Česká křesťanská akademie

Zpráva z Vatikánu

Tomáš Halík s rakouským teologem Paulem Zulehnerem předali ve středu 27. února ve Vatikánu papeži Františkovi otevřený dopis na podporu jeho reformního úsilí. Tento dopis podepsalo přes 75.000 signatářů, mezi nimi 2.400 profesorů teologie a osobností veřejného života z pěti kontinentů. Tomáš Halík se v Římě radil o dalším postupu také s blízkými spolupracovníky papeže Františka.

„Podobně jako reformy 2. vatikánského koncilu vyrostly z úsilí celé generace teologů, tak reformní impulsy papeže Františka potřebují široké intelektuální zázemí. Podařilo se nám vytvořit síť teologů od Sao Paula po Tokyo, od Harvardu po Oxford, Vídeň a Prahu. Nejprve jsme shromáždili názory signatářů na to, jakým výzvám čelí dnes církev v různých kontinentech a výsledky publikovali ve dvou knihách. Jako další krok chceme zapojit experty z různých zemí do velkého výzkumného projektu Víra a přesvědčení „nevěřících“. Ukázalo se, že mnozí lidé, kteří se přestali identifikovat s tradičními církvemi, se nestávají ateisty, nýbrž spíše „hledači“ a velkým úkolem církve je porozumět jim a navázat s nimi dialog“.

Filipinský kardinál Tagle při zahajovacím projevu summitu předsedů biskupských konferencí celého světa o zneužívání dětí citoval myšlenky Tomáše Halíka o ranách současné společnosti a církve. „Má-li církev po všech skandálech znovu získat věrohodnost, musí brzy předložit jasnou vizi svého působení ve světě. Osobně jsem přesvědčen, že církev se má starat nejen o lidi na okraji společnosti, ale i o lidi, které tradiční formy náboženství neoslovují. Jednoduché dělení lidí na věřící a ateisty už nepostihuje pestrou škálu duchovních postojů v pluralitním světě,“ dodává Tomáš Halík.


Na Fotografiích: T. Halík a Paul Zulehner 27.2. 2019 předávají 75.000 podpisů akce pro-Pope- Francis.