Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 4 / 2015 - obsah


revue UNIVERSUM č. 4 / 2015 - vyšlo 14. 12. 2015

Letem světem
Na cestě k dialogu, tentokrát o rodině v církvi (Veronika Francová)
Etický rozměr městského plánování (Václav Malý)
Evropa v obleľení? (Petr Kolář SJ)

Anketa
Je těľké kráčet po úzké cestě evangelia?
(kardinál Miloslav Vlk, Libor Ovečka, Miloš Szabo, Tomáš Halík, Karel Satoria)

Rozhovor
Soustředím se na malé krůčky (rozhovor s Ninou Novákovou)

Téma
Padesát let pokoncilního vývoje (Petr Kolář SJ)
Dogmatika a pastorace na římské biskupské synodě (Petr Kolář SJ) 

Člověk a společnost
Manľelství - v minovém poli (Jiří Zajíc)
Rodina nad propastí (rozhovor s Petrem Víškem)
Zkušenost jim otevřela oči (rozhovor se sestrou Cyril)
Nobelova cena za fyziku 2015 (Jan Fischer)
Na společné cestě k mystické církvi (Kristýna Boháčová)

Trendy
Laudato si očima ekonoma (Lubomír Mlčoch)

Názory, diskuse, polemika
Husův rok: pokus o bilanci (Petr Čornej)
Ještě jednou k reflexi křes»anské minulosti Evropy (Jan Bednář)

Historie
Slavný všude, jen ne u nás: Gregor Mendel (Marek Vácha)

Kultura
Pamě» obětí a poraľených (Alena Machoninová)
Cesty k umění (rozhovor s Janem Roytem)

Recenze

Komentáře
Tří výzvy roku 2015 (Jan Bednář)