Česká křes»anská akademie Česká křes»anská akademie

UNIVERSUM 1 / 2001 - obsah


Letem světem

Víra na prahu třetího tisíciletí
Z činnosti odborných sekcí ČKA – prohlášení ekologické sekce

Téma
Zvěřinovy dny
28. říjen 1918 – a dopad vzniku Československa na vztah českého národa ke katolické církvi (František X. Halas)
Masarykovy spory s katolickou církví (Miloš Trapl)
Demokracie církve s odkazem na dílo Josefa Zvěřiny (Josef Dolista)

Přírodní vědy
Základy dnešní podoby evoluční teorie (Alois Honěk)
O kreacionismu v USA (Václav Frei)

Příběh

Pocta Karlu Vránovi (Otiskujeme příspěvky Tomáše Halíka, Karla Vrány, Františka Holečka, Karla Simandla, Jana Bárty a zdravici arcibiskupa Karla Otčenáška)

Recenze