Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

PhDr. Jan Stříbrný


2. viceprezident ČKA

Narozen 22. 7. 1950 v Radimi u Jičína v rodině rolníka. Prožil klasické dětství venkovského kluka v křesťansky založené rodině, v poměrně skromných poměrech. Mnohdy obtížné podmínky bezesporu přispívaly k velké soudržnosti rodiny.

Po studiu na Střední všeobecně vzdělávací škole v Jičíně v letech 1965-1968 byl přijat na Filosofickou fakultu University Karlovy na obor dějepis - čeština. Studium ukončil v roce 1973 státní závěrečnou zkouškou a obhájením diplomové práce na téma "Podíl Československé národní demokracie na vzniku Národního sjednocení". Po složení rigorózní zkoušky mu byl přiznán v roce 1990 titul doktora filosofie.

V letech 1974 - 1990 byl zaměstnán v ústředí Českého svazu protifašistických bojovníků, kde měl na starosti ústřední a okresní historickodokumentační komise. Získal tak značné zkušenosti v práci s pamětníky, dokumentaristy a historiky z centra i regionů. Přitom postupně rozvíjel svůj vyhraněný zájem o moderní československé dějiny se zaměřením především na historii druhého odboje.

V letech 1990 - 1994 pracoval v Historickém ústavu Armády České republiky jako vědecký tajemník Památníku odboje, kde svůj vědecký zájem zaměřil na tematiku domácího demokratického odboje, persekuci Židů a postavení církví v letech 1939 - 1945.

V České křesťanské akademii pracuje od roku 1995. Kromě podílu na vedení ČKA jako jeden z viceprezidentů má na starosti výzkumné projekty týkající se historie katolické církve, respektive ostatních křesťanských církví v letech 1939 - 1945, a života a persekuce Židů za druhé světové války.

Působí dále v několika odborných grémiích, spolupracuje s odbornými časopisy zaměřenými na dějiny a spolupracuje také s dokumentační komisí Konfederace politických vězňů.

Člen prezidia ČKA byl do 25. 1. 2014, kdy se konala Valná hromada ČKA.


Kontakt: jan.stribrny@centrum.cz