Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Kontakt

JUDr. Jan Lata, Ph.D.
jan.lata(zavináč)seznam.cz

Bílovice nad Svitavou

1. 10. čtvrtek, 19 h.
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Duchovní základy skautingu

ve farním sále (Tyršova 413, Bílovice n. Sv.)18. 10. neděle 18 h.

Pověsíme jenom faráře

Scénické čtení z deníků kněze Antonína Huvara,
který strávil deset let v třinácti různých věznicích a lágrech

Kostel sv. Cyrila a Metoděje v Bílovicích nad Svitavou


Řeholní řady a kongregace II.

30. 10. Klarisky
s. Benedikta, představená kláštera v Soběšicích 

20. 11. Pauláni
P. Karel Hanslík, OM, korektor konventu ve Vranově

11. 12. Jezuité
P. Vojtěch Suchý, SJ, superior brněnské rezidence

15. 1. Milosrdní bratři
br. Martin Richard Macek, OH, provinční delegát

12. 2. Salesiáni
P. Zdeněk Jančařík, SDB, komunita salesiánů v ®abovřeskách

12. 3. Kongregace sester Těšitelek Boľského Srdce Jeľíšova
s. Františka Sebíňová, CSC, provinční představená (Rajhrad)

16. 4. Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
s. Hedvika Šimšíková, SCM, představená provinčního domu v Brně

Přednášky se konají od 18.15 hod. ve farním sále (Tyršova 413)