Česká křes»anská akademie

Volba prezidenta a viceprezidentů České křes»anské akademie


Na Valné hromadě České křes»anské akademie 28. ledna byl prof. Tomáš Halík, který vykonává funkci prezidenta České křes»anské akademie od roku 1990, znovu zvolen do čela akademie na dalších šest let.

Ve svých funkcích byli rovněľ potvrzeni oba viceprezidenti ČKA, doc. Jaroslav Šebek a doc. Pavel Hošek. Česká křes»anské akademie má v současné době 1241 členů a 62 místních skupin po celé České republice.

Akademie se věnuje přednáškové činnosti, pořádání konferencí, seminářů, kolokvií, výstav a dalších kulturních akcí. Věnuje se výzkumné, poradenské a publikační činnosti a rozsáhlé mezinárodní spolupráci.