Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 3 / 2001 - obsah


Letem světem

Akademické týdny po jedenácté
ČKA v Týně nad Vltavou
Víra v Boha a náboľenství

Téma
Zvěřinovy dny
Křes»anství v Evropě na počátku nového století (Tomáš Halík)
Pastorální úkoly církve v sekularizované společnosti na prahu 21. stol. (Erhard Tiefensee)
Co přinesla diskuze v pracovních skupinách?

Přírodní vědy
Jak dál s rozvojem techniky? (Jiří Vackář)
Koruna stvoření, nebo škodná? (Jiří Nečas)

Historie
Večer Jana Evangelisty Urbana (Jan Stříbrný)

Kultura