Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Orientace výchovy?

Ve čtvrtek 15. října se uskuteční akce Pedagogické sekce ČKA s názvem "Orientace výchovy?" v kombinované formě bytový seminář+on-line konference, vysíláno od 9:30, připojit se můľete kliknutím v uvedený čas na tento odkaz: 

Videokonference "Orientace výchovy?" na MS Teams

 (původně oznámená on-line platforma je nyní často nestabilní, ale případně na ni připojení zájemci budou mít zde od 9 hodin k dispozici odkaz na novou konferenční místnost, místa pro účast v bytovém semináři jsou jiľ naplněna)