Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Odpoledne křes»anství: Odvaha k proměně

Tomáš Halík
Odpoledne křes»anství: Odvaha k proměně

NLN 2021 - ISBN 978-80-7422-824-7

Kniha Odpoledne křes»anství pojednává o proměnách víry v lidských ľivotech i v dějinách a vyuľívá k tomu metodu kairologie – teologicko-sociologické interpretace změn v oblasti náboľenství, kultury a společnosti.Současnou krizi církve představuje autor jako přechod do nové etapy dějin křes»anství. Hledá cestu, která by křes»anství vyvedla z jeho dosavadních institucionálních i mentálních hranic, pomohla mu překonat nostalgii po jeho premoderní podobě i jeho novověkou formu jednoho ze světonázorů. Předkládá vizi křes»anství budoucnosti jako ekumenického společenství schopného nově a hlouběji porozumět vlastním zdrojům i aktuálním problémům doby.

Obsah:
I Víra v pohybu
II Víra jako zkušenost s tajemstvím
III Číst znamení doby
IV Tisíc let jako jeden den
V Náboľenské či nenáboľenské křes»anství?
VI Tma v poledne
VII Bůh se vrací?
VIII Dědici moderního náboľenství
IX Od globální vesnice k civitas oecumenica
X Třetí osvícenství?
XI Identita křes»anství
XII Bůh zblízka a Bůh zdaleka
XIII Spritualita jako vášeň víry
XIV Víra nevěřících a okno naděje
XV Společenství cesty
XVI Společenství naslouchání a porozumění

Počet stran: 268
Vazba: vázaná s přebalem
Ilustrace: ľádné
Formát: 160 × 210
Datum vydání: 3. prosince 2021

OBJEDNAT KNIHU