Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 3 / 2015 - obsah


revue UNIVERSUM č. 3 / 2015 - vyšlo 12. 10. 2015

Letem světem
Situace rodiny v České republice z teologického hlediska
Potřebujeme uzákonit vztah islámu ke státu? (Hans Waldenfels)
Naše krajina - místo pro těľbu, nebo společný ľivot? (Martin Stránský)
Čtvrtstoletí dvou křes»anských akademií (rozhovor s Tomášem Halíkem)

Anketa
Hladověl jsem, a nedali jste mi jíst...
(Petr Vaďura, Václav Vacek, Milan Glaser SJ, Sandra Silná, Robert Frouz, Marek Vácha)

Rozhovor
Bude mít Evropa jednu učebnici dějepisu? (rozhovor s Janem Stříbrným)

Téma
Jan Hus v Kostnici německýma očima (Peter Neuner)
Dopis prof. Skalického 
Pravda, Hus a koncil (Jan Bednář)

Člověk a společnost
Rouhání a meze tolerance (Stephan Herzberg)
Islám v Evropě (Alain Feuvrier)
Mienkotvorný potenciál slovenských biskupov a iných cirkevných autorít (Terézia Rončáková)

Trendy
Laudato sii (Leona Svobodová)

Ohlasy, názory, diskuse
Husovské jubileum je příleľitost k širší reflexi (Jan Bednář)
Proč není nutné mít crtifikovaný les? (Vojtěch Macek)

Historie
Jan Zahradníček (Jan Wiendl)
Ako kapitán, ktorý sa vracia na more (Františka Safková OSU)
Dvanáct hvězd, dvanáct kostelů na předměstích Prahy (Jan Branda)

Kultura
Odvaha pohlédnout na svůj hřích

Recenze

Komentáře