Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

doc. Ing. Jiří Vackář


čestný člen Prezidia ČKA

Narozen 24. ledna 1919 v Praze. Zemřel 27. 3. 2004 v Praze.

Vzdělání:

1929 - 1938 klasické gymnázium
1938 - 1939 (do 17. 11.) Vysoká škola strojního a elektro inľenýrství
1945 - 1948 Přírodovědecká fakulta UK, obor fyzika (dálkově)
1961 - 1967 ČVUT, Elektrotechnická fakulta (dálkově)
1969 - získána vědecká hodnost CSc. veřejnou obhajobou souboru vědeckých publikací na ÚRE-ČSAV

Zaměstnání:

1941 - 1948 Radioslavia - Marconi a.s. Praha (vysílače)
1948 - 1966 Tesla - Hloubětín (od 1952 vedoucí vývoje vysílačů)
 1966 - 1974 Generální ředitelství Tesla (konzultant technického ředitele)
1974 - 1985 ČVUT - Elektrotechnická fakulta, katedra elektrotechnologie (odborný asistent)
1977 docentem

Publikační činnost (výčet obsahuje pouze nejdůleľitější publikace):

Knihy:

 Vysílače - teoretické základy, SNTL Praha 1960
 Vysílače - měření a provoz, SNTL Praha 1963
 Radioelektronika pro 4. roč. SPŠE, SNTL Praha 1972, 1977
Radioel. zařízení pro 4. roč. SPŠE, SNTL Praha 1982 (spoluautor Ing. J. Marvánek)
Tranzistorový RC generátor, SNTL Praha 1967, 1971
Amatérská měřící technika, SNTL Praha 1990

 
Vysokoškolské publikace (skripta):

Technologie elektrotechnických zařízení I a II, ČVUT 1975, 1978, 1979, 1983
 Projektování elektrotech. závodů a dílen, ČVUT 1982 (spoluautor Ing. P. Mach) 

Ostatní publikační činnost:

Okolo stovky článků v odborných časopisech a ve sbornících vědeckých konferencí. 


Výzkumná činnost:

52 registrovaných vynálezů a patentových přihlášek
37 čs. patentů a autorských osvědčení

 
Členství ve vědeckých organizacích:

Česká vědeckotechnická společnost pro elektrotechniku (od r. 1955)
The Institute of Electrical and Electronic Engineers, New York, USA (člen od r. 1958, Senior Member 1987,       
Life Senior, Member 1998)
Česká křes»anská akademie, čestný člen Presidia