelson
a přežívání v drsných podmínkách
Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Úterý 12. 2. 2013 v 17.30 hod.
Beseda s Mgr. Tomášem Tožičkou
na téma:
Růst, nerůst či udržitelný pokles?

Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Úterý 15. 1. 2013 v 17.30 hod.
Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu
Kázáním poslouží Prof. Lubomír Mlčoch
Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Rok 2012


Úterý 11. 12. 2012 v 17.30 hod.
Adventní setkání s povídáním o činnosti sekce
Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera


Úterý 13. 11. 2012 v 17.30 hod.
Beseda s Romanem Jurigou na téma 
"Ekonomické a etické křižovatky české energetiky"
Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera

Úterý 11. 12. 2012 v 17.30 hod.
Adventní setkání s povídáním o činnosti sekce
Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera


Úterý 9. 10. 2012 v 18.00 hod.
Bohoslužba vděčnosti za Stvoření
V kostele sv. Václava Na Zderaze,
Resslova 6, Praha 2 

Rok 2011


Úterý 13. 12. 2011 v 17.30 hod.
Předvánoční setkání Ekologické sekce
s výročním ohlédnutím
a hodnocením pro další období

Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera

Úterý 8. 11. 2011 v 17.30 hod.
beseda se Štefanem Šrobárem:
Ekologie - hodnoty a priority
Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera

Úterý 3. 5. 2011 v 19.00 hod.
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
Bohoslužbě předsedá Mons. Tomáš Halík

Kázáním poslouží Mgr. Sandra Zalábová
(tajemnice Ekumenické rady církví)
Hudeb doprovodí sbor Gabriel
Debata k tématu "Jeden svět" proběhne
v sakristii po bohoslužbě (cca ve 20.00 hod.)
Na úvod o Udržitelném rozvoji a eschatologii
promluví RNDr. Jiří Nečas, ředitel Ekologické sekce ČKA

Akademický kostel
Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu

Úterý 10. 5. 2011 v 17.30 hod.
Dan Frantík: Lesy v Praze
- minulost, současnost a budoucnost

Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera

Úterý 12. 4. 2011 v 17.30 hod.
Klára Hejkrlíková: Darjeeling
Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera

Úterý 8. 3. 2011 v 17.30 hod.
Stanislav Komárek:
Jaký smysl mají biologické druhy a jejich ochrana
Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera


Úterý 8. února 2011 v 17.30 hod.
Ing. Josef Bartošek:
Zkušenosti ze studijního pobytu v Indii

Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera

Rok 2010

Rok 2010 měl jako hlavní téma KRAJINA


Úterý 14. 12. 2010 v 17.30 hod.
Adventní setkání ekologické sekce
Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera


Úterý 9. 11. 2010 v 17:30 hod.
Ing. Martina Pásková, PhD. (MŽP ČR):
Geoparky

Vyšehradská 49, Praha 2
- přízemí emauzského kláštera


Úterý 12. 10. 2010 v 18:30 hod.

Ekumenická bohoslužba vděčnosti za stvoření
V kostele sv. Klimenta v Praze 7, Kostelní ul.
(u Strossmayerova nám.)
Kázáním poslouží P. RNDr. Matúš Kocian, PhD.,
zpívat bude pěvecký soubor Scandula

Po bohoslužbě cca od 19:30 hodin následuje
beseda k tématu "Krajina" s úvodním slovem
PhDr. Ivana Ryndy, vedoucího katedry sociální
a kulturní ekologie FHS UK


Bohoslužby:

Úterý 12. 1. 2010 v 18.00 hod.
Podvečer modliteb za životní prostředí a náš vztah k němu
Kázáním poslouží PhDr. Zdeněk Vojtíšek
Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2

Úterý 20. 4. 2010 v 19.00 hod.
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
Kázání Mgr. Milan Horák,
zpěv soubor GABRIEL
(po bohoslužbě diskuse)

Nejsvětější Salvátor

Sobota 22. 5. 2010, odpoledne
Bohoslužba za krajinu
Kázání RNDr. Jiří Nečas

Sedlecké skály


Úterní podvečerní besedy (Emauzy od 17.30 hodin):

9. 2. 2010
RNDr. JUDr. Jitka Jelínková, PhD.:
Právní ochrana stromů v praxi
aneb jak úřady i občané mohou působit
v (ne)prospěch stromů


9. 3. 2010
RNDr. David Pithart, CSc.:
Voda v krajině


13. 4. 2010
RNDr. Jan Pavlík:
Přírodní krásy Venezuely


11. 5. 2010
Jacgues Celestin Bankanza Moliba:
Jsou zvyky a tradice domorodců deštného pralesa
brzdou/přínos jejich rozvoje?


Rok 2009

Úterý 8. 12. 2009 v 17.30 hod.
RNDr. Jiří Nečas: Eschatologická perspektiva
a angažovanost pro životní prostředí

Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2

Úterý 10. 11. 2009 v 17.30 hod.
Klára Hejkrlíková: Hnutí Sekem
- ekozemědělská iniciativa v Egyptě

Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Úterý 13. 10. 2009 hod.

16.30 hodin
Otevření výstavky dětských kreseb na téma "Umění žasnout"
18.00 hodin
Ekumenická bohoslužba vděčnosti za stvoření
káže RNDr. Jiří Nečas, 
zpívá soubor Scandula z Libčic nad Vltavou

19.00 hodin
Rozhovor na téma "Příroda jako zjevení"
úvodní slovo Mgr. Marek Vácha, PhD.
Komunitní centrum Armády spásy
v Praze 5, Lidická 18a


Úterý 12. 5. 2009 v 17.30 hod.
Ing. Petr Hejl:
Územní plán, problematika severního obchvatu

Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2


Úterý 14. 4. 2009 v 17.30 hod.
RNDr. Ivana Macháčková, CSc.:
Periodicita růstu rostlin

Přízemí kláštera Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2

Úterý 21. 4. 2009 v 19.00 hod.
Ekumenická bohoslužba ke Dni Země
(Kostel Nejsvětějšího Salvátora u Karlova mostu)
Po bohoslužbě následuje beseda s diskusí


Úterý 10. 3. 2009 v 17.30 hod.
Doc. RNDr. Martin Braniš:
Znečištěné prostředí

Klášter Emauzy,
Vyšehradská 49, Praha 2

Úterý 15. 5. 2009 v 17.30 hod.
RNDr. Viktor Žárský, CSc.:
Příprava a využití
geneticky modifikovaných rostlin

přízemí Emauzského kláštera,
Vyšehradská 49, Praha 2