Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 1 / 2016 - obsah


revue UNIVERSUM č. 1 / 2016 - vyšlo 29. 3. 2016

  Letem světem
 
Křes»ané musí stavět proti strachu ľivot a naději (rozhovor s G. Ravasim)
  Vzpomínka na prof. ThDr. Pavla Filipiho (František Radkovský)
  Ohlédnutí za ľivotem ThDr. Zdeňka Souška (Hana Kábová)

  Anketa
 
Je integrace muslimů u nás reálná?
  (Lukáš E. Nosek, Tereza Engelová, Lenka Klicperová, Jana Hybášková)
 
Sluľba v duchu druhého vatikánského koncilu (Dieter Olbrich)

Rozhovor
Spojuje nás Pravda a Láska (rozhovor s Jiřím Zajícem)

Téma
Odpoledne křes»anství (Tomáš Halík)

Člověk a společnost
Musíme kriticky přezkoumat naše chápání islámu (Hocine Drouiche, Abdellah Tourabi, Antoine Sfeir)
Svoboda a poslušnost podle Starého zákona (Gabriela Ivana Vlková)
Papeľ reformátor (Austin Ivereigh)

Trendy
Proč mluvíme o klimatu (Václav Cílek)
Syntetická biologie vyvolává otázky (Josef Beránek)

Ohlasy, názory, diskuze
Následujme milosrdného Boha (Jiří G. Kohl)

Historie
Nedostavěná katedrála (František Štěch)
Lidská osoba jako Já, které se daruje Ty (Jan Samohýl)

Kultura
Pozorovat ľivot vnější i vnitřní, s láskou i odvahou (Lukáš Jirsa)

Recenze

Komentáře