Česká křesťanská akademie

[20. 5. 1990] Právní sekce ČKA: Biblické hodiny na internetu

P. Prof. Jiří Rajmund Tretera OP, ředitel Právní sekce ČKA, nahrává od ledna 2021 výklady biblického textu, a to verš po verši. Jde o výklad zaměřený na posluchače z řad široké veřejnosti. Autor vychází z metody kritické exegetiky a zdůrazňuje zeměpisné a národopisné reálie.

První čtyři nahrávky od ledna letošního roku byly věnovány nedělním mešním perikopám. Od 20. února autor přešel na formu biblických hodin, v nichž v má úmysl postupně vyložit po kapitolách celé Evangelium podle Marka. Zatím bylo vyloženo devět kapitol. Podkladem je Český ekumenický překlad Bible.

Nahrávky mohou posloužit jako podklad pro vyučování náboženství na všech typech škol a pro katechezi mládeže a jsou diskusním tématem, z něhož lze vycházet i při sestavování promluv při bohoslužbách. Naleznete je na adrese http://spcp.prf.cuni.cz/kazani-pro-pravniky/