Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

Forum dialogu na téma OSUDOVÉ OSMIČKY v sobotu 13. 10.

ČKA ve spolupráci s KAS pořádá IV. konferenci z cyklu „Forum dialogu“ na téma OSUDOVÉ OSMIČKY v sobotu dne 13. 10. v emauzském klášteře v Praze.

Setkáte se zde s významnými historiky, politology, spisovateli a dalšími odborníky. Budete mít moľnost vyslechnout zajímavé přednášky a diskutovat se všemi zúčastněnými.


Přihláška:
http://www.krestanskaakademie.cz/prihlaska-fd.php


Program: