Česká křesťanská akademie

Tomáš Halík obdržel od prezidenta Spolkové republiky Německo vysoké státní vyznamenání

Prezident Frank-Walter Steinmeier udělil prof. Tomáši Halíkovi za zásluhy o česko-německé smíření a dlouholetou angažovanost za spravedlivou občanskou společnost a dialog mezi národy a náboženstvími Kříž za zásluhy 1. třídy Záslužného řádu Spolkové republiky Německo.

Profesor Halík ocenění převzal v pondělí 21. října 2019, přesně 41 let po tajném kněžském svěcení (v německém Erfurtu, tehdejší NDR) pro působení v podzemní církvi v Československu.
Již dříve obdržel (v r. 2012) podobné státní vyznamenání od prezidenta Polské republiky B. Komorowkého: Rytířský kříž řádu Za zásluhy Polské republiky za výjimečný přínos k rozvoji polsko-českého kulturního dialogu a spolupráce s katolickými kruhy.

„Vážím si těchto významných projevů uznání od hlav sousedních států především proto, že tak mohu reprezentovat dobré jméno České republiky ve světě. Prezident Spolkové republiky ocenil zejména mou aktivní účast v kulturním a náboženském disentu v době nesvobody, včetně spolupráce podzemní církve v naší zemi s církví v tehdejší NDR, mou účast na mnohaletém dialogu mezi českými a německými křesťany (tzv. Mariánskolázeňské rozhovory), který přispěl i k formulaci česko-německých prohlášení obou biskupských konferencí a obou států, a účast v dialogu mezi věřícími a nevěřícími na mnoha přednáškách a konferencích v ČR i v Německu,“ řekl Tomáš Halík