Česká křesťanská akademie Česká křesťanská akademie

Aktuální zahraniční ohlas knih Tomáš Halíka

Autobiografie Tomáše Halíka From Underground Church to Freedom (Z podzemní církve do svobody, Notre Dame University Press, česky: To že byl život? NLN 2018) získala v USA zlatou medaili za nejlepší knihu roku v oblasti náboženství. Kniha vyšla již česky, polsky, německy, portugalsky a holandsky. Předmluvu k polskému vydání napsal polský primas arcibiskup Stanislaw Polak.  V roce 2016 získal Tomáš Halík v USA zlatou medaili za nejlepší knihu roku v oblasti filozofie za knihu I Want You To Be (NDUP 2016, česky Chci, abys byl, NLN).

Na podzim tohoto roku vydá Tomáš Halík v Nakladatelství Lidové noviny knihu kázání z doby koronaviru Čas prázdných kostelů; kniha vyjde rovněž polsky, německy a portugalsky.  Tomáš Halík přispěl rovněž do knihy osmi teologů Křesťanství době korona-krize, která z iniciativy kardinála Kaspera vyjde na podzim v řadě světových jazyků s předmluvou papeže Františka.


https://www.forewordreviews.com/awards/winners/2019/religion/
https://www.forewordreviews.com/awards/winners/2016/philosophy/